Изјава „Лација“ – Радислава Баукова Инсолвентном судији у Улму 23.априла 1999   1 comment

http://wp.me/P3pD8b-2O

.

erde-007

 

Наставак са странице – Новински чланак који је покренуо питања – линк

.     .     .

 

Летео сам погледом преко редова новинског чланка и размишљао како први утисци од првог сусрета са Радиславим Бауковим у Новом Улму фебруара 1992 добијају потврду у ширем значењу, да поред доказане личне мизантропске мржње која се два пута поврдила у десетак година, постоји много више необјашњивог иза „Лација“ и начина вођења процеса одлучивања институционалних носилаца одлука у управним, истражним или судским процесима. Шта би се иза „Лација“ могло налазити, што је ван сваке могуће предпоставке непосредности живота, почело је читајући чланак да добија неодређене форме и садржаје, који би се појављивали и нестајали, поново се враћали пред низом питања и немогућности налажења рационалних објашњења – одговора на њих?

.    .    .

Искуства које сам сам доживео од 1989/90 године, посебно имајући у воду начин одлучивања у одређеним институционалним процесима управних или судских власти, указивали су на низ посебности, нелогичности или чак неравноправну до дискриминаторску позадину третмана, али су садржаји који су овде били изнети превазишли сваку предпоставку о могућности једне овакве каријере као Радислава Баукова „Лација“. Посебно се наметало питање узрочно последичне везе између мог третмана од стране институционалних носилаца одлука са описом каријере Радислава Баукова – „Лација“.

.    .    .

Између Радислава Баукова – „Лација“, мене лично као и породице чије су стварне чињенице, односи и судбина били или требали бити меродавни за процес одлучивања у Савезној управи С.Р. Немачке у погледу права из члана 116 основног закона о правима једног немца, односно потомка немца, није постојала абсолутно никаква веза. Уопштено и прецизно формулисано са Радиславом Бауковим није постојала никаква веза која би била другчија у односу на десетине – стотине познанстава посебно слабог интензитета на великој дистанци, а тек у никаквом облику како ће се показати институционално конструисаних, строго тајних специјалних положаја или строго тајних веза унутар било каквог поља обавештајног или контраобавештајног деловања. Тада читајући изјаву Радислава Баукова дату инсолевентном суду – Улм није постојала ни предпоставка о изнетим садржајима. Тек ће године које су долазиле и низ нових искустава са анализом целокупне критичне злоупотребљене прошлости у посебним конструкцијама без знања и без воље оштећених, мене и породице указати на димензије и дубину поздине као повратни услов реалног оштећења или укидања основних грађанских права у трајању.

 

.    .    .

Под условом да наводи у новиснком чланку одговарају бар делом реалним чињницама, што ће се у основним цртама у следећих више од десет година до данас (2014) потврдити, или имају основа са реалним процесима – реалним догађајима деценијама уназад, што ће се исто тако у значајном делу показати са основаним материјалним доказима подкрепљеним чињеницама, онда се мора радити о посебном правном статусу Радислава Баукова – „Лација“, под посебним институционалним механизмима заштите таквог правног посебног грађанског положаја. Да ли је могућа таква посебност правног положаја кроз реалну институционалну заштиту у вршењу иначе инкримисаних дела, механизми који чињење кривичних дела толеришу, допуштају или шта више институционално бране? Која би могла бити сврха таквог институционалног механизма која је без било каквих двоумица увек супротна или бар у колизији према општем јавном интересу и која мора узимати у обзир и чињеницу повреде равноправности осталих учесника у пословним и даље ометање социјалних односа у околини Радислава Баукова – „Лација“. Искуства која су се од 1989/90 ређала, указивала су на такву могућу и истовремено незамисливу позадину и везе, псоебно имајући у виду начин институционалног третмана и одлучивања у критичним случајевима, односно процесима.

 

.     .     .

Ова питања која ће се интензивирати од 2002/2003 године, а обзиром на сва искуства и доказе указивала би на постојање и део Функција, условно предпостављеног, институционално заштићеног система у прикривању или шта више организовању вршења иначе по позитивном законодавству и схватању јавног мњења недвосмислено као противправних – кривичних означених дела.

.     .    .

Justiz

Испод чланка у картону са осталим документима инсолвентног процеса сам угледао изјаву сведока Радислава Баукова – „Лација“, дату истражном судији Службеног – инсолвентног суда у Улму 23. априла 1999 године. Ако је новински чланак био првокласни шок, онда су садржаји ове изјаве били равни експолозији бомбе. Нашао сам место ту у подруму након првих брзих прегледа редова и садржаја, како бих у целини прочитао целу изјаву. Временска дистанца описа процеса у изјави од четири године имајући у виду низ догађаја и битних детаља, као и начин вођења истражних радњи и самих судских процеса кроз реално недопуштање доказног поступка, учинили су да садржаји изјаве пробијају делом мрак у тунелу целог процеса везаног за предпостављени посебни статус Радислава Баукова – Лација. Надимак – „Лаци“ се такође први пут појавио као још један део иза вела тајности у и око посебне појаве Радислава Баукова.

.     .     .

Проћи ће још године тражења одговора и сваки пут када би се са довољним доказима указало на повртну противправност третмана са овим системом око „Лација“ настајао би још већи и чвршћи круг затварања и ћутања пред низом питања, која су уједно била и питања основне замисливе егзистенције уопште.

.       .       .

Ulm Landgericht

.

erde-007

Изјава Радислава Баукова – „Лација“ пред Службеним -инсолвентним судом у Улму истражном судији Ломан дана 23. априла 1999 године

 
Службени суд Улм
-Инсолвентни суд-
 
Улм 23. април. 1999
 
Саслушање сведока у инсолвентном поступку фирме ЛБ-Монтажа – промет готових делова од лаког метала и уградних система ГмбХ, заступљеном од ликвидатора Беле Леваиа, постфах 2866, 89081 Улм
 
Почетак саслушања 13:30 часва
 
Присутан:
 
Господин Радислав Бауков, рођ. 11.04.1936
са адресом становања Зилхерштрасе 53, 89231 Нови-Улм
Сведок је по пропису саветован и изјашњава се о личности
Радислав Бауков, рођ. 11.04.1936 у Црној Бари/Банат, инжењер, ожењен, живи у Зилхерштрасе 23 у 89231 Нови Улм
 
О предмету:
 
Ја сам познавао госпођу Леваи, која је прво радила у фирми Јура-Иненаусбау и касније у фирми Јура-Брандшуц. Ја лично сам био као саветник заступљен код фирме Јура-Иненаусбау. Лично сам хтео да отворим једну сопствену фирму и имао сам намеру да запослим госпођу Леваи јер је имала искуства у бранши. Тада сам сазнао да се господин Леваи такође жели бавити самосталним – приватним бизнисом. Господин Леваи је по тој ствари пришао мени и заправо ме је наговорио. Ја сам по његовој идеји требао донети техничко знање. Тако је настала фирма ЛБ, при чему слова Л за Леваи и Б за Бела стоје. Фирма је у почетку имала успех, при чему је господин Леваи још увек радио у свом дотадшњем послу, али се све више ангажовао у новој фирми. За нас изненађујуће госпођа Леваи је напустила господина Леваиа и напустила је посао (аугуст – септембар 1998). Њен одлазак се одразио негативно на успех фирме, јер смо господин Леваи и ја били шокирани њеним одласком, а потребни рад није тако текао, како је то било потребно. Тако је ишло недељама.
 
Господин Леваи није успео да поправи стање у послу, и рекао ми је да је уласком у посао хтео да спасе свој брак. Фирма је имала биро у Линденштрасе 27 у Улму, при чему након одлска госпође Леваи биро није увек био отворен. Ја лично сам веома ретко тамо одлазио. Као на пример када је требало извршити мерење обима посла или када је господин Леваи морао да пише рачуне.
 
Било је овако, моја супруга је ставила на располагање фирми два путничка возила са којима су монтери ишли на посао. Било је договорено да се обрачунају километри. Радило се о једној Тојота – Пикник и једном Рено-дизел. Папир бр. 24 из Аката ми није познат.
 
Осим тога некада сам плаћао из свог џепа, те сам надокнаду повратно наплаћивао на рачун фирме. Такви издаци су настајали за време монтаже, ако би радници трошили свој новац и онда од мене тражили надокнаду.
 
У почетку господин Леваи није имао конто и цела ствар је текла преко једног конта код Комерц-Банке, за који сам ја имао пуномоћ. У септембру – октобру (1998) сам господину Леваиу преложио план за будуће вођење фирме и за обезбеђивање капитала. Господин Леваи је изгубио интерес за даљње вођење фирме и хтео је да финасира у акције. Тада је дошао један Виктор Кос у игру, са којим је гисподин Леваи склопио уговор. Господин Кос је наступио као деоничар – сувласник и отворена су један или два конта на које је господин Кос унео свој улог. Такође господин Кос није хтео даље да води фирму. Новчани промет фирме је и даље текао преко конта код Комерц-Банке, за који сам ја имао пуномоћ. Господин Леваи није имао интересе за промене таквог стања, мада сам га више пута упозоравао на то.
 
Господин Кос је тада напустио фирму и изузео је уплаћени капитал. Ја сам лично покушао да конто код Комерц-Банке не дође у минус. Ја сам могао, како сам то и саопштио господину Леваиу, у сваком тренутку да обезбедим довољно кредитних средстава, ипак и поред тога господин Леваи није хтео даље да води фирму.
 
Килолметарновац (паушал по километру), који је припадао мојој супрузи, је обрачунат. Моја супруга је написала један рачун, и ја сам рачун са знањем господина Леваиа исплатио, делимично преко рачуна у банци и делом у готовини.
 
Не знам тачно колико је новца тада узето. Ја сам правници у погледу касе саставио збирни извештај и тај извештај правници такође предао. Колико могу да се сетим, ради се о једном износу од 130.000 – ДМ. Осим тога желим да укажем да сам у почетној фази једном уплатио 10.000 -ДМ, када је новац био хитно потребан. Фирма ЛБ нема према мени никакве захтеве, чак шта више могао бих да ја према фирми за мој ангажман да поставим захтеве. Ја зато нећу ништа уплатити на рачун фирме.
 
У случају ако бих био осуђен, не бих био пословно у стању да било шта платим.
 
На крају упућеујем на то, да државно тужилаштво из Улма води велике истражне радње против мене, делом у вези са фирмом ЛБ. Заплењена су документа, при чему желим да кажем, да ћу се наравно према томе одговарајуће бранити, ако уопште дође до тужбе.
 
Такође против господина Леваиа трају истраживања. Надлежни државни тужиоц је господин Бителмајер.
Закључујући желим да кажем, да се осећам превареним од стране господина Леваиа, јер сам годину дана безпотребно за ништа инвестирао. Он је имао само интерес да спаси свој брак, интерес за фирму није имао никада.
 
Саслушано и одбрено.
На поновно саслушање (мисли се на снимљени разговор) се одустаје.
Сведок је отпуштен у 14:15 часова.
 
Ломан
Судија Службеног суда.
 

Крај превода изјаве
Изјава се у ориганалу налази на следећој веб-адреси:

 

Zeugenvernehmung – Amtsgericht Ulm 23.April 1999 Az: 1 IN 13/99

Конкретна изјава у оригиналу страна 1 на немачком – линк
Изјава 23.04.1999 у оригиналу страна 2 на немачком – линк
Изјава 23.04.1999 у оригиналу страна 3 на немачком – линк

.     .     .

Остали документи уз изјаву са објашњењима на немачком језику уз назначавање дела правне позадине посебног третмана:
Документи и објашњења се могу погледати овде – линк (текст на немачком језику)

.      .     .


.

На изглед једна сасвим уобичајена изјава у поступцима стечаја, који се у безброј различитих варијанти одвијају свакодневно у С.Р. Немачкој. Ову изјаву ипак треба темељно и са пажњом прочитати. У себи носи толико противречности, да обзиром на све остале релевантне чињенице од правног значаја има посебну тежину. На први поглед и покушај разумевања ради се о једном затвореном, логички повезаном исказу и опису догађаја од правног и реалног значаја за случај стечаја. Међутим није тако. Читајући је доле у подруму повезивале су се ствари кроз низ питања на које није било могуће наћи разумљиве одговоре, посебно не, имајћи у виду начин вођења целог процеса пред судом и примену истог начина на суђењу супрузи сведока у вези противправног повлачења средстава из социјалних фондова за незапослене.

 

За ове процесе није било само упадљиво избегавање доказног поступка. Стицао се утисак постојања намере и воље, шта више службене обавезе појединих носилаца одлучивања, као правило и услов начина рада кроз изузеће доказног поступка, на који су на различите начине сви делови правосуђа, укључујући наравно истражне органе, државно тужилаштво и суд били обавезни.

 

Једна изјава је у тој вези ипак била сензација, псоебно имајући у виду пре ње непосредно изречене чињенице:

 

У случају ако бих био осуђен, не бих пословно био у стању да било шта платим.

 

Шта значи, или шта би требало да значи и какво правно дејство има ова изјава. Посебно је ово питање интересантно у погледу следећих описа тока пословања и стварања са једне стране личног профита на штету фирме и без узимања обзира на реалне укупне капацитете и финасијске обавезе исте:

„У септембру – октобру (1998) сам господину Леваиу предложио план за будуће вођење фирме и за обезбеђивање капитала.“

Такав план би требао имати неки траг, писмени предлог или анализу у основним цртама. Међутим о таквом предлогу није могло бити ни речи јер га није било. Усмене изјаве, као ова која је дата са знањем о законском услову забране доказног поступка, могу се употребљавати по прилици, предложио сам, а можда и нисам. У сваком случају изјава пред судијом Службеног суда у инсолвентном поступку је битна, јер указује на не само логичке супротности у опису реалних процеса битних за разумевање начина функционисања преваре (§ 263 StGB). Ништа мање је битан и следећи наставак у истом смислу финасијске и кредитне способности сведока Радислава Баукова – Лација:

„Ја сам могао, како сам то и саопштио господину Леваиу, у сваком тренутку да обезбедим довољно кредитних средстава, ипак и поред тога господин Леваи није хтео даље да води фирму.“

Да ли је потребна краћа анализа у везу кредитне и финасијске способности сведока „Лација“?
Тврдити у истом пасусу, истој реченици овакве правно релевантне контрадикторности не би смеле промаћи пажњи истражним институцијама деценијама уназад. Јер како је било могуће да нико не постави питање не само рационалних логичких супротности исказа, већ и потпуну контрадиктирност реалним – очигледним чињеницама у вези располагања различитим имовинским и готовинским средствима брачног пара Бауков. Наводи у изјави нису зато само контрадикторни, већ и указују на начин функционисања система преваре кроз изнуду и мењење садржаја који одговарају реалним односима и развоју. како се могу протумачити следећи искази „Лација“ датих истражном судији инсолвентног суда у Улму:

„…Било је овако, моја супруга је ставила на располагање фирми два путничка возила са којима су монтери ишли на посао. Било је договорено да се обрачунају километри…
…Килолметарновац (паушал по километру), који је припадао мојој супрузи, је обрачунат. Моја супруга је написала један рачун, и ја сам рачун са знањем господина Леваиа исплатио, делимично преко рачуна у банци и делом у готовини…
Не знам тачно колико је новца тада узето. Ја сам правници у погледу касе саставио збирни извештај и тај извештај правници такође предао. Колико могу да се сетим, ради се о једном износу од 130.000 – ДМ….“…

 

Рачуни, извештаји, белешка о усменим саопштењима о обрачуну нису постојали у не само законски обавезним документима – књиговодству фирме ЛБ-Монтажа. Поред овог законског прекорачења није у протоколу вођења књиге – Каса, не треба напоменуту да се ради о законскј обавези, постојао нити траг о конкретном повлачењу готовине у погледу намене и врсте трошка. Ако је ово требало бити техничко знање на које се „Лаци“ позива као експерт са вишедеценијским искуством у примопредаји пословања и пословних веза на брачни пар Леваи, онда се може само говорити о намери изазивања конкурса кроз свесно и вољно прикривање трошкова и пребацивања одговорности за дугове на уписане пословодне директоре, односно уписане власнике фирме или њених делова. Не улазећи у комплексност законских решења о вођењу једног друштва са орграниченом одговорношћу (ГмбХ), самом изјавом и њеним правилним тумачењем стичу се сви законски и правни услови за кривично дело тешке преваре, што је поред осталог и био систем успеха иза како ће се показати и доказати посебног институционалног положаја „Лација“ и његове тадашње супруге Илинке.

.     .     .

У времену о којем је реч, а ради се о периоду јун-октобар 1998 године књиговодство фирме је водила, као годинама уназад како се то тврди у самом уводу исказа инсолвентном судији, супруга господина Леваиа. Непостојеће књиговодство без непостејећих рачуна је требалао до води супруга господина Леваиа, а како тог књиговодства и рачуна није било, остаје сумња да су квалитети госпође Леваи и посебна успешност у и допринос у пословању фирми, о којима прича „Лаци“ у смислу начина сарадње и рада госпође Леваи, битно определили начин функционисања избегавања законских обавеза. Међутим како у пословодним књигама о овим издацима, узимањима у готовини, стању касе није било ни трага, а цео развој и правна позадина одговорности у погледу пословања фирме имала сасвим други реални ток и садржај, поставило је изнова низ питања у погледу начина и односа надлежних институционалних власти према отвореним питањима.

Даље се у изјави тврди:

„Тада је дошао један Виктор Кос у игру, са којим је гисподин Леваи склопио уговор. Господин Кос је наступио као деоничар – сувласник и отворена су један или два конта на које је господин Кос унео свој улог. Такође господин Кос није хтео даље да води фирму.“

.     .     .

Како је писац овог текста Виктор Кос, дозвољавам да ову изјаву у целини и сваки њен део оценим као наставак преваре, обмане и изношења правно релевантних неистина. Са реалним, правно битним процесима овај цитат нема ничег заједничког, ради се о рационалним манипулацијама и изменама битних радњи и њиховог начина настајања и спровођења који указују на систем реално институционално заштићеног вршења кривичних дела, а у погледу претходне намере „Лација“ да са пуним знањем и својом слободном вољом у погледу последица изазове штету општем јавном интересу, ако и намерну превару господина Леваи у вези пословања фирме ЛБ-Монтажа.
Правни појмови, са намером, са знањем о последицама, са слободном вољом су битни за разумевање како претходних радњи које давалац изјаве слободном вољом пред инсолвентним судом Улм описије, исто тако и погледу вредновања инсолвентног суда изнетих садржаја.

 

Justiz

Цитат – „правни лексикон“ – Rechtslexikon.net

Vorsätzlich handelt, wer wissentlich u. willentlich handelt u. den Erfolg seines Tuns od. Unterlassens voraussieht (direkter Vorsatz dolus directus), Tätervorsatz.

Линк ка правном лексикону – Rechtsbegriff – Vorsatz

крај цитата

Превод:
Са намером делује, ко са знањем и са слободном вољом у погледу предвиђања успеха свог чињења или нечињења делује.

.     .     .

Цела изјава дата инсолвентном суду је зато и даље свесно, са знањем и са вољом обмањивање суда кроз изношење описа који су супротни реалним намерама, реалном знању и вољи Радислава Баукова – „Лација“ у погледу начина пословања и крајњих циљева, али и стварним мотивима и плановима господина Леваиа у погледу планова и начина управљања фирмом.

У оваквом, увек изнова поновљеном начину преваре (деловање са занњем и вољом о последицама), успех фирме је био одређен њеним неизбежним конкурсом, претходним извлачењем средстава из фирме и пребацивањем одговорности на преварене власнике, односно законске директоре у погледу стања фирме.

.     .     .

О уласку у било какве игре није било ни речи, већ о преузимању пословних веза – налогодаваца и диструбутера послова за монтажне радње са циљем одговорног вођења послова на законском и уговорном основу у целини. Господин Бауков и његова тадашња супруга су изразили коначну одлуку да се повуку у мировину и да своје пословне везе препусте брачном пару Леваи. Процрес преузимања фирме и пословних веза, уговарање начина вођења фирме и послова у целини је пре потписивања уговора између господина Леваиа и мене трајао четири месеца.

.     .     .

Сви претходни договори су јасно одређени и дефинисани склапањем уговора о заједничком власништву и заједничком пословодном руковођењу фирмом ЛБ-Монтажа између госпдоина Леваиа и мене.

.     .     .

Уговор о засновању Друштва са ограниченом одговорношћу ГмбХ ЛБ-Монтажа и преносу делова власништва деоница:

 

Justiz

20.10.98 Gründungdsvertrag LBM GmbH 120.10.98 Gründungdsvertrag LBM GmbH 220.10.98 Gründungdsvertrag LBM GmbH 320.10.98 Gründungdsvertrag LBM GmbH 420.10.98 Gründungdsvertrag LBM GmbH 5

 

.     .     .

У предоченом тексту уговора од 20.10.1998 постоји деоба удела валсништва и одговорности за пословање фирме између господина Леваи и мене. Тиме је и у формално – правном смислу и на основу законске регулативе искључено да неко треће, било које лице може преузети права, али и одговорност за пословање друштва. Радислав Бауков не егзистира у пословању фирме ван законске и уговорне основе и против воље, без знања знања и одлуке уписаних носиоца пословодних функција и удела на власништву – капитала фирме.

.     .     .

У периоду од 20.10.1998 – закључења уговора о оснивању, односно прерасподели и начину регулисања права над уделима и управљањем друштвом, је откривено не само постојање неодређене суме скривених дугова, већ се поставило питање, како је упште могао настати и бити толерисан од стране дела институција – социјалних фондова и финансијске службе такво пословање. Иза госпође Леваи која је требала водити књиговодство фирме, остала је гомила непрокњижених рачуна које је требало довести у ред након откривања њиховог постојања, а који су и указали на могуће даљње циљно прикривене, а неиспуњење законске обавезе. Изненадни одлазак госпође Леваи у трентку када је друштво већ било преузето од стране супруга господина Леваиа, под условом подсећања да се радило о браку са двоје деце и без брачног уговора, значи заједничкe одговорности и права у погледу заједничке имовине, али и обавеза, није могло указати да би супруга радила против сопственог интереса у корист брачног пара Бауков или нечијег страног интереса против свог сопственог. Ова питања поред низа других ће се тек касније поставити као оправдана. У сваком случају већ током прве седмице је уочено да постоје скривена потраживања које није било лако емитовати. Разговори са надлежним институционалним фондовима, пореском службом, фондом здравственог и осталих социјалних осигурања су делом указали на посебност случаја,…

.

Ulm panorama

….односно сасвим конкретно да делује одређени механизам који би се могао сврстати у предпостављене мере службене помоћи са пролонгирањем рокова уплата и осталих мера под посебним инститзуционалним третманом…

Почетком друге седмице после склапања уговора назвао је господин Леваи да ми саопшти да је господину Баукову издао чек од око 20.000 -ДМ на његово инсистирање. На моје питање у вези сврхе, господин Леваи је рекао да му није саопштио. Истог тренутка обавестио сам банку о обустави сваке исплате и исто саопштио господину Леваиу. Тако је и било, исплата је правовремено са стране блокирана. Нешто касније назива ме Радислав Бауков, који се налазио у Лајпцигу на опроштајном градилишту, са питањем у вези обуставе исплате. На моје питање о сврси, разлозима и начину узимања тако високог износа, господин Бауков одговора да се то мене не тиче. Добро, онда нема ни исплате. Још два пута је господин Бауков телефонски покушао да изнуди пуштање исплате, али безуспешно. Нешто касније се налазим са господином Леваием и објашњавам му ситуацију, која је и њему постајала све јаснијом. Господин Бауков поново зове и тражи под претњом тужбе исплату 20.000 -ДМ. Пред господином Леваием му постављам питање у вези начина вођења књиговодства и висне неуплаћених средстава државним обавезним фондовима и пореским службама. Господин Бауков телефонски тврди да о томе ништа не зна и да га то не интересује. Како је на површину изашлане само намера госпдина Бауков Радислава, већ су се докази о бруталној пљачки и утаји множили постојала су само два решења. Пословање фирме одсећи од даљње предаје пословних веза брачног пара Бауков са покретањем процеса против њега или мој излазак из друштва. Исто сам саопштито господину Леваиу који се још увек надао да је могућ одређени компромис, односно да не може да верује да је на такав начин изигран.

.     .     .

Под таквим условима саопштио сам му мој излазак из фирме и повлачење средстава, желећи му искрено успеха у обезбеђивању својих интереса. назначио сам да је фирма реално инсолвентна и да поздина захтева и кривичну истрагу. 05.11.1998, значи након само две седмице је уговор раскинут:

 

Justiz

05.11.98 Vertragsabtretung LBM GmbH 105.11.98 Vertragsabtretung LBM GmbH 205.11.98 Vertragsabtretung LBM GmbH 305.11.98 Vertragsabtretung LBM GmbH 405.11.98 Vertragsabtretung LBM GmbH 5

 

.     .     .

Након обављеног техничког дела посла код нотара поразговарао сам кратко са господином Леваием. Преузимање и улазак у посао су имали као једини циљ да обезбеде ратстерећење кроз прерасподелу времена у погледу временских обавеза моје прве фирме, а ради што лакше исплате постављених захтева правног заступништва моје супруге у разводу. Са друге стране је могућност једног квалитетног и обострано уважавајућег пословања са господином Леваием као партнером пропала. Радислав Бауков и његова супруга Илинка су се показали као безкруполозни и потпуно непоуздани, непријатељски настројена лица. Господин Леваи је имао још слабу наду да ће обзиром на године кућног познанства и односа са брачним паром Бауков успети да ствари финасијски изглади, односно да ће средства која су узета и недостају на рачуним обавезних уплата у фондове и пореску службу бити враћена и уплаћена. Желео сам му сву срећу, али сам сумњао у такав исход у потпуности. Усваком случају рекао сам му да ме може у свако доба контактирати, и да уочени процеси захтевају остале правне односно истражне мере.

.     .     .

Сума која се у овој изјави спомиње од око 130.000 -ДМ показаће се као део несонованог, противтаконитог узимања средства са циљем да се сви дугови пренесу на законске пословодне органе, односно на власнике капитала – деоница друштва. Управо знајући ову законску позадину нисам дозвољавао никакав слободан простор за било каква сумњичења и неколико дана касније сам код надлежних истражних органа у Улму подигао кривичну пријаву против Радислава Баукова. Износ, методи и мрежа, укључујући пре свега начин реалне институционалне заштите у противзаконитом богаћењу, показаће се тек касније. Радило се о суми између 170 и 200 хиљада -ДМ губитака. Следећих дана и седмица упознајем цео систем и неке од оштећених, круг преварених и изигарних у принципу на исти начин почиње да се шири.

.     .     .

Пред божићне празнике 1998 назваће ме господин Леваи. Нашли смо се и на жалост сам имао право, Радислав Бауков није ни помишљао да врати ништа од противзаконито узетог новца. Читајући у подруму горњу изјаву инсолвентном суду у Улму, а обзиром на искуство окарактерисано општим институционалним ћутањем и начином вођења процеса са потпуним избегавањем било каквог доказног поступка поставило се по први пут питање веза и односа институционалних делова система, законске основе и оваквог начина, условно речено пословања.

.     .     .

У каквој вези стоји цео ток и начин истраге, резервисаност према даљњим доказима или избегавање њиховог узимања и вредновања, начин и ток судских процеса (абсолутна забрана доказног поступка), како у случају утуживања Бауков Радислава, тако и нешто касније његове супруге Илнке, описаних у преходном тексту (новински чланак који је покренуо питања)?

.     .     .

На сва отворена, не само ова питања, независно колико била оправдана, није могуће наћи било какве разумне и правно засноване одговоре, без обзира на све могуће расположиве доказе и сву законско-правну основу. Пут ка одговорима је једноставно блокиран, и та блокада је морала имати закоснко-правну основу, јер је постало јасно да постоји одређена институционална обавеза избегавања или чак прикривања препознатих незаконитих радњи. Тек ће време, догађаји и поново начин одлучивања уз низ осталих битних детаља и нових информација и реакција, као обриси у непрозирној магли наслућивати могуће одговоре, који ће се одбацивати или постављати нова питања и давати нове одговоре, који ће се изнова урушувати у непрозирни зид магле у тунелу без краја као верни омотач око целог случаја – „Лаци“.

 

наставиће се…..

 

.     .     .

Објављено 7 октобра, 2014 од стране Viktor Koss

Један одговор на “Изјава „Лација“ – Радислава Баукова Инсолвентном судији у Улму 23.априла 1999

Пријави се на коментаре преко RSS-а.

  1. Повратни пинг: Новински чланак који је покренуо питања 2002 | Viktor Koss - криминал и тајне службе

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

AnoNews Vienna

“In lulz we trust.”

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Machtelite

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: