Архива за ознаку ‘Гладио

Ништавна одлука вишег јавног тужиоца Зрењанин 23-27.03.2015   Leave a comment

http://wp.me/p3pD8b-cJ – кратки линк

erde-007

.

Систем државне (не)правде испред строге тајности – крађа идентитета се брани свим средствима

Tadić - Merkel

Тајна веза са одлукама ВЈТ-ЗР?

Да иза одлуке Вишег јавног тужиоца у Зрењанину стоји сложени механизам заштите под строгом тајношћу, размена манипулисаних података под ознаком строге тајности, вероватно не би нико предпоставио. Постојање и деловање иза ове тајности система које је створено одлуком НСЦ10-2 од 18. јуна 1948 изгледа немогуће, посебно као услов начина рада и одлучивања уз употребу јавног тужилаштва у Зрењанину, јер оно није независно у доношењу одлука у овом случају, већ обавезно испуњавању и спровођењу одлука политичке природе, наравно све на законској основи. Све је могуће на законској основи, свака неистина и доказана манипулација са кривичном поздином постаје недодирљива. Дугачак је био пут уз многобројна негативна искуства која су на крају ипак разоткрила позадину и правни основ одлука негирања права на елементарну егзистенцијалну истину.

Државне и институционалне тајне – међународна сарадња под ознаком строго поверљиво и основна грађанска права

Истинита позадина о којој се иза овог текста о једној небитној одлуци паланачког тужилаштва ради, превазилази Нушића, његовог покојника и сумњиво лице, Гогољеве мртве душе, Тургењеве очеве и синове, Новалиса или нихилизам Волфганга Крауса, да поменем само део концентрације тоталитета нихилизма иза ове контраобавештајне посебне спеицјалне операције у трајању, у којој се налазим без своје воље и знања искључиво из злоупотребе просте личне и породичне егзистенције.

НСЦ -10-2 документ (Труманова доктрина) предвиђа да се поред посебних прикривених операција, оне тако изводе и организују да се не зна ко стоји иза њих, односно да владе и државе организатори истих, посебно америчка и сила победница остају недодирљиве у погледу било какве одговорности. Познато је да ни врхови изабраних власти, њихови највиши функционери нису имали знања или контроле над овим системима. Како је породична судбина искоришћена у једном делу операција и укупних метода ове доктрине преко случаја откривеног посебно заштићеног агента провакатота, да би та пљачка идентитета постала правним условом повратног укидања права и објектом игре деценијама уназад, стоји делом иза одлуке ВЈТ-ЗР. Сваки облик правног лека и пута се сада са сигурношћу и доказима може потврдити забрањује и онемогућава. Не ради се о изузетку, већ правилу вишедеценијског третмана, које је разоткрило делове суштине и забрањене методе иза стварања и начина функционисања – примене доктрине НСЦ-10.

Међународнa, институционално заштићена пљачка личног и породичног идентитета иза кулиса посебних тајних операција као повратни услов вишедеценијског укидања права. 75 година траје у бити исти начин третмана уз све разлике у времену, методолошко понављање искустава и потпуног губитка права без кривице и права на ваљани правни лек – једно од основних грађанских права.

Поруку послао:

Виктор Кос

Руже Шулам 49/16
23 000 Зрењанин

Поштоване даме и господо,

VJT ZR 23.03.2015 Krib. prijava davanja tajnosti

Прилог 1 ВЈТ-ЗР 23-27.03.2015

шаљем Вам у прилогу 1 одлуку Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину добијену 27.03.2015 са датумом одлуке од 23. 03.2015. Молим Вас прочитајте текст и закључите о чему се ради. Када би Вас неко питао да му покушате дати краће објашњење шта је предмет поступка, које кривично дело је пријављено односно одбијено, не би могли дати одговор. Помислили би да се о том предмету кривичног дела већ једном одлучивало и да је ниже тужилаштво одбило кривичну пријаву по истим пријављеним кривичним делима односно починиоцима. Међутим ни једно ни друго не одговара истини, како у формално правном, посебно у материјално правном смислу и значењу отворених питања. Које последице остављају по објекте оваквог безупитног третмана без обзира на знање, делимично знање или незнање носиоца критичних одлука у континуитету егзистенције биће речи у наставку процеса.

Тврдити у правном и реалном значењу нешто што не одговара реалности, ма каква она била, из услова институционалне позиције одлучивања, може бити заблуда из незнања или вољна лаж. Неистина (лаж) је намерна промена садржаја реалности, завршеног времена – прошлости, ма каква прошлост била, како у правном значењу и дејству, исто тако и у реалним основама егзистенције при приближно једнаком грађанско-правном третману. Примера ради, Бог, независно од вредновања и прихватања појма његовог општег универзалног значења у метафизичком, релегиозном или онтолошком значењу може све, али не може да мења прошлост.  Иза одлуке ВЈТ-ЗР се ради о одбрани институционалних измена релевантних чињеница у прошлости. Те институционалне измене, начин њихових промена и последице су у општем значењу предмет кривичне пријаве који се крије иза пар неодређених речи (прилог 1).

Лажност једног суда није за нас још никакав приговор против суда; у томе наш нови језик звучи можда најчудније. Питање је колико он доприноси подстицању и одржању живота, одржању врсте, можда чак неговању врсте; и ми смо у начелу склони тврдњи да су нам најпогрешнији судови (у какве спадају синтетички судови а приори) најпотребнији, да без прихватања логичких фикција, без мерења стварности према чисто измишљеном свету безусловног, самом себи једнаком, без сталног кривотворења света уз помоћ броја, човек не би могао живети — да би одрицање од лажних судова било одрицање од живота, порицање живота. Неистину признати као услов живота, то одиста значи опасно супротстављање уобичајеном осећању вредности; а филозофија која се на то одважи, ставља се већ самим тим с оне стране добра и зла

Фридрих Ниче „С оне стране добра и зла“

п-с- Од оваквих измена реалности уз тако обилату и издашну примену неистине, а имајући и конкретно, лично и породично, али и опште искуство културно-политичког простора којем сви на различите начине припадамо, нико није имао никада било какве користи.

VJT ZR 23.03.2015 Kriv. prijava direkcija policije Zrenjanin

Прилог 2

И после овог описа не би знали много више, како би дали одговор на питање које се  утужено дело – дела – акти институционалних власти одлуком о одбијању кривичне пријаве ВЈТ-ЗР бране. Које вредности имају врхунски приоритет свеукупне државне и међународне институционалне одбране под ознаком строго поверљиво и зашто. Ово су веома важна и комплексна питања иза одлуке – прилог 1, али се обзиром на укупну тежеину њима нећу бавити, посебно не у брзом саопштењу за јавност.

Правна позадина, посебно у вези стварно пријављеног дела, је сасвим другачије правне природе од навода у одлуци ВЈТ-ЗР. Из овог разлога је одлука правно ништавна, али то није једини и најважнији формално правни услов њене ништавности.

Пажња

У одлуци (прилог 1) се тврди да је о истом предмету кривичне пријаве већ одлучивало основно јавно тужилаштво ЗР и оно је кривичну пријаву одбацило. Међутим ни ово не одговара реалности, јер ОЈТ-ЗР, као и ВЈТ-ЗР уопште немају права да одлучују о конретним утуженим делима супротних закону, за које узгред постоји и кривична одговорност по кривичном закону. Противправна употреба података уопште супротно њиховој намени је забрањена чланом 42 устава Р.С. Чланом 146 кривичног законика Р.С. је одређено кривично дело,  прикупљања, саопштавања, предаје и употребе података супротно закону и уставу. Ставом 3 члана 146 кривичног законика Р.С. је предвиђена казна до 3 године затвора за службено лице – лица која изврше наведено кривично дело противправне злоупотребе података. Ово је једно од  пријављених кривичних дела у трајању.

Значи, ОЈТ-ЗР као и ВЈТ-ЗР нису могли самостално одлучивати, још мање су могли да самостално доносе одлуке. Још мање су могли по својој надлежности одлучивати о предмету под ознакама строго поверљиво које припада искључиво републичком јавном тужиоцу. Али, републички јавни тужиоц је дужан да испоштује одлуке бироа за координацију по члану 13 закона о основама уређења служби безбедности Р.С, а она је политичка и непрекисновена, такође зависна од више политичке воље у „размени манипулација“ и заштити ове пљачке података и идентитета и њихове употребе у строго прикривеним операцијама.

И не ради се уопште о истом пријављеном кривичном делу, већ више њих и одвојено, а сви су супротни закону, значи строго противазконити јер имају за циљ и последицу повреду низа основних грађанских права у трајању и гоне се по кривичном закону поред осталог.

Кривичну пријаву коју је запремило Више јавно тужилаштво у Зрењанину дана 15.04.2014 г. ја нисам подигао пред Вишим јавним тужилаштвом Зрењанин. Зато сам лично отишао у тужилаштво истог дана 27.02.2015 да се уверим о чему се заправо ради, јер манипулације садржајима сличне врсте и са сличним методама нису никакав изузетак већ опште правило сваког процеса одлучивања без дозволе, односно забране прихватања делотворних правних средстава. Оне су откривене у СР Немачкој од деведесетих година, а примењују се од 2007, посебно 2009 посредно и непосредно на конкретан случај у целини у Р. Србији, али је сама злоупотреба и цела конструкција много старијег датума и посредног и непосредног дејства дискриминације супротно члановима 21 Устава Р.С. и члана 3 Устава СРН, односно обевазама из Евр. кон. о осн. грађа. правима и слободама.

VJT ZR 23.03.2015 Kriv. prijava direkcija policije Zrenjanin 001

Прилог 3

Кривичну пријаву је ВЈТ-ЗР доставила Дирекција полиције, полицијска управа у Зрењанину, одељење криминалистичких послова, 11.04.2014, а ВЈТ-ЗР је предмет завело 15.04.2014 (Прилог 2). Међутим, ја нисам поднео кривичну пријаву одљењу криминалистичке полиције у Зрењанину. Зато сам био изненађен да ме ВЈТ-ЗР уопште обавештава о било каквој кривичној пријави из његове надлежности коју сам ја требао предати и која је још истоветна предмету кривичне пријаве о којем је одлучивало ОЈТ-ЗР, а на које се позива у одлуци о одбијању кривичне пријаве ВЈТ-ЗР. Није уопште истоветна, сасвим супротно, ради се о ради се о битно различитим кривичним делима, а како нисам предао никакву пријаву у Зрењанину, понавља се циркуларни ток гурања целе ствари на локални ниво, који нема ни законску основу ни овлашћења за делокруг и питања у раду републичких органа.

Кривична пријава, која се након инсистирања на добијање њеног садржаја нашла у предмету одлучивања ВЈТ-ЗР, показала са да је поднешена УКП – МУПа РС 15.11.2013 са допуном од 18.11.2013 (Прилог 3), а пријављена кривична дела су сасвим друга од оних у пријави која се спомиње у одлуци ОЈТ-ЗР, а на коју се позива ВЈТ-ЗР.

http://wp.me/P3pD8b-6u    – цео текст кривичне пријаве

Надлежност за ова питања лежи код републичког јавног тужиоца и при институционалним местима одлучивања, савета за нац. безбендост и бироа за координацију. Одељење криминалистичке полиције у Зрењанину, ВЈТ или ОЈТ – Зрењанин, ни по закону обзиром на пријављена дела институционалних носиоца одлука у трајању, ни по месту доношења одлука и конструкција иза ове пријаве (иностранство педесетих година) нису надлежна места истраге. Немају ни капацитете ни законска овлашћења за потребе истраге и установљавања обавезујуће истине.

Основно, односно више јавно тужилаштво у Зрењанину би требали да се упусти иза тајности у методе рада Гладио система, НСЦ (National Clandestine Service) и пресецања са радом тајних служби ЦИА – МИ6-БНД
под окрињем „serves as the clandestine arm of the Central Intelligence Agency (CIA) and the national authority for the coordination, de-confliction, and evaluation of clandestine operations across the Intelligence Community of the United States“. Да је ова операција и конструкција пљачке идентитета настала у овом
NSC 10.2 °1

НСЦ 10-2 /1

систему са повратном заштитом од Станета Доланца тужилаштво наравно није споменуло у опсежним истражним радњама. Или је одељење криминалистичких послова полиције у Зрењанину требало извршити проверу докумената иза тајности и доставити Основном јавном тужилаштву доказе.

Поновљено пребацивање на Зрењанин као што је то учињено од јануара 2011 године је не само неозбиљно, већ указује на намерно стварање препрека из претеране употребе правног и институционалног формализма са унапред одређеним исходом, посебно имајући у виду доле објашњено мериторно место одлуке којој се сви морају подврћи. Претреана употреба правног формализма, злоупотреба права је противна члану 17 европске конвенције и противна члану 6 исте о праву на правично поступање органа власти и суда.

Међутим, остају отворена питања истинитости у вези права одбране из разлога трајне дискриминације, а они указују на веома смишљену и организовану, институционално повезану дискримианцију у трајању из услова функционисања система насталих из НСЦ-10/2 одлуке од 1948 г., а преточену у посебну законску основу СР Немачке која се на овај случај примењује и разменом строго тајних података и њихове заштите доводи до губитка свих права из разлога пљачке података жртве у трајању. – Више извора у обраћању омбудсману – заштитнику грађана Р.С.

Одлука ВЈТ-ЗР је ништавна из формално правног разлога јер су утужени акти институционалних носилаца одлуке у земљи и иностранству у вишедеценијском непрекидном трајању,

NSC 10.2 °2

НСЦ 10-2 /2

Потребно је нагласити посебну чињеницу утуживања противправног акта власти, забрањеног уставима, законима и међународном правном основом као санкционисаних радњи кривичним законима:

 • давања тајности противно одредбама закона о тајности података, кривичног закона, закона о заштити података о личности РС, устава Р. Србије и међународним повељама, утужена је
 • даље противправна употреба података о личности и стварним односима, стварном животу породице. Правна и законска основа је дата у кривичној пријави, допуни од 18.11.2013
 • Скрећем пажњу да се ради о повезивању више противзаконских дела, злоупотреба података и давање тајности, као и одржање препознатог услова повратне дискриминације као права вршења кривичних дела под институционалном заштитом према лицу и породици чији су подаци злоупотребљени без права на правни лек.

У првој пријави су била пријављена лица хаос-агент и његове супруга из разлога давања лажних исказа по овим питањима, без мог знања о злоупотреби података и стварног положаја и постојања уопште правне заштите као вишеструких агената – провокатора. Ширење дезинформација, претње и пљачке под неразјашњеним посебним правним условима под сталним дејством изузећа доказних поступака тек су поставила питање могуће позадине.

NSC 10.2 °3

НСЦ 10 – / 3

Да се ради о хаос-агенту са посебним правним положајем и заштитом, да је заштићен и у СФРЈ све време до данашњих дана, као и у иностранству као вишеструки агент откриће се тек од 2012. Управо је из тих разлога, а препознајући постојање посебног поступка под тајношћу и нереаговања или институционалне ћутње у трајању поднешана кривична пријава против акта давања или продужавања тајности у вези конкретне позадине, поред осталог вршења противправних до кривичних радњи и у земљи и у иностранству.

Не постоје никакве истражне радње, већ се примењује стриктна одредба забране истраге и установљавања чињеница из услова тајности и услова размене података са иностранством. Зато је утужена тајност на ову конструкцију, односно једнострану трајну, заштићену противправну злоупотребу података, што је тешка повреда права, јер су моја права и правна личност, равноправни грађански положај трајно укинути, а ради се о основним грађанским и људским правима. Долази се до абсурда у заменама теза из институционалне организације и заштите злоупотребе података, кривице, чињења, нечињења из услова строго тајне операције. Пошто не постоје абсолутно никакве везе, нити било каква сарадња са било којом тајном организацијом или службама из ултимативних разлога и етичких принципа личног живота, а исто важи за породицу у целини која је оштећена, постајем обезправљен из разлога крађе сопственог и породичног идентитета под тајношћу као основом повратног трајног укидања или оштећења низа грађанских и основних права, све време и у земљи СФРЈ до данас и у иностранству, да би након препознавања и указивања на противправност услова повратне дискаримианције кроз укидање низа права све било поново проглашено тајном.

Постоје парадокси (конструкције конкурентског права под тајношћу) који дозвољавају да се строге противаконитости претворе у законит рад

ВЈТ-ЗР, као што је већ примећено у раду ОЈТ-ЗР је дужно да извршава политичке или неке друге одлуке бироа за координацију савета за националну безбедност.

Самосталност републичког јавног тужиоца односно његове јавнотужилачке функције и рада искључиво на основу устава и закона у гоњењу починиоца кривичних и других кажњивих дела, као и функција предузимања мера за заштиту уставности и законитости  дефинисане чланом 156 устава Р.С,, губе важност под  условима дејства воље одлука савета за нац. безбедност односно бироа за координацију на основу чланова 12 и 13 закона о основама уређења служби безбедности РС. Републички јавни тужилац је дужан да као члан бироа за коодринацију (члан 12) савета за нац. безбедност спроведе одлуку савета односно бироа за координацију (члан 13). То исто важи и за остале чланове бироа за координацију, полицију, информативне службе безбедности, али и остале државне органе и институције. Поред тога члан 19 истог закона и члан 38 закона о тајности података РС, а такође у вези са члановима 15 и 29 о страним тајним подацима,, одређују да је заштита тајности, метода прикупљања и заштита података у обавештајној и контраобавештајној активности, заштита агената са прикривеним идентитетом итд. предмет посебне заштите. Али, управо овде лежи утужено давање и продужавање тајности у вези начина, трајања и последица из противправне употребе – институционалне злоупотребе података под строгом тајношћу у земљи и иностранству и губитак правне личности кроз оштећење или губитак основних и грађанских права. Укидање тајности је предеуслов за правичан поступак утврђивања релевантних чињеница, јер је изостанак правичних поступака под дејством тајности и указао на позадину злоупотребе деценијама уназад.

Прочитајте молим Вас још једном одлуку – прилог 1 и покушајте да предпоставите шта је то што се тајношћу брани, а шта је то што је под тајношћу што се ограничава, напада и онемогућава, а у погледу обавеза јавнотужилачких функција на основу устава члан 156 и закона Р. Србије, имајући у виду и подписане међународне акте, уговоре и повеље. Све ово у вези члана 21 устава Р.С и у вези основног људског и грађанског права, равноправности пред правдом и законом и забране непосредне и посредне дискриминације. Иза одбијања кривичне пријаве се ради о институционалној вољи одржавања и наставка дискриминације у трајању и тешке повреде једнакости пред законом и уставом.

Следећи битни детаљ

VJT ZR 23.03.2015 Kriv. prijava prilog predsed RS 10.05.2011

Прилог 4

Прилог 4 се нашао у документима ВЈТ-ЗР, обраћање служби председника од 7.октобра 2013г. У бити се ради о подсећању на допис служби председника, председнику као председавајућем савета за нац. без. и секретару биро за координацију савета од 10.05.2011 г. За време „обраде“ кривичне пријаве која је дошла у надлежност ОЈТ-ЗР, примећујући дејство тајности, обраћам се надлежном месту контроле и одлучивања о противправности тајности на основу закона и чињеничног стања и доказа, а знајући постојање дејства тајности под „нечијим давањем имунитета“ на предмет прве кривичне пријаве од 9.11.2010 г. Препозната строго тајна институционална конструкција и институционално дејство тајност су откривене јавности и за њих важност престаје не само објављивањем (члан 16 тачка 5 закона о тајности података), много више из разлога њене трајне противзаконитости и повратног тешког дискриминатирског дејства (супротно забрани давања тајности на основу члана 3 закона о тајности података, злоупотреба службеног положаја противно забарни прикривања противправних и кривичних дела). Још више, из разлога њене употребе и последица супротне закону, уставу и недељивом интересу било чијег општег јавног интереса, све време трајања ове конструкције и њене примене. Зашто се овај допис не налази уместо дописа (прилог 4 и 5), је интересантно недокучиво питање. Кривични законик Р. Србије члан 316 одевање државне тајне у тачки 6 у вези тачке 5  јасно одређује забрану и престанак тајности које су усмерене на повреде загарантованих основних грађанских права, прикривање кривичних дела или оне документе и процесе у трајању које су штетне по  интересе Р. Србије и угрожавање уставног поредка. Поред доказиве тешке трајне повреде загарантованих основних права, прикривање вршења кривичних дела, постоји и угрожавање посебних инетерса и уставног уређења не само Р. Србије, већ у рефлексији и континуитету трајања целе строго тајне операције истих тих вредности било чијег посебног општег интереса . У истом смислу се позивам на члан 369 тачка 5, одавање службене тајности, кривичног законика Р. Србије, понављајући скретање пажње на минимум, општег и недељивог интеерса сваког уставно-правног система односно државе и интересе унија или међународне заједнице у цеини

Допис од 10.05.2011 председнику републике није након примопредаје дужности новом председнику постојао у архиви председништва републике и тиме није ни обрађиван, а помоћник председника у време мај 2011 – надаље, Гос. Јордан Живановић, у међувремну пензинисан, је радио на случају у домену својих надлежности, али осим овог усменог сазнања нисам добио никакво обавештење или објашњење. Нестајање предмета из архива иначе је уобичајена пратња, неписано правило овог случаја, посебно узимајући остале интересе и целу позадину у обзир. Ова питања за сада прекорачују границе отворених правних питања и заслужују посебну одговорну анализу. наравно, из недељивог и општег минимума јавног интереса сваког уставно-правног система или уније у целини.

Неки детаљи у времену (не)обарде поднешене прве пријаве од априла 2009

VJT ZR 23.03.2015 Kriv. prijava prilog predsed RS 10.05.2011 - 2

Прилог 5

Прва кривична пријава која се спомиње од стране ВЈТ-ЗР (прилог 1) је поднешена априла 2009г у Р. Србији. Налазим се у Србији од децембра 2008. Одлазим за СРН јуна 2009 и дочекује ме одлука службеног суда у Новом Улму о укидању мојих права, установљењу од стране тајних политичких служби наводне психичке болести – параноидне шизофреније. Болест је требала бити установљена кроз непотојеће вештачење Др. Дитмана. Др. Дитмана никада нисам ни срео ни видео, није било никаквог вештачења, осим покушаја изнуде коју сам повезао са мерама заштите у вези тада још нејасне поздине која је горе делом и на доле датим интерент страницама дата на увид. Претходно одобравање исказа пред судом није постојало, а наводи се да је са мном обављен разговор јануара 2009. Немогуће јер сам тада у Зрењанину. Улажем приговор и не добијам решење у вези навода о непостојању прегледа, о непостојању и немогућности давања било каквог исказа и подсећам на преознату, трајну забрану давања било каквог исказа у смислу изјашњавања и давања доказа пред судом или у смислу правно дате изјаве са свим последицама. Настаје једна веома тешка лична ситуација, акутна наступајућа претња губитка слободе и принудног стационирања без учињеног икаквог кривичног дела из разлога злоупотребе личне и породичне егзистенције. Тада јуна 2009 ми је позната манипулација пореклом, али не и димензије и врста, примена итд целе конструкције.

Ко је у време сарадње српских и немачких власти у ово време као психолог који своја стручна знања користи у политици могао да ради на основу чланова 12 и 13 закона о уређењу основа службе безбедности и на основу закона о тајности података и међународне сарадње и размене манипулисаних података на оваквом правичном поступку ради скривања истине иза државних тајности о злоупотреби деценијама у иностранству, без знања и воље оштећених?

erde-007

.

Tadic karik У горњем интервју, је постављено питање „да ли има нешто што је важно за државу и народ што се учини, а да се не сазна садржај“.
Одговор је, Да и никада ће се неће сазнати, о томе не треба говорити у јавности. (24:05)
Тврди се да (31:16) у политици није све дозвољено, да постоји веза између политике и знања психологије, што заједно са тајнама које се никада неће сазнати стоји у супротности са питањем давања тајности на операције и заштите извршених криминалних радњи од лица под посебном заштитом у земљи и иностранству (обе кривичне пријаве настале у откривању деловања посебних тајности).
Иза вела тајности у оваквим посебним пољима наизменичног дејства непрегеледних и неутврђених ситница живота где су нестајали људи, групе, читави народи деценијама уназад, постоји и морално и уставно-правно право и обавеза на истину која сваку појединачну или колективну судбину уређује на начин који целини егзистенције човека, групе, народа и човечанства даје право на слободу у елементрано предпостављеној равноправној егзистенцији пред националним и међународним правом, без забране утврђивања метода рационалне примене сукоба интереса и стварања конфликта савести и конфликата међу појединцима, групама и народима коју такву слободу чине немогућом под формално правним признањем њене слободе у кавезу тајности, где појединац или група постају затворена тајност нечијом другом, потпуно туђом вољом у име уставности и законитости која такву слободу дефинише дискриминацијом.

.  .  .

Независност тужилаштва не постоји

Правни основ потпуне зависности , као у конкретном случају ВКТ-ЗР је поред неопозивог испуњавања одлуке носилаца права политичког одлучивања омогућеног на основу чланова 12 и 13 закона о основама уређења основа безбедности Р.С., занчи конкретно бироа за координацију и савета за националну безбедност у то све време од 2007 године, закон о тајности података и примена мера према измењеним подацима са иностраним службама, организацијама и државама.  Томе посредним путем делује дискриминаторска одлука забране утуживања кривичног дела злоупотребе података у конкретној тајној опарацији и конструкција вишеструког агента провокатора са измењеним идентитетом. Како се управо ова поздина и њене противправне злоупотребе утужује, дејством забране кроз примену правне основе под тајношћу у размени са иностранством где је и настала конструкција и пљачка идентитета, забрањује се правни пут и утуживање откривене злоупотребе.

Tadic karik У емсији Пресинг Н1 – инфо један највиши функционер изјављује да никада није узимао утицај на рад државног јавног тужилаштва, а фебруара 2014 исти изјављује у емисији 1-Српске ТВ у емисији „Став Србије“ да је узимао утицај на рд јавног тужилаштва. Чему уопште полемика око питања узимања утицаја на рад државног зужилаштва када је управо изменама закона и доношењем нових повређен уставни принцип независности тужилаштва као у овом конкретном случају у трајању, а ради одржавања и продужавања тајности који су строго усмерени на најтеже, трајне повреде права и егзистенције у целини?

Препознато подизање политичког новоа уопште не мже и не сме утицати на суштину отворених правних питања и установљивања обавезне истине.  Висина и трајност заштите ове целе конструкције само указује рефлективно на величину и трајање различитих изнуда и мешања у лични, приватну и социјалну организацију живота, још једно битно основно, а укинуто грађанско право. Политичка позадина или даљња злоупотреба овог случаја указује на саму идеју његовог настанка давних педесетих година. Стварање хаоса и конфликтних линија применом метода изнуда у различитим односима. Мој циљ, а тиме остајем искључиво веран принципима и вредностима злоупотребљене породице, као и стварне социјалне средине у којој је опстајала јесте управо супротан. Развој и унапређење основа институционалног и правног система који ће свакоме обезбедити онај ниво слободе и загарантованих права који је мени, игром случаја и начином злоупотребе личног и породичног идентитета остао ускраћен.

Даљње информације са тим у вези и таквим циљем ће следити,

Хвала на пжњи, са добром вољом

Виктор Кос

——————————————————————–

Зашто заштитник грађана Саша Јанковић одбија сваки контакт у вези притужбе:

Трајно институционално ћутање заштитника грађана

Подесћање на притужбу од 24.12.2014 – линк

http://wp.me/P3pD8b-cs  – притужба и подсећање омбудсману од 25.03.2015

Позната строго тајна документа о посебним прикривеним операцијама у којима је своје место нашао хаос-агент „Лаци“ налазе се делом у обраћању омбудсману од 23.03.2015-

Саша Јанковић Омб.

Омбудсман без гласа игнорише обраћање

18.09.2012 је обавештено надлежно место СРН о позадини и противзаконитости и противуставности сваке тајности. Исто ВЈТ-ЗР је 19.09.2012 донело одлуку о одбијању жалбе на рад основног јавног тужилаштва из разлога изузимања истраге пријављених кривичних радњи, прихватања доказа и уништавања доказа под дејством државних тајности. По члану 13 ЗоОУСБ РС (више на линковима) тужилацје обавезан да испуни одлуку бироа за координацију савета за нац. безбедност. Шта је предмет био први пут – кривична пријава против лица који ће се показати заштићеним сарадницима служби у иностранству и земљи. Шта је у вези прилога 1. Утуживање давања тајности противно уставу чл. 42 у вези члана 21 и противно забрани давања тајности ради прикривања кривичних или противправних дела. А, зашто имам овакав третман? Из пљачке сопствене и породичне нулте егзистенције.

Ово су мање интересантни детаљи, јер лупања кола, крађе, провале у стан, уништавање или крађа докумената у трајању су мање интересантна од онога што из разлога времена и ограниченог места захтева уређенији приказ.

Имате ли питања, радо ћу Вам одговорили и дати даљње доказе и информације из општег недељивог јавног интереса.

https://viktorkoss.wordpress.com/  на српском језику

https://viktorkossnachrichtendienste.wordpress.com/

——————————————————————————————————

Пријава кривичног дела давања противуставне и противправне државне и службене тајности

Von: Viktor Koß (maliperica_91@live.com)
Gesendet: Freitag, 15. November 2013 22:36:44
An: ukp@mup.gov.rs (ukp@mup.gov.rs)

Пријава кривичног дела давања противуставне и противправне државне и службене тајности

Управи криминалистичке полиције МУПа Републике Србије

Пријава кривичних дела

Пријаву кривичних дела поднео електронским путем:
Виктор Кос
Руже Шуламна 49/16
23000 ЗРЕЊАНИН
Лична карта:
Регистарски број: 315648
Лични број: 250 795 785 0035

Кривично дело које се пријављује:
Давање државних и службених тајности ради прикривања услова и последица у вршењу кривичних дела, као и извршених кривичних дела у иностранству и земљи (бивша СФРЈ) до данас лица пријављених кривичном пријавом од априла 2009 године и понављањем кривичне пријаве од 19.07.2010 године (више у прилозима), јесте кривично дело кажњиво по §§ 35 – 234 – 359 Кривичног законика републике Србије.
Држање под тајношћу, продужења тајности, давање нових тајности у погледу институционалног прикривања кривично правно релевантних чињеница, одбијање пријема доказа, уништавања и уклањања доказа, уништавање архивских података, измене садржаја истих, избегавање вредновања утврђених чињеница постојања злоупотребе личних и породичних података у конструисању лажног, прикривеног, делимичног идентитета конкретног лица Радислава Баукова – „Лација“ као заштићеног бившег сарадника више делова посебних служби безбедности у земљи и у иностранству јесте кривично дело.

Прикривањем кривичних дела додељивањем или одржавањем тајности на доказни поступак, забрану доказног поступка и лажна оптуживања, улазак у заштићена језгра приватне организације живота и даље вршење утицаја на приватну и социјалну средину под тајношћу у иностранству и земљи употребом тајних политичких полиција, а ради заштите чињенице постојања посебног, институционално заштићеног статуса пријављених лица у вршењу кривичних дела преваре, пљачке, утаје пореза, организације услова ликвидације и претње ликвидацијама сведоцима и лицима који су препознали криминалне радње заштићене различитим облицима институционалне тајне заштите и механизмима њиховог деловања јесте кривично дело.
Члан 42 Устава Р.С одређује заштиту података о личности и забрану злоупотребе истих података. Злоупотреба података о личности, злоупотреба о чињењу и нечињењу оштећених из разлога противправне, институциобално заштићене трајне злоупотребе података и чињеница у формирању привидног прикривеног идентитета агента, абсолутно заштићених агената сарадника више тајних служби са прикривеним делимичним идентитетом, злоупотребе и манипулације претрпљеним личним и породичним губицима очевих родитеља итд. је уграђена бар од шездесетих година без знања и без воље оштећених у стварање привидног контраобавештајног идентитета и посебне операције из таквог положаја пријављеног лица на тлу СРН. Радислав Баукова – „Лаци“ је у оквиру посебних закона у вези права припадника или лица са посебним статусом од стране стационираних група, савезничких трупа на тлу СРН имао реалну заштиту вршења иначе кривичним и осталим законима санкционисаних радњи. Закони и одредбе настале из следећих правних аката и уговора НАТО трупа и државе СРН:

http://www.abg-plus.de/abg2/ebuecher/abg_all/Nordatlanti.htm
http://www.abg-plus.de/abg2/ebuecher/abg_all/NATO-Truppe.htm
http://www.abg-plus.de/abg2/ebuecher/abg_all/Zusatzabkom.htm
http://www.abg-plus.de/abg2/ebuecher/abg_all/Unterzeichn.htm

Са тим у вези посебно у погледу реалног правног положаја скрећем пажњу на Закон о уговору између страна Северноатлантског савеза од 19. јуна 1951 о правном положају њихових трупа и припадника истих у различитим облицима посебне заштите, као и додатних одредби од 3 аугуста 1959. (Закон о НАТО-статутату трупа и додатне одредбе од 18.аугуста 1961.*

*Gesetz zu dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags vom 19. Juni 1951 über die Rechtsstellung ihrer Truppen und den Zusatzvereinbarungen vom 3. August 1959 zu diesem Abkommen (Gesetz zum NATO-Truppenstatut und zu den Zusatzvereinbarungen)1  vom 18. August 1961 (BGBl. II S. 1183)

Наставак кривичне пријаве – линк:

http://wp.me/P3pD8b-6u 

У Зрењанину 18. новембра 2013
Виктор Кос

Министар МУП Р. Србије Ивица Дачић – 7.7.`08 – 27.4.`14

Све време је био поред Тадића, министар Дачић и секретар бироа преминули Ракић. Једном рекох, колико Ракић има година, толико ја носим на леђима ову игру да бих је препознао у много ширим играма и трагедијама у трајању.

„Изричито бих замолио да Кабинет министра и министар буду обавештени о садржајима“Са поштовањем

Виктор Кос

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Rezultat slika za Информер лого Порука коју сте добили 26.03.2015 са мањим исправкама. Политичка позадина не постоји. О томе се уопште не ради. Ради се о уређењу система и начину усаглашавања правних система у евентуалној демократски уређеној ЕУ и Републици Србији, али и СРН и осталим старим демократским чланицама, јер постоји опасност губитка реалне демократске, управне и судске контроле у различитим облицима који су усмерени не само против појединаца или група без икаквог повода и разлога или као у овом драстичном случају из злоупотребе већ злоупотребљене и обезправљене егзистенције, већ из општег јавног интереса у контролним механизмима парламента, упарве, суда и независности поделе власти. Сувише се игра и натеже на различитим нивоима што спутава ефикасну, продуктивну, стваралачку енргију грађана и становништва.
From: maliperica_91@live.com

To: redakcija@informer.rs
Subject: Državne i inostrane ostale tajne – procesi u toku
Date: Thu, 26 Mar 2015 21:17:09 +0100

Insajder Tim d.o.o.

Terazije 5/7 11000 Beograd
Tel: 011 / 6555 – 261
redakcija@informer.rs

—-

Poruku poslao

Viktor Koss

Ruze Sulman 49/16
23000 Zrenjanin

+381 23 523 954

Rezultat slika za Информер лого Информер – Београд

Били сте од 2012 г. три пута е-мејлом информисани о садржајима давања на увид јавности, као и утуживања препознатих државних тајности, односно под њима злоупотребе личних и породичних података у посебно заштићениј конструкцији употребе агента провокатора „Лација“ од 60их у иностранству (СРН). Ради се о једностраној операцији из система Гладио – „тајне мреже“ поред осталог у СРН која је агента са привидним, прикривеним идентитетом третирала на основу члана 38 додатног уговора о правима припадника НАТО-трупа или лица у том својству од 51-59-67 г. и Г-10 закона од 1968. Право вршења низа кривичних дела под реалном институционалном заштитом.

Мени ће ова конструкција постати основом укидања правне личности и повратне дискриминације у трајању применом специјалних метода тајних служби. Цела операција се протеже на почетак седамдесетих и заштиту и креационизам Станета Доланца у заштити поред осталог ове конструкције и организације мрежа у узимању утицаја на лични и породични живот. Комплексна прича, која је позната УДБАшима, али наравно сви ћуте.

ИНТЕРЕСАНТНО је да се иза ове личне трагедије крије веома јака веза УДБЕ Словеније СДВ са Гладио – „тајним мрежама“ НАТОа и даље сложене везе ка централним местима оперционализације Труманове доктрине. Ово је један део историјске тематике, а други јесте утуживање препознатог стања, укидање мојих грађанских права и више од 40 година под посебним утицајима и упливима тајних служби у креирању приватне и социјалне организације живота (основна права по обичајном закону, али и датој уставно-правној и међународној основи). Како је операција заштићена 100%, а СРН је обавезна да по сваку цену чува тајност ове конструкције и употребе агента са привидним прикривеним идентитетом, постоји тајна сарадња са Р. Србијом од 2007 на овом случају. Ради се заправо о наставку заштите и веза које су ишле према Станету Доланцу од седамдесетих година.

Борис Тадић је на овоме градио део своје политике, јер служба канцелара је та која у оваквим случајевима одобрава сарадњу – размену података под посебним условима који узгред напоменуто нису испуњени – члан 7а Г-10 закона СРН). Вучић сада наставља у принципу започету сарадњу и обавезе од 2007 у својству секретара бироа за координацију. Значи позадина има високи политички ниво. Из тог разлога који сам препознао од 2006 и 2007, да не заборавимо ломове и нападе који су трајали све време, дајем целој ствари посебну озбиљност, али и своју одлуку о разрешењу многих виталних и важних питања иза тоталитета развоја целог система од 1948 године до данас. Важно је напоменути да су кључна питања у вези злоупотребе идентитета и података о породици отворени као правно нерешно питање и тиме повратни услов трајне тешке дискриминације.

Поред тога браним лични интегритет, истину и посебно истину о породици која је у овој игри на бруталан начин злоупотребљена. Рационални систем се своди на начин функционалне употребе одељења за специјалне прикривене операције МИ6, ЦИА, али и дела УДБЕ односно пре свега Доланца у овом оперативном троуглу наизменичних веза и утицаја са јасним циљевима и пројекцијама још од 60их.

Утужује се давање и продужавање тајности правним средствима која ми стоје на располагању, јер под посебним законима ја губим сва права, правну личност и право утуживања узрока оваквог стања, наиме крађу и злоупотребу сопствене егзистенције (услов из члана 13 Г-10 СРН и међусобне размене тајних података у вези заштите злоупотребе података уграђених у целу операцију).

Скоро потпуно ишчезла породица, која је постала објектом ове тајне операције из разлога злоупотребе њене судбине деценијама уназад је реално уз све уважавајуће разлике била и остала под вишеструким притиском и изнудама ускључиво из разлога основне егзистенције. Низ детаља тек ће оставити немим ширу јавност, а ово чиним из недељивог, заједничког минимума интереса било које социјалне средине и било ког уставно-правног система. Државе подписнице заједничке законске регулативе која се примењује, САД, В. Британија, Француска и остале НАТО-земље подписнице уговора су обевештене, односно биће обавештене о забрани конкретне операције. За ово постоји и законска основа из самих рестриктивних правних услова, члан 38 став 1 последња реченица додатног уговора о правима стациониарних трупа, њихових припадника или лица у том својству (Хаос-агент-провакатор „Лаци“) на тлу СРН. Закон је од 51 – 59 – 61 године.

Имам 58 година и уништен живот, али и даље потпуну духовну и интелектуалну кредибилност, довљно знања и капацитета да упркос свим нападима (тотално уништење егзистенције) ствар довдем до краја из недељивог, било чијег интереса. Од личне и тешке породичне трагедије нећу дозволити да се направи нова политичка или нека друга лакрдија, а докази су такви да ће и одељења специјалних операција имати довољно да информишу и размишљају о свим последицама оваквих игара. Наставак следи, а доле су процеси у току или који обележевају овај последњи период. Сасвим доле су линкови ка страницама у вези притужбе омбудсману, кривичне пријаве МУПу од 15. 11. 2013 и даље на немачкој страници, подаци дати контролним телима немачког бундестага. Потпуна институционална ћутња и дата укратко правна основа опредељује правни пут ка уставним судовима. Иначе у међувремену је јасно да постоји политички шири договор о наставку опструкције употребе правних средстава и дозвољавања правичног поступка, чак шта више употреба било ког правног лека независно од у међувремену познатих чињеница тајним службама и делу медија. Медији, као и Ви су потпуно повучени и ћуте, тако да не очекујем ни од Вас посебну реакцију у следећем времену.

https://viktorkossnachrichtendienste.wordpress.com/

https://viktorkoss.wordpress.com/

….

Rezultat slika za Информер лого Sa Fejsbuka informacija – redakciji lista „Informer“

 • Šta je decenijama pod institucionalnom državnom tajnom?
 • Zašto je Tadić svu arhivu sa ovim slučajem napravio nepostojećom?
 • Zašto kancelarija saveta za nac. bezbednost daje naloge za brisanje elektronske pošte?
 • Zašto su D. Šutanovac i kancelarija saveta za nacionalnu bezbednost u više navrata brisali svoju poštu iz mog e-mail-boxa?
 • Zašto povеrenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ćuti?
 • Zašto ćute G-10 komisija i PKGr., kontrolna tela nemačkog bundestaga?
 • Zašto je zabranjen svaki iskaz pred sudom i doneta zabrana utuživanja prepoznatog stanja pljačke identiteta i stvarne porodične sudbine u konstrukciji agenta-provokatora „Lacija“
 • Kakve veze su postojale od sedamdesetih između Dolanca – P2 – Gladia u vezi ovog slučaja i kako se „upravljalo“ i pripremao haos devdesetih?
 • Zašto je Saša Vukadinović postao savetnikom Pajtića?
 • Zašto Čanak i Tadić imaju koaliciju i pored ostalih parlamentarnih stranaka ćute?
 • Zašto su svi prigovori i sva pravna sredstva pod institucionalnom ćutnjom?
 • Koja je uloga „mreže ćutanja“ iz Trumanove doktrine, saradnja Gelen-grupe i bivših pripadnika sistema rajha sa CIA, Alanom Dalsom i Wizlerom – šefovima CIA i šefovima prikrivenih operacija do danas?
 • INFORMER – hoće istinu – stoji na dlanu ne samo informeru i svi ćute, zašto?
 • Ombudsmanu – Saši Jankoviću, kao i pokrajinskom i gradskom ombudsmanu je upućena pritužba. U međuvremenu kao neki odgovor je ova odluka VJT-ZR.
 • Predviđeni odštetni zahtev u visini nenadoknadive štete koja je činjena u „igri bez pravila“ više od sedamdeset godina
 • http://wp.me/P3pD8b-cs
 http://wp.me/p3pD8b-cJ

Председник Р. Србије обавештење о противзаконитости одржавања тајности 7. октобар 2013   Leave a comment

Von: Viktor Koß (maliperica_91@live.com)
Gesendet: Montag, 7. Oktober 2013 14:55:38
An: представке грађана председник РС (predstavkegradjana@predsednik.rs); press@predsednik.rs (press@predsednik.rs)

Председник Републике Србије – предмет испитивање државних и службених тајни судским путем

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Андрићев венац 1
11000 Београд Србија

Кабинет председника Републике

Генерални секретаријат председника републике

Предмет – понављање електронске поште од 19 септ. 2013 у вези прве поштом препоручено послате поште од 10.05.2011 г. У петак 04.окт. 2013 сам у телефонском разговору сазнао да се елктронска пошта не налази у архиви секретаријата председника републике. Из истих разлога, а обзиром на трајање и обим као и последице из основног правног проблема молим још једном за разумевање понављања основног питања у свом правном пуном значењу као и реалним последицама по реални правни статус и третман.

Са поштовањем,

Виктор Кос

Зрењанин
Руже Шулам 49/16

У Зрењанину 07. окт. 2013 г.

From: maliperica_91@live.com
To: predstavkegradjana@predsednik.rs; press@predsednik.rs
Subject: Председник Републике Србије – предмет испитивање државних и службених тајни судским путем
Date: Thu, 19 Sep 2013 00:20:29 +0100

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Андрићев венац 1
11000 Београд Србија

Кабинет председника Републике

Генерални секретаријат председника Републике

У Зрењанину дана 10. маја 2011

Електронску пошту послао:

Виктор Кос

Руже Шулман 49/16
23000 Зрењанин

Тел: 023 523 954

Лични подаци:

Лична карта бр: 315648/Зренјанин
Лични број: 2507957850035

Кабинету председника републике

Правној служби председника

Поштовани господине председниче Републике Србије,

Дозволите ми да покушам још једном, да скренем пажњу на један веома сложен проблем који се уз све уважавајуће разлике у времену свог трајања под условима посебних тајности и њихове примене директно одражава на стање сталне тешке личне дискриминације у трајању, да би тако као цела конструкција у земљи (СФРЈ до данас) као и у иностранству био препознат као посебан вид повреде права на лични и породични идентитет и обзиром на злоупотребу ових чињеница као основа под условом тајности наставка реалне тешке дискриминације. Обим случаја захтева и са етичке и правне основе посматрања – вредновања више простора (материјални-правни докази су расположиви), али овим путем још једном скрећем пажњу на неодрживост постојећег стања, односно моју вољу да и под условима тешких последица целе конструкције по елементарну личну егзистенцију и сигурност, као и са тим у вези сигурност више лица учиним све правно дозвољене кораке за прекид оваквог незаконитог стања.

Правна основа дописа:

На основу члана 56 устава Републике Србије (право на петицију односно предлог грађанина у конкретном случају) подсећање на експлицитну обавезу поштовања уставно-правних обавеза и обавеза из усвојених међународних повеља и потписаних међународнох аката забране дискриминације, забране прикривања вршења или извршених кривичних дела, забране злоупотребе података о личности и породичној стварној слици, забране злоупотребе права итд., чија је правна основа у давању тајности на исте и са тим у вези обавезе укидања свих државних и службених тајности препознатих како је описано у опису петиције Председнику Републике Србије од 10.05.2011 године и осталим документима. Забрана и укидање тајности је основа за фер поступак утврђивања обавезног реалног и правног чињеничног стања злоупотребе података о личности, откривање конструкције препознате контраобавештајне легенде конкретног лица у иностранству и земљи (СФРЈ до данас), као и тренутни престанак оперција из ових услова злоупотребе и даљњих одржавања заблуда из услова тајности и тајних операција, као трајни услов вишедеценијске дискриминације и тиме обезбеђивање неопходних потребних услова за утврђивање потпуне и обавезне истине по Уставу и законским обавезама Републике Србије, по уставним и законским обавезама СРН, по међународним обавезујућим актима вођења једног фер поступка и третмана од извршних и судских власти у вези забране дискриминације. (ближе о правним основама у допису Председнику Републике Србије као председника савета за националну безбедност у критичном периоду као и секретару истог савета за националну безбедност).

Основни предмет дописа – укдање и забрана свих тајности које су препознате у рефлексији мог третмана и третмана породице од бар седамдесетих година, а у вези злоупотребе чињеница о животу уже породице кроз стварање и одржавање контраобавештајне легенде именованог лица (Радислава Баукова – „Лација“ из Смедерев) даљњи подаци се садрже у прилозима) у иностранству и земљи (СРФЈ до данас ). Правни основ позивања на тајност података других међународних организација и служби, страних земаља је супротно уставно-законским основама истих земаља, супротно је уставу и законима Републике Србије, супротно је обавезама из међународног права и међународних законских аката и повеља са законским дејством, и тиме представља циљно основу и наставак личне најтеже дискриминације у трајању из противправне основе постојања, давања и одржавања тајности у иностранству и земљи деценијама уназад, да би тако и позадина и постојање ове тешке злоупотребе била препозната са моје стране. Обзиром на препознату и установљену тајност, њено дејство као притивуставне и противзаконске основе личне трајне дискриминације у земљи (СФРЈ до данас, а у вези свих предуслова, стварних породичних реалности од пре 1940 године које су злоупотребљене и имплементиране од стране различитих делова тајних политичких полиција, различитих земаља у констркцији лажног идентитета конкретног лица од бар почетка седамдесетих година прошлог века до данас), она је при даљњем институционалном ћутању и забрани извођења било којег доказног обавезног поступка предмет правног спора и утврђивања степен повреде загарантованих низа основних грађанских и људских права. Одштетни захтев сходно целокупној неповратној штети учињени мени лично и породици из ове конструкције је одређен том истом штетом у бар троцифреном милионском износу према институцијама, лицима и земљама носиоцима заштите ове контраобавештајне афере и скандала.

Основа моје трајне дискриминације лежи у злоупотреби стварне чињеничне основе елементране егзистенције, чињења и нечињења како личног тако и оштећених преминулих чланова породице, да би кроз постојање целе операције давања и употребе легенде са лажним – измењеним породичним везама, њене заштите и употребе кроз низ напада на лична загарнтована основна грађанска права укључујући и основну сигурност и живот била препозната како је то описано у прилозима.

Изричита напомена, посебно у вези сарадње надлежних институција на међународном нивоу под условом строге тајности и институционалног ћутања у трајању

Лично никада нисам имао, нити имам било какве везе са било чијим институционалним или неким другим обликом било каквог деловања које би имало било какав облик веза са тајним службама нити у земљи (СФРЈ до данас), нити у иностранству. Ради се о ултимативном односу према целини проблематике који почива једном на личним вредносним принципима стварања односа у једном демократском, слободном грађанском друштву, као и личном односу поштовања према непосредној, било чијиј социјалној и приватној средини и сфери живота. Са друге стране ради се и о ултимативном рационалном односу у погледу одбране од евнетуалних сумњи у овоме смислу са било чије стране. Кроз стварање и откривање целе операције стварања и заштите легенде конкретног лица, је апсолутни приоритет, апсолутне институционалне тајне трајне највише заштите у иностранству (у међувремену препознат у земљи по члану 19 Закона о основама уређења служби безбедности Републике Србије, тајност података заштите идентитета бивших садрадника службе, тајност бивших сарадника са привидним идентитетом, посебних операција у непрекинутом трајању или у току, тајност размене података са страним службама, организацијама и државама итд ) довео до апсурда негације права на лични идентитет и његову строго тајну трајну злоупотребу и кривотворење са циљним и вољним изазивањем угрожавања елементарно замисливе егзистенције у свим рефлексијама разумевања непосредности живота. Ради се даље о, фалсификовању познатог чињења и нечињења кроз сталне нападе на елементрану егзистенцијалну основу живота уз забрану било каквог обавезног доказног поступка, да би тако у рефлексији понашања, изјава и препознатог противзаконског, дејством система тајности заштићеног положаја конкретних лица, ова цела конструкција била препозната. Тако је и цела операција кроз трајну и општу примену забарне доказног поступка пред органима судске и извршне власти препозната и потврђена у међувремену.

Нисам кажњаван, против мене су вођени различити процеси са конструисаним или измишљеним основама оптужбе у иностранству, али без дозвољавања доказног поступка односно елементране одбране кроз реалну забрану исказа пред судом, па је у том смислу такође препозната основа повратне дискриминације, али и њена правна основа у погледу приоритета заштите конкретних лица као контраобавештајних, строго заштићених сарадника и пријављених лица односно конкретно именованог Радислава Баукова – „Лација“ као вишеструког, строго заштићеног хаос агента деценијама уназад.

Конкретни разлог обраћања Председнику републике у својству председника Савета за националну безбедност од 10.05.2011 г.

Од 2009 г. априла месеца године у вези подношења кривичне пријаве против лица, како је то назначено у приложеним дописима, примећено је апсолутно институционално ћутање и потпуно избегавање помињања основа кривичне пријаве, односно основног правног предмета и питања разјашњења последица из стварања и одржавања легенде са измењеним – привидним идентитетом конкретног лица. Априла 2009 године је конкретно лице признало суштину преваре и запретило мојом ликвидацијом. У међувремену се поврдило да ужива и заштиту на основу члана 19 Закона о о основама уређења служби безбедности Републике Србије, односно да цела операција је под ознаком строге тајности, као и сви контакти са тим у вези и након њеног откривања као основа оштећења битних грађанских и основних људских права у бићу свог значења. Све ово је строго супротно уставним обавезама, законским обавезама из члана 3 Закона о тајности података, као и реалним чињеницама живота која спадају у основна грађанска права, односно забрану повреде истих. Управо се ова повреда врши све време без обзира на знање или намере носилаца одлучивања, а у погледу целокупне позадине целе операције и њених циљева и намене. Изричито скрећем у овоме смислу пажњу на интензитет и дуготрајност целог процеса, а посебно у вези позадине породичне егзистенције као основе повратног укидања основних грађанских права и напада на елементарну егзистенцију у трајању, без уласка у вредновање стварних циљева, метода и начина њиховог остваривања. Трајни утицај деценијама уназад јесте реална најтежа лична дискриминација која је као таква строго противправна у свакој припадајућој средини не сме и не може бити доведена у везу са мном и подицом као објективне обезправљене жртве из чије је судбине и сачињена цела операција и контраобавештајна легенда конкретног лица.

Од 29.06.2010 године и покушаја утврђивања одлуке надлежног контролног одбора парламента СРН Бундестага у вези начина вођења процеса против мене, без дозвољавања било каквог доказног поступка, а у вези измишљених и конструисаних свих тачака прекршајног поступка са елементима евентуалне осуде по кривичном закону за најтежа кривична дела (Штрафбефехл – даље у прилозима назначено), као и у континуитету на овај процес који је обустављен без извођења доказа, отварање новог процеса ради потребе наводног збрињавања и старатељства кроз реално укидање правне личности, даље стационирања – затварања у затворену психијатријску клинику без права на утврђивање чињеница кроз поновну забрану доказног поступка, и мог обраћања конзуларном представништву у Београду (29.06.2010) до 19.07.2010 године и покретања понављања кривичне пријаве и постављања питања у вези сарадње између институциналних државних надлежних тела на међународном нивоу са тим у вези, примећен је и доказима се да потврдити процес даљњег уништавања личне имовине, других докумената, улазак у социјалну средину који је као наставак уласка у приватну сферу живота забележен и документован у СРН, али је очигледно био пренешен у Републику Србију и као такво регистровано. Одређене мере провера и праћења, употребе информаната и осталих покушаја узимања утицаја и у Републици Србији на начин сличан као у СРН, улазак у приватну и социјалну сферу живота је такође еводентиран у Републици Србији. Иначе је овакав третман уочен практично све време ретроактивно у СРН од почетка девдесетих година, да би се почетак таквог узимања утицаја на социјалну и приватну сферу живота лоцирао још од бар почетка седамдесетих година на породицу у целини (СФРЈ), што је и доведено у везу са настанком операције конструисања и давања лажног идентитета у СРН и целе операције од бар почетка седамдесетих уз заштиту врха СДБа тог времена. Не улазећи у конкретне описе, из анализе догађаја, а у вези препознатог посебног статуса конкретног хаос агента, тражио сам увид у лични досије, али ми је из законских услова тај увид онемогућен. Заправо није ни потребан, јер је у вези начина одбране целе операције установљено мешање у приватни и породични живот од бар почетка седамдесетих година. Напомињем без знања и без воље, и са очигледним пресецањем у вези садржаја и разлога таквог третмана.

Од 19.07.2010 године (обнављање кривичне пријаве и постављање питања о сарадњи са тим у вези) до 17/18. 01. 2011 године је текао процес у МУПу – Дирекцији полиције УКП коме је додељена тајност поступку, да би 17.01.2011 године установио телефонским путем да се предмет уопште не налази у обради МУПа Дирекције полиције, нити се налази у архиви МУПа. Ово је веома важан детаљ.

Поново покрећем кривичну пријаву 18.01.2011 г., и даљи след догађаја и начин одлучивања је дат у приложеним дописима. Начин одлучивања је заштита тајности у целини, заштита на све контакте на међународном нивоу од бар почетка седамдсетих година са тим у вези до данас, све наводне потребе провере превенције као основе мешања у приватну и социјалну сферу живота уз употребу именованих лица, избегавање разматрања основа целе проблематике кроз игнорисање и институционално ћутање у погледу саме злоупотребе и посебно последица из исте. Овакав укупни третман, као и третман у појединачним процесима одлучивања је строго противазконит и противуставан, супротан међународним обевзама и део је трајног процеса начина узимања утицаја или директног мешања у интимни, приватни и социјални заштићени простор – сферу живота деценијама уназад. Зато и скрећем пажњу на перфидност саме конструкције, јер злоупотребљава већ злоупотребљену животну реалност породице из чије је стварне судбине и надовезујући се на њу направљена цела операција и хаос-агент са измењеним идентитетом, да би била препозната кроз реално укидање гражанскох права тј. њиховог оштећења у бићу свог значења у дугом временском периоду без обзира на чињење и нечињење.

Предмет стиже до Основног јавног тужилаштва у Зрењанину без да ме је исто обавестило или покушало успоставити контакт, које ради по предпостављеној тајности на цео случај, јер одбија прихватање доказа и доказног поступка. Даљњи докази предати у вези конкретних питања се не налазе у документима предатим тужилаштву односно у предмету које је књижило тужилаштво. (У селдећој електронској пошти биће послат и цео ток процеса пред Основним јавним тужилаштвом јер постоји чињенично стање неизвршавања истражних радњи из обавезе чувања тајности која је и сама предмет целокупног правног спора као трајна основа најтеже дискриминације у трајању.) Поступак код МУПа Дирекције полиције, УКП (проглашавање тајности и изуимање из обарде и архива МУПа), касније од 18.01.2011 предаја Одељењу кривичне полиције у Зрењанину и даље Основном јавном тужилаштву у Зрењанину је указао као и у иностранству на посебно драстичну повреду елементраног поштовања једнакости пред законом услед дејства тајности и давања инструкција са тим у вези, које немају апсолутно никакве везе са стварним чињеницама и реалним чињењем и нечињењем. Понавља се исти уочени и примећени метод одлучивања који се показао као трајни облик одлучивања или узимања итицаја кроз све време деценијама уназад, уважавајући све разлике и све промене током времена. Сам метод у начину одлучивања и тиме реално дејство на грађански положај и права са тим у вези је међутим обесмислио у потпуности чињење и нечињење, стварне чињенице од неотуђивог значаја. Овде се стичу елементи повреде члана 17 Евр. конвенције о основним слободама и правима, а у погледу непоштовања члана 6 исте конвенције, права на правичан третман.

Кривично пијављено лице као сарадник или штићеник делова тајних политичких полиција у иностранству и земљи, са измењеним делом идентитета у погледу стварних родбинских односа, је био реално заштићен у вршењу кривичних дела, поред осталог начином одлучивања и према породици из чије је стварне егзистенције злоупотребом података начињена цела операција деценијама уназад, да би као таква на крају била препозната као основа трајне повратне личне дискриминације и кроз услов тајности био искључен сваки доказни поступак. Апсолутно институционално ћутање у вези обавезе утврђивања чињеница, поред осталог кривичним законом инкримисаних тешких и најтежих кривичних дела је противно члану 3 Закона о тајности података заштићено, а конкретно ја сносим одговорност за такву консталцију односа кроз стална измишљања или конструкције дела, чињења и нечињења, трајног мобинга измишљеним садржајима уз сталне нападе на егзистенцијалну основу и основну имовину, до напада на сам живот. (сви битни детаљи и докази су или предочени или ће бити дати на увид у наставку процеса утврђивања обавезне истине.)

Ради обезбеђивања правичности и правности у поступку, а обзиром да се ради о вршењу и прикривању кривичних дела супротно члану 3 Закона о тајности података и одржавања легенде кроз лажни идентитет непостојеће везе и целог односа пријављених лица према мени и породици у целини, а знајући како је и потврђено из МУПа УКП 09.11.2010 г. да је дата – продужена поновна тајност кроз нечији имунитет – („неко је дао свој имунитет на целу ствар“ – информација између 19.07.2010 и 17.01.2011) обраћам се Председнику савета за националну безбедност односно Председнику републике у том својству и секретару истог, са молбом уважавања моје недвосмислене воље одбране права на истину ( обавеза из закона о управном поступку и обавеза из Закона о тајности података у вези низа загарнтованих уставом и законом основних грађанских права) да препознате и утврђене тајности у иностранству и земљи, сарадња означена тајношћу у том смислу од бар седамдесетих година до данас, губе своје правно дејство из разлога давања на увид јавности по закону о тајности података, али много важније због њихове трајне тешке дискриминаторске основе у трајању, прикривању вршења кривичних дела, што је супротно уставно законским основама и реалним чињеницама живота и предмет је правног спора.

Не постоји никаква реакција нити одговор од стране надлежних служби Председника или секретара, као и осталих институција и служби све до данас. Сазнајем једино да је након избора новог председника део архиве претходног председника републике изнешен из опште архиве Председника Републике Србије, односно да моја обраћања не постоје у архиви. Обнављам 19 и 20 јуна 2012 године електронску пошту, али без успеха. Изричито скрећем пажњу на период од више деценија дејства целе операције, на узимање утицаја и крајње негативне последице по елементарно замисливу личну правну сигурност, егзистенцију у целини, између осталог кроз настале заблуде из начина функционисања тајности, али и личног вољног утицаја, чињења конкретних лица са знањем позадине у погледу одржавања таквог стања, њихове изјаве са тендециозним изменама садржаја, пљачке и давање лажних исказа као институционално заштићених лица у иностранству и земљи бар последње више од две односно четири деценије. Тиме искључујем злу намеру било ког носиоца било какве службене и институционалне одлуке у иностранству и земљи, без обзира на тешке личне последице, већ скрећем пажњу на неодрживост, противуставност и противзаконитост одржавања или продужења оваквог односа кроз давање било какве тајности, јер је она као основ дискриминације и забране било ког доказног поступка до практично потпуног укидања грађанских основних права као таква и препозната.

Циљ јесте успостављање предуслова за један фер процес утврђивања чињеничног стања и тиме одклањање последица сталне тешке дискриминације у трајању

Занчи да је разлог обраћања председнику републике од 10.05.2011 г., био у омогућавању правних услова за један фер истражни поступак утврђивања свих битних, могућих чињеница у погледу кривичне пријаве и неоснованости сарадње било када, и било где из разлога заблуда или обавезе одржавања тајности у иностранству и земљи, а у вези посебног положаја конкретног заштићеног сарадника више институционалних нетранспарентних делова система – тајних политичких полиција у земљи и иностранству. Са тим у вези изричито скрећем пажњу да се при размени наводно тајних података између мађенародних организација и осталих страних података ради о конструкцијама и измењеним чињеницама из услова саме операције, изјава различитих диушника или сарадника са потпуно произвољним пројекцијама и личним интересима, често потпуно супротстављених гледишта и вредносних система.

Позивајући се на овај допис елктронском поштом, послаћу у следећем допису ток одлучивања институционалних носилаца одлуке из којих произилази да је очување тајности и међународне сарадње са овим случајем у вези добио противуставни и противазконски третман са реалном последицом трајног укидања или оштећења личних и породичних права, која су иначе загарантована као приоритетна, али из опште познатих услова порцеса била потпуно укинута од 1941 односно касније 1945 године. И овде напомена да су стварне чињенице, стварно чињење и нечињење као и укупни начин живота, однос са социјалном средином очевих родитеља и породице потпуно злоупотребљени у конструкцији ове целе операције са конкретним лицем и његовим измњеним идентитетом, искључиво из разлога који су управо у потпуној супротности стварном животу и вредностима породице у целини кроз све време њеног трајања.

Абсурд целе ове операције кроз све време је у чињеници да контраобавештајни хаос – агент као заштићени срадник у иностранству и земљи деценијама уназад из те позиције манипулише, пљачка и износи неистине од битног значаја са лажним идентитетом порекла, између осталог према породици, односно мени лично из такве исте позиције, али искључиво ради остваривања личне користи на строго противзаконски начин, али уз реалну заштиту и са знањем о псоебном положају у вршењу кривичних дела под таквим условима. Из овог услова начина одржавања и заштита тајности деценијама уназад настаје без мог знања и воље, противно личном чињењу и нечињењу, у потпуној супротности са личним вредносним принципима и категоријама, трајни процес личне дискриминације, да би тако и целина позадине ове конструкције била препозната.

Више у следећој дупуни ове поште као подсећање на садржај упућен Председнику републике од 10.05.2011 године. Надлежни немачки органи су делимично обавештени о основном препознатом статусу и процесу и биће исто учињено у наредном периоду, одговор је исти, апсолутна институционална ћутња.

1. Пратеће писмо Секретаријату кабинета председника Р.С. 10.05.2011
2. Писмо Председнику РС од 10.05.2011 г.
3. Прилози – размена поште са Бироом за информације од јавног значаја кабинета министра МУПа 19.07.2010 – 28.04.2011.) – Обавештење БИА и питање у вези увида у досије.
4. Допис МУПа РС – Кабинет министра – Бироа за информације од јавног значаја од 16.02.2011
5. Допис МУПа РС – Кабинет министра – Бироа за информације од јавног значаја од 01.04.2011
6. Допис МУПа РС – Кабинет министра – Бироа за информације од јавног значаја од 15.04.2011
7. Допис Вишег јавног тужилаштва Зрењанин од 27.04. 2011 године на моје питање у вези пријема кривичне пријаве у обарду тужилаштва од 21.04.2011, како је то наведено у допису МУПа РС Кабинета министра од 16.02.2011 г.

*Напомена Основно јавно тужилаштво Зрењанин није одговорило на моје питање о пријему кривичне пријаве, нити је са мном ступило у било какав контакт.

Тек на моје писмено инсистирање у вези информације о пријему кривичне пријаве, сазнајем после безуспешног личног упита 27.04.2011 да се предмет – кривична пријава налази у Основном јавном тужилаштву Зрењанин.

8. и 9. Чланак који је 2002 године отворио низ питања у погледу статуса Радислава Баукова, контраобавештајног хаос агента са сложеном високом институционалном заштитом у вршењу кривичних дела у СРН, а који се спомиње у прилозима.

10. Писмо адвокатске канцеларије Голић, Бауков Радиславу од 1 Нов. 2010. које је дато 16.02.2011 УП-Зрењанин као прилог.

11 и 12. Моја изјава УП-Зрењанин дата 21.01.2011, која је обзиром на начин вођења саслушања допуњена дописом од 16.02,2011.

Остатак докумената и доказа који је већ био предат надлежним органима се није нашао у доказима уз кривичну пријаву које је књижило основно јавно тужилаштво, али о томе у другом допису електронској пошти која ће следити.

Надлежне институције СРН, као и дипломатска представништва ће бито обавештена о правном спору, као и његовој основи, разлозима и узроцима недељиво и на исти начин под изјавом под заклетвом и са довољним доказима и документима.

Правни спор се састоји поред правне основе више пута поновљене и објашњене у дописима које стоје на располагању, као и свим ранијим изјавама датим под заклетвом у земљи и иностранству, у злоупотреби стварног идентитета и позантих података о породици, њеном животу, чињењу и нечињењу очевих родитеља у конструкцији легенде са лажним привидним идентитетом Радислава Баукова – „Лација“ деценијама уназад и његовом посебно заштићеном положају у СРН у улози – употреби као вишеструког хаос-агента у вршењу кривичних дела и тешких кривичних дела уз реално знање, али под институционалном заштитом кроз забрану извођења доказног поступка.

Оваква тајност и положај је могућ само под условима окупационог законодавства СРН од стране сила победница у заштити посебних операција тј. лица у њима, односно од 1968 године по ткзв. Г-10 закону.

Изричито скрећем пажњу на још једну чињеницу,

Радислав Бауков ужива и заштиту у повратном смислу од брха СДБа, конкретно првог шефа тајне политичке полиције УДБЕ – СДБа СФРЈ, Станета Доланца. Овим је у хеуристичком смислу историјских чињеница, а обзиром на специјални статус вишеструко заштићеног сарадника делова система без икакве реалне судске, парламентарне и контроле извршних власти објашњен и начин вођења целог поступка у вези конкретних навода у кривичној пријави.

Са мном лично, и то одговорно понављам под изјавом под заклетвом недељиво у свим перспективама могуће оцене и вредновања све ово нема апсолутно ничег заједничког и исто са сигурношћу тврдим за оштећене чланове породице, који су циљно злоупотребљени у нади да ова коснтрукција не може бити откривена, а постала је повратно условом и разлогом мог реалног претварања у затворени објект тајности, искључиво из стварних егзистенцијалних чињеница и ово је најтежи могући облик трајне дискриминације.

У другој пошти ће бити дат приказ наставка примене истог начина рада Јавног тужиоца у Зрењанину, Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину, Апелационог тужилаштва у Новом Саду, Поверника за информације од јавног значаја, који су сви под условом примене тајности избегавање утврђивање обавезних чињеница у погледу трајне дискриминације у вези конструкције, примене и заштите легенде Радислава Баукова „Лација“.

Ово је било уједно подсећање на пошту Председнику Републике Србије и секретару Савета за анционалну безбедност и координацију рада тајних служби од 10.05.2011 г. Уједно се скреће пажња на забрану тајности, забрану заштите лажног идентитета у вршењу кривичних дела под институционалном заштитом и забрану давања тајности из основа наводне потребе међународне сарадње, јер су све те тајности деценијама уназад до данас недодирљиви правни основ најгрубље дискриминације у трајању.

Са поштовањем

Виктор Кос

У Зрењанину 19. септ. 2013 г.

abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

AnoNews Vienna

“In lulz we trust.”

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Machtelite

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: