Објављивање противправних – потивуставних државних и службених тајности   1 comment

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Андрићев венац 1
11000 Београд
Србија

У Зрењанину дана 10. маја 2011

Поруку послао:

Виктор Кос

Зрењанин

Kабинет председника Републике

Генерални секретаријат председника Републике

Молио бих на руку саветнику шефа Кабинета председника Републике,
Господину Миодрагу Ракићу,
или алтернативно,
Госпођи Рубели Радојичић
Заменику генералног секретара председника Републике
 
.
 

Поштоване Даме и Господо,

Предмет:

Саопштење о престанку важења службених или државних тајни, који на било који начин стоје у вези живота Виктора Коса, а настале су као давање лажног идентитета туђим особама у било каквом облику, било какве злоупотребе, личних или породичних података са мном или мојом породицом у вези, без знања и без воље противно елементарним познатим свим могућим животним реалностима, кроз све време трајања и све време живота, мене лично као и оштећених чланова моје породице на које полажем сва права наследства у трајању, укључујући и заштиту пуне животне истине, моралног личног интегритета и достојанства било где и било када током циљне и намерне злоупотребе елементарне егзистенције ње саме изазване противправним мешањем било кога укључујући и посебне делове институционалнеих система, било када и било где.

Разлог лежи у сукобу основног уставно правног принципа поштовања и одбране основних грађанских права и личног и породичног достојанства, а у погледу свих могућих осталих разлога који су до било каквих конструкција у вези настајања, било какве службене или државне тајности, било када и на било ком месту довели, те су као такве произвеле или још увек производе било какво правно дејство, циљне заблуде и изменe свих могућих реалности егзистенције мене лично или породице у целини непроменљивог свог трајања. Посебно ово наглашавам у погледу реалног укидања или оштећења реалних личних грађанских права као процес у непрекидном трајању и току.

Конкретно питање са овим у вези, које је детаљније објашњено у писму Председнику Републике, је покренуто званично писменим путем електронском поштом од 19.07.2010 године, а у вези писмених кривичних пријава против познатих лица од 2009 године, који су против бољег знања и против својих познатих грађанских права и обавеза у криминалној групи искористила своја сазнања о овој превари, против елементарне егзистенције, живота и достојанства више особа, вређајући из такве позиције одржавањем само њима познате заблуде, достојанство особа и породицу из чије је укупне и пуне животне егзистенције и обезбеђено делом право посебне заштите у више уставно-правних система у земљи и иностранству. (Детаљније у опису и општим правним одредницама се налази у писму Господину Председнику Републике Србије, као и прилозима у вези покретања и актуелног стања правног процеса тј. односа.)

Утврђивање било које пуне правне истине у смислу потпуне животне реланости је у мом првобитном интересу очувања и остваривања поновног успостављања мојих грађанских права у сваком уставно-правном систему. Овом покушају коришћења или успостављања равноправне грађанске позиције, стоје као правне препреке у више затворених цикличних конструкција у различитим уставно-правним системима, одређене службене или државне тајне, договори са тим у вези који један равноправни положај у укупним правима циљно онемогућавају, одржавањем разлога чувања основне тајности у коју је већ уграђен напад на основно достојанство више особа, без њиховог знања и противно њиховој вољи. Свака, било која тајност у овом смислу губи сваки свој реални и правни основ и налази се у директној правној колизији са бићем основних људских права и из њих изведених основних грађанских права. О овоме сукобу се није могла донети правоснажна судска или егзекутивна одлука о обустави таквог вишедеценијског процеса, јер за његово постојање нисам знао, сазнао сам га кроз низ дешавања и одлука последње две деценије, да би тек од 2007 године први пут споменуо такву могућност као препреку испуњавања мојих основних грађанских права.

У прилозима обраћања Председнику републике Србије се налази настала писмена пошта тј. документи о трајању мог основног упита о постојању веза између конкретних надлежних служби више уставно – правних државних система, у којима се процес све време деценијама, изричито напомињеm, без мога знања и без моје воље одвијао. На ово питање је МУП Србије како се то из прилога да закључити, дао одговор да надлежне службе овог министарства не располажу таквим документом. Како се може радити о сазнању или само информацији без обзира на носач или имаоца информације, овим путем постављам између осталог, а са горњим у вези исто питање надлежним саветима или институционалним местима у надлежном највишем систему власти Републике Србије, односно у уставно-правној и законској улози Председника Републике Србије. Даље у конкретном писменом обраћању.

Свака врста политичке употребе или злоупотребе овог случаја, од било чије личне стране или било које друге стране у вези овог случаја у целом његовом трајању, биће са моје стране унапред оштро одбијена, посебно уколико се не буде бавила искључиво правном садржином конкретних питања тј. проблема у односу на све могуће реалности личног живота. Свака даљња инструментализација било којих од ових питања представља наставак напада на елементрано достојанство (у правном смислу значења) мене лично као и чланова и породица чији сам правни наследник. Ово је важно приметити у правном значењу сукоба правних питања као однос између услова одржавања било какве службене или државне тајности у погледу успостављања и очувања елементраног личног и породичног достојанства. Процес је у свим условима свога настанка и трајања праћен повредама низа основних и неотуђивих грађанских права.

Са моје стране је свака могућа политизација са овим у вези потпуно искључена и унапред, без обзира на институцију или особу које располажу одређеним информацијама запрећена даљњим правним корацима. Изричито скрећем са најбољом намером пажњу да ће проширење одштетног захтева, при било каквом облику противправне даљње употребе или одржавања постојећег стања или будуће злоупотребе са овим у вези, имати цену коштања која одговара реалним укупним губицима насталим током целог трајања овог процеса деценијама уназад, увећаним за изгубљену добит. Значи не тражим апсолутно ништа више осим због ове злоупотребе надокнаде бар једног дела изгубљених свих права моје породице у критичним опште познатим, историјским условима и личној егзистенцији у датим условима.

Изричито са тим у вези напомињем да је управо сваки материјални облик интереса из сопствених неотуђивих права био потпуно лично и породично маргинализован, са циљем остваривања елементарног доњег нивоа равноправног грађанског положаја, које је насталим развојем опет битно оштећено у материјалном бићу права у погледу припадајућих уставно-правних основа система.

Управо је злоупотреба о којој је овде реч, обесмислила на драстичан начин, свесно нападајући више пута елементарну егзистенцијалну основу, живот и достојанство људи и мене лично, које сам одлучан да одбраним у сваком погледу пуне и недeљиве стварне укупне егзистенције. Запарво ради се о нечему што би требало бити сасвим нормално за сваког човека, али је стварањем услова и злоупотребама одређених лица дошло до потпуног укидања овог основног људског права.

Имајући у виду могућу остељивост отворених питања, задржавам право да о начину и времену информисања јавности, одредим тренутком и условима којима могу обезбедити доњи ниво правде, без икаквих даљњих негативних последица по било кога. Основни циљ јесте питање остваривања или испитивања судског или егзекутивног услова неправде којој сам изложен већ деценијама уназад, без сазнања о драстичној повреди услова у низу одлука од виталног егзистенцијалног значаја, у којој је сама лична егзистенција повређена стварањем непостејећих и непознатих веза и односа тј. правних нетранспарентних заштита, особа који су та основна егзистенцијална и грађанска права злоупотребила и злоуптребљавају, рачунајући на институционалну заштиту.

Време почетка ове противправне конструкције злоупотребе реалног живота и достојанства најужих чланова моје породице је најкасније почетак седамдесетих година. Изричито ово напомињем због контунуитета процеса о којем одлука може бити само и искључиво правна, сходно укупном реалном материјалном значењу сваког одлучујућег детаља, а ради се о времену у којем неки носиоци одлучивања данас, тада још нису били рођени или су били малолетна лица. Опет се и тај тренутак простире на време узимања услова и разлога тешке злоупотребе пред почетак рата 1941 године и цео даљњи ток реалних дешавања и реалног живота и односа у свом времену трајања. Много се тога мењало и променило, али је изнова овом конструкцијом настао реални основ укидања или битног оштећења мојих личних грађанских права, као и достојанства и права најужих чланова породице из чије је егзистенције украден основ за ову „шаљиву игру.“

Обзиром на тренутну текућу сложеност укупне ситуације, регулисање покренутих питања сходно уставу, закону и праву према реалним свим условима настанка целог случаја, у општем је интересу свих страна у овом прoцесу, прихватање сазнања о противправном и противуставном постојању било које тајности или конатаката било какве врсте са овим у вези, било када, било где и на било ком месту. Писмо Председнику Републике Србије са овим принципијелним ставовима је подржано прилозима који су настали од 19.07.2010 године као и кривичном пријавом против грађанских лица од априла 2009 године.

Прилози:

 
1. Електронска пошта МУПу Републике Србије од 19.07.2010 године
 
2. Електронска пошта БИА Републике Србије од 19.07.2011 године
 
3. Опемена пред утужење
 
4. Електронска пошта МУПу Републике Србије од 18/19. 01.2011 године
 
5. Службена белешка Полицијске управе МУПа Зрењанин од 21.01.2011 године
 
6. Допуна службене белешке од 16.02.2011 године
 
6.1. Прилози допуне службенде белешке од 16.02.2011 године.
 
6.1.1. Коресподенција са адвокатуром у Новом Улму (описано укратко у допуни службене белесшке под 6.1.)
 
6.1.2. Поновљена кривична пријава против познатих лица од априла – маја 2009 године.
 
6.1.3. Подсећање адвокатске канцеларије у вези подношења приватне тужбе. Овде је неопходно следеће у посебном, али много више општем смислу нагласити. Ни једна адвокатска канцеларија није спремна да преузме случај, а реномиране се баве политичко – обавештајном позадином као предусловом било каквог ангажмана под општим неписаним правилима одбијања случаја. Ово је неопходни део у погледу потребе реформе правосуђа из елементраног и важног општег националног интереса пре свега због инерције са негативним последицама по систем у целини.
 
7. Први службени одговор МУПа Републике Србије, Кабинета министра од 16.02.2011 године.
 
8. Одговор МУПу Републике Србије, Кабинету министра од 09.03.2011 године
 
9. Службени одговор МУПа Републике Србије, Кабинета министра од 01.04.2011 године
 
10. Одговор МУПу Републике Србије, Кабинету министра од 11.04.2011 године.
 
11. Службени одговор МУПа Републике Србије, Кабинета министра од 15.04.2011 године
 
12. Питања Вишем јавном – односно Основном јавном тужилаштву Зрењанин у вези улаза предмета назначених у одговорима Кабинета министра МУПа Републике Србије од 19.04.2011 године
 
13. Одговор Вишег јавног тужилаштва Зрењанин о непостојању улаза предмета од 27.04.2011 године
 
14. Одговор Кабинету министра МУПа Републике Србије на служебно саопштење Кабинтеа министра од 15.04.2011 године, са датумом 28. 04. 2011 године.

У мом одговору као и свим описима ради се о једној те истој ствари. Тешка злоупотреба идентитета Радислава Баукова деценијама уназад уз помоћ и заштиту различитих институционалних делова или група повезаних са нетранспарентним инстутиционалним деловима система у више земаља. Кривична пријава због организације и претење мојом ликвидацијом и пљачкама разних врста уз посебну заштиту у иностранству и земљи. Тражење утврђивања пуне истине о свим реалностима овог целог процеса злоупотребе и битног оштећења основних грађанских права у континуитету вишедеценијског трајања.

Давање одговора на питање о било каквој сарадњи са овим у вези у погледу наводне било чије и било какве заштите између различитих институционалних или службених веза, различитих представника припадујућег уставно-правног система као обавезујућих само уставу и законима припадујућих земаља, у овом смислу С.Р. Немачке и Републике Србије.

Обавештење и краћи опис кроз дате прилоге и писмо Председнику Републике у усатвно-правном смислу овлашћења из своје функције у вези неоправданости оваквог третмана у основним, али посебним сваким питањима његове правне валидности током целог трајања овог процеса.

Сва ова питања дотичу на један крајње негативан начин деценијама уназад мој прибилижно замисливи равноправни грађански положај, као и понављање реалних услова који су довели неке изузетно интелигентне, способне и вансеријски надарене грађане да остваре право без уставно-правног основа да егзекутивним системом употребе одређених посебних спеицјалних инстрмената права додирну без икакве провере и без икакве анализе ДОСТОЈАНСТВО човека у свом уставно-правном значењу. Зато бих милио да се моја питања, захтеви и кривичне пријаве схвате у свим могућим правним рефлексијама потпуног значења свих уставно правних права и обавеза.

Мени лично ови принципи леже на срцу и души, увек и на сваком месту личне егзистенције, као непроменљиво и најважније недодирљиво наследство на које ми нико, никада неће одузети право.

У принципу и правном значењу исто питање има исто правно дејство у сваком припадајућем уставно правном систему о којем је овде реч, укључујући и давно заборављене чартер летове за ноћне клубове Париза, за које нисам сигуран да су се догодили, али са сигурношћу се у то време и на тим местима одржавале представе са посебним интерсовањем шире заинтерсоване публике.

Под посебним условима изјаве под заклетвом изричито изјављујем да сам у овом целокупном процесу био и остао сам, да немам и нећу никада имати из личних дубоких разлога било какве везе или контакте који би имали било какав замисливи облик било каквих радњи и услова који су делом по отвореним питањима у вези уставно правног гажења личног достојанства (члан 1 у вези §§ 2 и 3 Основног закона С.Р. Немачке и члана 23 Устава Републике Србије) цитат:

Član 23.
LJudsko dostojanstvo je neprikosnoveno i svi su dužni da ga poštuju i štite.
Svako ima pravo na slobodan razvoj ličnosti, ako time ne krši prava drugih zajemčena Ustavom.

Крај цитата

Уз пуно поштовање високе функције и службене дужности свих читаоца ове информације, а посебно обзиром на укупну реалну тежину и сложеност укупних процеса у земљи, али и окружењу и свету, надам се да ће моја питања овим путем наићи на свој потребни ниво уставно-правног разумевања и поштовања целине описаног процеса у вези окончања овог целокупног процеса.

Уз добру вољу,

Виктор Кос

Допис председнику републике од 10.маја 2011 – Објављивање и забрана држ. и служ тајности из разлога противуставности и противзаконитости у трајању – Линк

Advertisements

Објављено август 17, 2014 од стране Viktor Koss под Uncategorized

Један одговор на “Објављивање противправних – потивуставних државних и службених тајности

Пријави се на коментаре преко RSS-а.

  1. Повратни пинг: Viktor Koss - криминал и тајне службе

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Aussiedlerbetreuung und Behinderten - Fragen

Wir helfen Deutschen in der Welt!

Kulturstudio

Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht übersteigt, erst dann wird die Welt endlich wissen, was Frieden heißt.

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Viktor Koss - Identitätsdiebstahl durch Gladio-MI6-CIA-BND und UDBA - Bürger als streng geheime Verschlußsache – eine wahre Geschichte -

Rechtswegverbot § 13 G 10-Gesetz - Anklage gegen institutionellen Missbrauch der eigenen familiären und persönlichen Identität ohne Willen und Wissen der Betroffenen wird dauerhaft verboten

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: