Државне и служ. тајне реп., покр., град-Зрењанин – омбудсману 24.12.`14   Leave a comment

.

erde-007

.

Обавештење републичком омбудсману о трајној противправној дискриминацији

 

ombudsman srbije - logo Заштитник грађана – Омбудсман Република Србија – Линк

Делиградска бр.16
11000 Београд

Поштоване даме и господо,

  • као институционално надлежном контролном телу Републике Србије шаљем Вам прву информацију о трајној тешкој дискриминацији у посебно сложеном случају злоупотребе података и информација о личном животу и животу и егзистенцији породице као основе посебно

    Саша Јанковић – Реп. Омбудсман

    прикривене тајне операције, откривене кроз посебан правни заштићени положај лица у вршењу низа кривичних дела под институционалном заштитом у иностранству и земљи. Поред осталог ради се о злоупотреби личних и породичних заштићених података као део неотуђивих основних грађанских права, противправно употребљених у конструкцији прикривеног контраобавештајног делимичног идентитета, који су постали трајни неутуживи услов повратног удкидања личних грађанских и основних права у бићу свог материјално правног значења у трајању.

Више у допису покрајинском омбдусману и датим линковима са процесима у току (Кривична пријава против давања – продужавања свих облика тајности и притужба немачком Бундестагу у вези противправности трајних мера укидања грађанских права у бићу свог значења из услова злоупотребе личних и породичних података у конструкцији легенде – делимичног привидног идентитета агента-провокатора – „Лација“).

Републици Србији, као и осталим наследницама по сукцесивном праву СФРЈ, С. Р. Немачкој, земљама подписницима посебне законске регулативе у овом случају (уговор и додатни уговори о положају НАТО-трупа и њихових припадника или цивилних лица и сарадника са посебним статусом у рангу припадника трупе у СРН. 1951-59-61 и Г-10 Закон СРН) се забарњује даљња примена исте, поред осталог из разлога неиспуњавања нити формално правне основе ових посебних закона. Више у прилозима. Даљње информације и докази могу се наћи или ће бити објављени на датим интернет страницама.

Са поштовањем

Виктор Кос
Руже Шулман 49
23000 Зрењанин
12:35
An: Заштитник грађана – Република Јанковић
Von:  Viktor Koß (maliperica_91@live.com)
Gesendet: Mittwoch, 24. Dezember 2014 12:35:17
An: Заштитник грађана – Република Јанковић (zastitnik@zastitnik.rs

erde-007

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Покрајински заштитник грађана – омбудсман

Булевар Михајла Пупина 25
21 000 Нови Сад
имејл: office@ombudsmanapv.org
Покрајински заштитник грађана - омбудсман Аутономне Покрајине Војводине веб: www.ombudsmanapv.орг
Тел/фаx: 021/487-41-44; 021/557-727

Поруку послао:

Виктор Кос

Руже Шуламн 49
23000 Зрењанин

 

Предмет:

022 Анико Мускиња Хајнрих

Анико Мускиња Хајнрих – покрајински омбудсман

Обавештење покрајинском заштитнику грађана о трајној противправној институционалној дискриминацији из услова институционалне злоупотребе података и информација о личном и породичном животу у образовању посебне легенде – привидног прикривеног идентитета агента – провокатора у иностранству и заштити лица као сарадника тајних служби,  под институционалном заштитом у вршењу кривичних дела у иностранству и земљи од краја педесетих година до данас, укључујући и кривично дело под овом операцијом, трајне злоупотребе података и информација о животу породице у примени и заштити контретног агента са измењеним делимичним идентитетом.

Свака веза у овоме смислу са породицом из чије је стварне судбине, чињеница и информација са њима у вези, кроз противправну злоупотребу података извршена ова институционална, строго тајна прекогранична конструкција, као и трајна заштита злоупотребе, података, информација и чињеница о стварном животу је страно, трајно, институционално противправно мешање у лични, породични живот и стална трајна злоупотреба мрежа сарадника служби у земљи и иностранству више тајних политичких полиција, а са циљем прикривања ове целе операције деценијама уназад.

Не постоји никаква веза, нити лична нити породична у овоме смислу како са конкретним агентом – провокатором „Лацијем“ , као што не постоји било какав лични облик, било каквих веза или сарадње са било чијом и било којом тајном службом или неким другим органима институционалне власти. Изричито наглашавама, да позадина и злоупотреба у трајању настају без воље и знања оштећених.

Трајни покушаји изнуде или мешања и креирања односа кроз улазак у иначе заштићене сфере приватне и социјалне организације живота из услова постојања и заштите целе конструкције, указале су и потврдиле су се као услов сталне тешке повратне дискриминације, поред осталог кроз укидање низа грађанских права и основних права и слобода у трајању. Обзиром на све предуслове и врсту злоупотребе ради се о континуитету негативних последица уз уважавање свих разлика у појединим периодима од пре 1941 године до данас.

Више првих података налазе се на следећим интерент страницама:

https://viktorkoss.wordpress.com/

односно немачком језику:

http://viktorkossnachrichtendienste.wordpress.com/

Против давања – продужавања државних и службених тајности, а ради противправне заштите изврешеног низа кривичних дела, укључујући и кривично дело злоупотребе података и информација и њихове строго тајне институционалне измене и злоупотребе са циљем абсолутне трајне заштите конкретног лица и операције са њим у целини, поднешена је кривична пријава 15 – 18.11.2013,  која се такође по сада већ устаљеној пракси начина институционалног одлучивања обрађује под условом тајности, односно врши се даљња заштита тајности и тиме низа кривичних дела укључујући и кривична дела против мене у трајању, уз напомену да се ради и о покушајима стварања предуслова ликвидације у трајању.

Кривична пријава:

Кривична пријава против кривичног дела Н.Н. лица у својству државног или службеног функционера давања – продужавања државних и служебних тајности ради прикривања извршених кривичних тешких дела и дела сталне злоупотребе података и информација супротно уставу закону и међународним актима – Линк.

Обзиром на противправну основу сталног третмана у С.Р. Немачкој из услова абсолутног приоритета одбране ове строго тајне операције, примене посебних мера праћења, прислушкивања, уласка у заштићене сфере организације приватног и социјалног живота, забрану било ког доказног поступка, забрану одбране у случајевима лажног оптуживања, покушајима и мерама ради остваривања потпуне социјалне изолације, међународне тајне сарадње кроз размену институционално промењених података и чињеница итд., поднешена је притужба надлежним контролним телима немачког Бундестага, у којој се поред осталог скреће пажња на неиспуњавање нити рестриктивне правне форме за овакав трајни стални третман. Стални напади на права из имовине, својинска права су само део мера у непрекинутом трајању као последица трајања заштите операције злоупотребе података и приоритета заштите строго тајне операције и конкретног агента-провакатора под посебном заштитом и уз примену посебне законске основе у иностранству и земљи. Више у прилозима и на датим интернет страницама.

Институције СРН су обавезне да изврше потпуну заштиту ове строго противправне и противзаконске операције, а размена тајних података на међународном ниовоу са задржавањем или повећањем степена тајности, доводи до абсурда из начина функционисања строгог правног формализма, да је жртва увек изнова крива за њој нанешену противравну неправду. Ради се доказано о посебном делу сегмента прикривених операција без демократске, парламентарне, судске и управне контроле,  насталог као део операционализације Труманове доктрине, у конкретном случају креирања повратних веза према Станету Доланцу и његовом креационизму злоупотребе служби и мрежа сарадника од почетка седамдесетих година, а ради манипулације садржајима и начином злоупотребе мрежа тајне политичке полиције непрекинуто до данас.

Текст притужбе немачком Буднестагу, односно надлежним контролним телима:

http://viktorkossnachrichtendienste.wordpress.com/2014/08/18/beschwerde-nach-%C2%A78-abs-2-pkgrg-gesetz-uber-die-parlamentarische-kontrolle-nachrichtendienstlicher-tatigkeit-des-bundes/

Уопштено, није испуњена према свим расположивим доказима нити формално – правна основа за овакаву трајну тешку дискриминацију, материјално правне вредности које се повређују из начина примене и функционисања формално-правне основе су иначе строго заштићена основна грађанска права по уставно-правној основи сваког националног система правде, али и по међународним актима. Не улазећи у анлаизу формално-правне – законске основе и њене уставности и законитости у Републици Србији, ради се о повреди исте по њеној правно-формалној основи.

Остаје, што ми је и саопштено, услов тајне заштите као последица вишедеценијског искуства и анализе целог случаја злоупотребе, политичка позадина.

Никада се не би смело право суспендовати из политичких интереса, посебно непроверених циљева, узрока и последица у тако дугом периоду, односно увек се политика и политички интереси требају подвргнути праву. У овом конкретном случају нити политика и политички било чији интереси, на страну непоштовање права до елементарног обичајног права се налазе искључиво у функцији политичке воље искључења и права и правде, али и основних вредносних принципа и основног права на живот, а из разлога права абсолутне институционалне моћи одлучивања о животу и праву као основни политички интерес и сврха целог затвореног система, без обзира на последице по лични или било чији минимум општег јавног интереса.

За даљње информације, доказе, указивање на правну позадину и стварне злоупотребљене чињенице, стојим Вам у том смислу на располагању.

Радислав Бауков – „Лаци“, заштићени бивши сарадник УДБЕ са измењеним делимичним идентитетом, сарадник агент страних служби на територији СРН од краја педесетих година до данас, је абсолутно рационални, институционално строго тајно конструисани привезак од стране тајних служби као паразитски облик повратног укидања елементарно-замисливог грађанског положаја давалаца легенде, без знања и без воље истих. Овим је и тајност и њена противзаконитост дата јавности на увид.

Са поштовањем

Виктор Кос

Руже Шулман 49/16
23000 Зрењанин

 

Viktor Koß  12:12
An: office@ombudsmanapv.org
Von: Viktor Koß (maliperica_91@live.com)
Gesendet: Mittwoch, 24. Dezember 2014 12:12:54
An: office@ombudsmanapv.org (office@ombudsmanapv.org)

erde-007

 

An: ombudsman@grad.zrenjanin.rs
Von: Viktor Koß (maliperica_91@live.com)
Gesendet: Montag, 5. Januar 2015 03:04:26
An: ombudsman@grad.zrenjanin.rs

 

Противправна дискриминација из услова противправног давања државних и службених тајности – Виктор Кос – Омбудсман – Зрењанин

 

..

Заштитник грађана – град Зењанин

Пупинова 14
23000 Зрењанин

Поруку послао:

Виктор Кос

Руже Шулам 49/16
23000 Зрењанин

(остали лични подаци се налзе на приложеним линковима)

Предмет:

Повреда забране институционалне дискриминације у трајању из услова злоупотребе личних и породичних података препознатих кроз конструкцију и заштиту делимичног, привидног, прикривеног идентитета вишеструког агента – провокатора Радислава Баукова „Лација“, као сарадника у посебним зајединичким прикривеним операцијама у иностранству и земљи УДБЕ и осталих служби СФРЈ, СРЈ и Републике Србије, посебно заштићеног сарадника тајних служби С.Р. Немачке, а као агента провокатора посебно заштићеног унутар система агентских мрежа МИ6 – ЦИА – ДГСЕ (СДЕЦЕ) из посебне законске регулативе Г-10 зкона СРН и посебних уговора и додатака уговора (више у прилозима) о положају и правима припадника страних трупа односно њихових посебних сарадника – агената на тлу СРН од 1951/59/61 године и Г-10 Закона СРН.

Даље се ради о повредама члана 42 устава Р. Србије (забрана злоупотребе података о личности) и повреде члана 8 став 1 Евр. конв. о основ. слободама и људским правима, (забрана повреде стварне породичне слике, стварног живота, информација и података са стварним животом и чињеницама са тим у вези) у трајању. Повреда члана 42 устава у погледу продужавања, давања тајности, обједињавању података или измењених података о личности и породици у смислу горе наведене правно-законске основе, повлачи кривично дело функционера – службеног лица – даваоца тајности из члана 146 став 1, 2 и 3 кривичног закона Р. Србије поред осталог. Ради се о циљној, трајној институционалној дискриминацији у земљи СФРЈ до данас и иностранству супротно забрани дискриминације и забране укидања или оштећења низа основних грађанских права гарантованих уставима, законима и међународним повељама у трајању. Виши правни услов је делимично дат посебним законодавством СРН из Г-10 закона и члана 38 додатног уговора о правном статусу и третману трупа НАТО 51/59/61 (више у прилозима), али постоји тешка повреда и ове посебне законске основе, повреде основних права и достојанствених интереса трећих лица у смислу забране повреде достојанства у уставно-правном значењу и по међународним правним основама.

Размена тајних података и информација на међународном нивоу са овим случајем у целини, као и његовим деловима и конкретним детаљима, њихово проглашавање тајним на основу закона о тајности података Р. Србије је супротна одредбама истог закона из члана 3, забране прикривања кривичних дела и забране институционалне злоупотребе положаја у погледу промене садржаја информација и неотуђивих података о личности. Поред ове основе је повређена и правна основа из члана 7а Г-10 закона СРН у погледу обавезе поштовања принципа истинитости у погледу злоупотребе, настанка и трајања исте строго тајне операције. Давање тајности по овој основи представља прикривање институционалне злоупотребе података у стварању и функционисању привидног делимичног идентитета у строго тајној заштићеној операцији и конкретног лица као сарадника више тајних служби.

Државном тајном на основу члана 316 тачка 6., се прописује да подаци, односно измењени подаци и садржаји који су усмерени или делују као тешка повреда основних права човека се не сматрају државном тајном. Ово је један овакав драстичан случај у непрекинутом трајању, и тиме се поред осталог нити међународна строго тајна институционална сарадња, као и садржаји са измењеним чињеницама не могу сматрати тајним.

Славица Михаљица – Заменик Омбудсмана Зрењанин

Исто важи и за службене тајне са целим случајем злоупотребе података, чињеница и информација из стварног живота који се сматрају основним правом човека из члана 369, тачка 5., кривичног закона Р. Србије. И по ова два битна основа из кривичног закона је свако давање и продужавање тајности кривично дело, које је обзиром на целокупну позадину, трајање, сврху целе операције и улоге конкретног агента провокатора са измењеним делимичним идентитетом противно било чијем недељивом јавном интересу и по законским основама припадајућих националниих система правде, али и по међународној правној основи.

Обавештење са овим основним садржајима је упућено покрајинском и републичком омбудсману 24.12.2014 године са садржајем који је дат на следећем линку.

Државне и службене тајне – републичком и покрајинском омбудсману 24.12.`14 – Обавештење републичком – покрајинском омбудсману о трајној противправној дискриминацији – Линк

У горњем линку, реп. и покр. омбудсману налазе се линкови ка кривичној пријави утуживања давања и продужавања државних и службених тајности, као и притужба контролном телу немачког Бундестага у погледу неиспуњавања нити законске, нити било које друге основе за сталне мере изузећа било ког доказног поступка и мера према мени, чија је једина основа у чињеници постојања и заштите агента – провокатора „Лација“ са измењеним привидним делимичним идентитетом као повратним условом третмана кроз ограничење или повреду основних грађанских права у континуитету предуслова и последица целе конструкције деценијама у прошлости. Датим одредбама из Г-10 закона се забрањује утуживање мера до саопштења надлежног контролног тела о њиховом постојању уопште, без обзира на утврђено постојање истих и даље утврђену једнострану институционалну злоупотребу неотуђивих личних и породичних података.

Информације о правно-законској основи, позадини и злоупотребљеним садржајима без знања и воље оштећених, а  у вези неотуђивих личних података и стварих чињеница налазе се и биће објављени даље на следећим интернет страницама:

https://viktorkoss.wordpress.com/

http://viktorkossnachrichtendienste.wordpress.com/

Како се ради о првој информацији, а обзиром на сложеност позадине, како по питањима формално – правне законске основе, тако и тежине и трајање повреде материјално-правног бића повређених права и последица из начина функционисања целе конструкције деценијама у прошлости, детаљније информације ће бити саопштене, као и конкретни детаљи који доводе до потпуног абсурда сталне кривице за дела учињена против жртве из разлога примене формално-правне основе заштите конкретне строго тајне операције и у њој конструкције лажног – привидног идентитета – легенде, агента провокатора „Лација“, настале злоупотребом, прикупљањем и изменама иначе уставима, законима и међународним актима као неотуђивих и гарантованих основних података и чињеница.

Скренуо бих пажњу на основне постулате права и примене закона. Нешто у правном значењу, али и реалној нултој егзистенцији или јесте или није. Нешто настаје са свим правним последицама кроз чињење или нечињење, са знањем и са вољом о последицама у ралном и правном значењу или без знања и без воље странака у конкретним правним и реалним односима. Из услова тајности и скупа мера преко деценија у прошлости из ове откривене злоупотребе, ови основи обичајног, форамлно-правног и материјално-правног садржаја губе свако значење из услова тајности и немогућности употребе правног лека доводе до потпуног реалног обезправљивања објекта манипулације, садржајима узетим из његове основе егзистенције под условом тајности као повратни формално – правни основ трајног укидања основних права у бићу свог значења. Како се значајни делови живота преко деценија злоупотребљених садржаја налазе или су се догодили на подручју Зрењанина или уже околине, скрећем пажњу на непосредно и посредно дејство отворених питања из општег, недељивог јавног интереса сваке средине укључујући и Зрењанин.

са поштовањем


Одговор канцеларије омудсмана гарада-Зрењанин од 9. јануара 2015

Недложност градког омбудсмана у погледу предмета жалбе

Date: Fri, 9 Jan 2015 08:48:44 +0100
Subject: Re: Противправна дискриминација из услова противправног давања државних и службених тајности – Виктор Кос – Омбудсман – Зрењанин
From: ombudsman@grad.zrenjanin.rs
To: maliperica_91@live.com

Поштовани,

Према Одлуци о Заштитнику грађана Града Зрењанина („Сл.лист Града Зрењанина бр. 11/2014“) Заштитник грађана Града Зрењанина штити индивидуална и колективна права и интересе грађана када су она повређена актом, радњом или нечињењем Градске управе и јавних служби чији је оснивач Град Зрењанин и када је повреда учињена у извршавању одлука и других општих аката Града Зрењанина.
Обавештавам Вас да у конкретном случају нисмо у могућности да поступамо и да можете да се обратите Заштитнику грађана Републике Србије
.
Срдачан поздрав,
                                                                                                                ЗАМЕНИЦА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА
                                                                                                                          ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
                                                                                                                           Славица Михаљица

Питање надлежности на основу формално-правне основе одлуке скупштине општине Зрењанин о омбудсману

Von:           Viktor Koß (maliperica_91@live.com)
Gesendet: Montag, 12. Januar 2015 11:52:34 м
An:             Омбудсман Зрењанин   (ombudsman@grad.zrenjanin.rs)

Заштитник грађана – град Зењанин

Пупинова 14
23000 Зрењанин

 

Поруку послао:

Виктор Кос
Руже Шулам 49/16
23000 Зрењанин
(остали лични подаци се налзе на приложеним линковима)

Предемет дописа:

Одговор на Ваш допис од 9. јануара 2015 о правној поздини надлежности за конкретни случај моје притужбе Омбудсману града Зрењанин од 05 јануара 2015 г.Текст притужбе се налази заједно са притужбама покрајинском и републичком омбудсману у електронској форми на следећој интернет адреси. – Линк


https://viktorkoss.wordpress.com/актуелни-чланци-и-ауторски-радови/434-2/

У Вашем одбијању прихватања конкретног случаја, заштите и помоћи у вези утужене трајне личне дискриминације, наводите предпостављено са моје стране, као разлог формално правни услов из одлуке о успостављању омбудсмана за територију општине Зрењанин, Скупштине општине Зрењанин од 26.09.2003 г. По Вашем мишљењу тумачења ове одлуке се рад градског – општинског омбудсмана односи само (искључиво) на оне одлуке и радње градске управе или институција и јавних установа чији је основач град Зрењанин.

Цитат из вашег дописа од 09.01.2015:

„Заштитник грађана Града Зрењанина штити индивидуална и колективна права и интересе грађана када су она повређена актом, радњом или нечињењем Градске управе и јавних служби чији је оснивач Град Зрењанин и када је повреда учињена у извршавању одлука и других општих аката Града Зрењанина.“

 

Уз сво уважавање, правни смисао цитираног садржаја је у супротности са одредбама, основним циљевима и сврхом формирања омбудсмана према одлуци оснивача С.О. Зрењанин од 26.09.2003 г. Оснивач је у одлуци, полазећи исправно од општих принципа важења и поштовања основних људских слобода и права, основао контролно тело – омбудсман града Зењанин, да се у тим општим оквирима и на познатој међународној и уставно – правној основи, стара, контролише, брине и брани поред осталог посебно права грађана од повреда учињених од стране општинске управе, организација и јавних служби, које врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач општина.

Цитат

О Д Л У К У    О    О М Б У Д С М А Н У

 

 

            I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Установљава се омбудсман за територију општине Зрењанин (у даљем тексту: омбудсман), као независан и самосталан орган, који се стара о заштити и унапређењу људских права и слобода зајемчених уставом, потврђеним и објављеним међународним уговорима о људским правима, општеприхваћеним правилима међународног права, законом и прописима Аутономне Покрајине Војводине.

 

Омбудсман посебно штити људска права и слободе из става 1. овог члана (у даљем тексту: људска права) од повреда учињених од стране општинске управе, организација и јавних служби, које врше управна и јавна овлашћења, а чији је оснивач општина (у даљем тексту: органи управе).

 

Ради заштите и унапређења људских права омбудсман надзире примену прописа из става 1. овог члана, контролише законитост, целисходност и ефикасност поступања органа управе и може истраживати рад органа управе како би штитио људска права.

Крај цитата

Питање Вашег тумачења атрибутивног значења у формално-правном и посебно материјалном правном значењу придевског појма из члана 1. став 2 конкретне цитиране одлуке >посебно< је спорно из више разлога, пре свега у погледу обавезе поштовања заштите и унапређења људских права и слобода зајамчених уставом, потврђеним и објављеним међународним уговорима и опште прихваћеним правилима међународног права, у конкретном случају дискриминације из услова злоупотребе података, чињеница о животу и манипулације стварних односа из услова >посебне<, потпуно прикривене операције са хаос-агентом, агентом провокатором и коунтерменом „Лацијем“. Све ово, >посебно< имајући у виду просторну и временску детерминацију, као  и начин организације и заштите целе операције у трајању од више деценија, без знања и воље оштећених као злоупотребљеног „даваоца основе легенде“ и начина и циљева употребе и правног положаја агента – провокатора „Лација“ у иностранству и земљи (СФРЈ до данас).

Питање учешћа различитих органа, институција итд., чији је основач град или општина Зрењанин у овом смислу, а >посебно< имајући у виду трајање и начин заштите ове строго тајне операције и злоупотребе је такође отворено. Ваша предпоставка да не постоји трајно дејство и употреба или злоупотреба локалних институција и организација не одговора препознатом чињеничном стању, како у последњем периоду употребе на пр. мрежа сарадника сигурносно – безбедоносних служби, тако и осталих институција или појединаца у склопу различитих метода узимања утицаја са сврхом одбране постојећег, препознатог трајног стања злоупотребе личних и породичних података и чињеница.

На основу оснивачке одлуке о омбудсману града Зењанин и на основу циљева и начина рада, заштите и унапређења основних слобода и права из општих основа функције омбудсмана, члановима 12 и 14 је предвиђена сарадња градског омбудсмана са другим омбудсманима у Р. Србији и омбудсманима на међународном нивоу. Конкретан случај би захтевао једну такву сарадњу, а за њу је опет потребно прихватање чињеница и доказа, као и доказа о трајању, месту и начину повреда права из услова заштите абсолутне тајности ове строго прикривене операције и злоупотребе идентитета, стварне слике и односа, података и чињеница из личног и живота уже злоупотребљене породице, без знања и без воље како мене лично, тако и ње саме и остале на различите начине оштећене личне приватне или социјалне средине, и даље социјалне средине у општем значењу начина функционисања и заштите конкретне строго тајне операције.

Како се по правилу и при овом обраћању закључак доноси без провере садржаја, шта више без покушаја прихватања, разумевања и вредновања чињеница, молио бих да у овом обраћању изнете основне формално-правне чињенице, >посебно< имајући у виду значај целог случаја из недељивог, било чијег општег јавног интереса, а у складу са основним циљевима омбудсмана и универзалности значења поштовања основних права и слобода, прихватите као скретање пажње да се случај налази и у домену Ваше надлежности, управо из основа и циљева омбудсмана града на основу одлуке о његовом оснивању.

Изнети садржаји у вези примене члана 19 Закона о основама уређења служби безбедности Р. Србије и члана 38 Закона о тајности података, указују на престанак њиховог дејства из разлога повреде члана 3 Закона о тајности података, као и повреда представљених на датим линковима. Изричито скрећем пажњу да се ради о трајној абсурдној последици из јавности обелодањене тајне операције, губитка права из разлога и метода заштите злоупотребе података и чињеница из претходних услова трајног губитка права, без обзира или управо из разлога познатог чињења и нечињења чланова уже породице као условно речено морализирајуће маске целе операције и конкретног хаос-агента „Лација“, а ради учешћа и његове употребе у даљњим операцијама са циљевима који реално доводе до понављања услова који су целу ову операцију и определили. Затварање логичких кругова супротности (контрадицио адјекто) поред осталог јесте један од основних метода у функционисању целог система без демократске контроле, контроле управних и судских власти и уз искључење парламентарне контроле. Губитак права на правни лек.

Међународна тајна сарадња и размена тајних података у себи носи заштиту злоупотребе стварних чињеница и њихове трајне даљње манипулације из услова начина заштите тајне операције и кроз забарану утуживања или употребе правног лека против трајне дискриминације и трајног укидања или повреде низа права и слобода у свом материјално правном бићу садржаја и значења.

Молио бих Вас да посветите потребну пажњу изнетим садржајима и при евентуалним питањима прихватите потребу прихватања даљњих расположивих доказа у сарадњи са републичким и покрајинским омбудсманом и колегама у иностранству, >посебно< у вези конкретног случаја, а из управо недељивог минимума општег било чијег јавног интереса.

Са поштовањем

Виктор Кос

Зрењанин 12. јануар 2015.

 


 

Допис покрајинског омбудсмана од 12.01.2015

 .

Ombudsman - pokr. 30.12..2014

 Датум дописа је од 30.12.2014. Поштански жиг носи датум од 12.01.2015 са пријемом поште од 13.01.2015.
Ombudsman - pokr. 30.12..2014 - postanski pecat 12.01.2015

.

erde-007

.

Покрајинском омбудсману – допуна притужбе на његов захтев

 

Von: Viktor Koß (maliperica_91@live.com)
Gesendet: Freitag, 16. Januar 2015 13:55:47
An: office@ombudsmanapv.org
Покрајински заштитник грађана – омбудсман
Булевар Михајла Пупина 25
21 000 Нови Сад
 Тел: 021/487-41-44, 021/557-727
office@omudsmanapv.org
http://www.omudsmanapv.org

Поруку послао:

Виктор Кос

Руже Шулман 49/16

23 000 Зрењанин

 

https://viktorkoss.files.wordpress.com/2014/12/ombudsman-pokr-30-12-2014.jpg

Клик за увећање

Ваш број: 1-ОП-1-812/14

 

Покрајински заштитник грађана - омбудсман Аутономне Покрајине Војводине

Ваша порука од 30. децембра 2014

Порука је примљена препорученом поштома дана 13.01.2015 са поштанским жигом одпреме од 12.01.2015, са тим у вези користећи право комуникације електромском поштом на основу члана 35 став 1 покрајинске скупштинске одлуке о омбудсману, испуњен је законски рок одговора у вези Вашег захтева допуне притужбе од 30. децембра 2014.

 

Поштовани господине Арамбашићу,

 

у мојој притужби омбудсману од 24.12.2014 г.  дат је опис основе правног сукоба, препознат кроз трајну дискриминацију из услова конструкције и заштите агента – провокатора „Лација“ са препознатим измењеним делимичним прикривеним идентитетом, злоупотребом, као основна права заштићеним личним и породичним подацима, у земљи СФРЈ до данас и иностранству СР Немачкој и другим земљама. Како се ради о посебној тајној институционално, прикривеној операцији деценијама уназад из услова правног дејства мера под тајношћу и забране сваког доказног поступка, врши се и забрана употребе делотворног правног средства против посебних институционалних мера и даљњег укидања мојих грађанских  права, укључујући и вршење кривичних дела под институционалном заштитом у трајању према мени и остале противправне радње из услова и заштите целе операције.

Стеван Арамбашић – заменик покр.омбудсмана

Примена наведене правне основе у иностранству и земљи, кроз заштиту ове тајне операције и у њој конкретног агента „Лација“ доводи до трајног укидања или оштећења низа мојих основних грађанских права и практичног укидања правне личности из формално – правног услова абсолутне заштите ове тајне конструкције и конкретног агента – коунтермена. Поред осталог делује забрана делујућег правног средства против таквог трајног стања кроз примену посебне законске регулативе СРН и размене података и информација, са сврхом трајног одржавања препознатог третмана, трајне институционалне дискриминације.

Овим постоји трајна повреда члана 14 Римског уговора од 4.11.1950. У истом смислу постоји повреда члана 17 (претерана употреба правног формализма – забрана злоупотребе права) истог Римског уговора односно Евр. конвенције о заштити људских права и основних слобода. Како се ради о посебно тешком случају, немогућности употребе делујућег правног средства, као и трајним последицама из услова начина заштите извршене злоупотребе података и чињеница у конструкцији, начину употребе и заштити строго тајне операције и агента – провокатора, скренуо бих пажњу на члан 32 став 2 покрајинске одлуке о омбудсману – поступање омбудсмана у случајевима тежег облика кршења права. Према мени лично, из препознате позадине, постоји стална „игра“, сарадња и праћење различитих служби из разлога начина конструкције и заштите злоупотребе података и начина третмана кроз стално мешање у домен чињења и нечињења који представљају језгро смисла и значаја основне заштите људских права и слобода.

Начин постављања Вашег питања, неиспуњавања форме у начину образложења моје притужбе је делимично наставак кршења већ споменутог члана 17 Римског уговора, посебно имајући у виду криминалну енргију и последице вишедеценијског трајања и просторне примене и дејства давања тајности и последица из саме конструкције и целе операције, не само у погледу личне трајне дискриминације и реално уништеног живота, већ и било чијег недељивог минимума јавних интереса. Ипак, поступајући по Вашем захтеву дајем ниже у тексту испуњени формулар са траженим подацима.

Питање надлежности покрајинског омбудсмана

По питању надлежности сам сличан одговор дао градском омбудсману Зрењанина. На интерент-страници је дат поред осталог преглед обраћања омбудсману и одговор градском омбудсману по питањима надлежности – линк. Tумачење описа придева >посебно< из члана 3 став 2 одлуке о омбудсману покрајине, као искључиво бављење повредама права из делокруга рада управе или јавних институција чији је основач покрајина остаје слободно. Атрибутивни смисао у правном значењу придева посебно као искључиво, а обзиром на све остале функције и сврху оснивања омбудсмана, како градског тако и покрајинског оставио бих за сада недодирнутим. Атрибутивни смисао правног значења придевског појма >посебно< може и значити претежно поред осталих случајева непосредне и посредне повреде права која могу настати управо из прикривених операција под условом тајности, што и јесте случај у мом вишедеценијском третману, при чему последице могу настати и без знања и воље одређених носилаца институционалне одлуке. Скренуо бих у том смислу пажњу на члан 4 покрајинске одлуке о омбудсману у целини и на тешку, трајну повреду низа међународних аката, сваког националног система правде и тешке повреде устава и закона под условом тајности у вишедеценијском трајању, између осталог и јавних институција и органа чији је оснивач, или је била оснивач покрајина, република и федерација преко  права супсидијарности над покрајинским институцијама, посебно у смислу начина организације тајних служби кроз све време и све промене у трајању од шездесетих и седамдесетих година. Испуњен је тиме и правни услов учешћа покрајинских јавних институција обзиром на начин, услове, узроке и последице злоупотребе података, а обзирома на остале мере и методе манипулације и заштите целе операције. Правни услов учешћа у заштити и мерама заштите целе операције произилази из услова тајности и заштите тајности и у вези Вашег рада на овом случају, напоменуто примера ради. При овоме не треба заборавити да такво стање уз све разлике траје деценијама у земљи и иностранству па је тако и препознат са моје стране. Абсурд је улазак у социјално и приватно окружење покушајима узимања утицаја из противправних радњи носилаца одлуке са различитим циљевима и последицама током целог трајања ове операције. Ради се о посебно тешким последицама по оне који су изложени оваквим условима, јер је ово управо и основни циљ целе конструкције и налази се у низу осталих операција из истог стратешког укупног деловања и циљева. Скрећем изричито пажњу да је у доктрини халдноратовског рата, односно њеном склопу укупних, стратегија,  операција, метода итд. примењена ова крађа и злоупотреба идентитета, која се тек од 1989/90 показала као стални систем узимања утицаја од почетка седамдесетих. У овоме систему су појединци на више страна, често супротстављених, заштићени у вршењу противправних радњи као посебно заштићени сарадници и то на обе или више страна, а игром случаја жртве губе сва права без обзира на своје чињење и нечињење, даље стварне принципијелне вредности и придржавање истих у свим условима трајања сложених процеса.

Члан 17 покрајинске одлуке обавезује омбудсмана да прати примену и поштовање међународних стандарда и прописа из конкретне области укидања или оштећења основних људских и грађанских права у вишедеценијском трајању и у оваквим случајевима. Овај случај је управо крунски пример злоупотребе такве врсте кроз последицу реалног уништења приближно замисливог равноправног грађанског положаја и егзистенције, а из наводно увек све виших непроверених разлога и интереса. Једини разлог поред осталих психолошких метода у оваквим операцијама јесте дубоки лични и групни прагматизам и иза услова тајности незасићени лични егоизам, како материјалних побуда и мотива, тако и глађу за моћи под условом посебне заштите.

Обострана сарадња са републичким омбудсманом и омбудсманима у земљи је предпостављена законом о покрајинском омбудсману, као и сарадња са омбудсманима у иностранству. Питање надлежности у том смислу је ствар омбудсмана међу собом. Дејство противправне тајности у скривању извршеног низа противправних радњи као обавеза свих носилаца било које јавне функције, одобравање и продужавање мера прислушкивања, осматрања, осталих специјалних употреба сарадника тајних служби различитих врста и сврхе је резултат искључиво заштите и слободе креационизма носилаца одлука у строго тајним системима институционалне превенције из заштите конкретне тајне операције. Моје искуство је у овом смислу анализе конкретних делова процеса, догађаја и начина одлучивања, као и примене метода више него експертског карактера, али како сам кроз све време био и остао искључиво цивилно лице са великом критичношћу према начину функционисања и штетним последицама по општи, било чији јавни интерес оваквог неконтролисаног начина изградње система, дозвољавам да скренем пажњу и на ову перспективу посматрања конкретног случаја, посебно имајући у воду злоупотребљену, већ обезправљену позадину и судбину уже  породице.

Употребљавам сва могућа правна средства у смислу захтева и у земљи и иностранству сходно услову из члана 33 став 1 покрајинске одлуке о омбудсману, укључујући и тражење вољне адвокатске помоћи. До данас се нико није изјаснио спремним да прихвати случај, а о неким искуствима у погледу схватања тежине и односа према правној позицији у којем сам се нашао без свог знања и воље, препознавајући позадину као злоупотребу целокупне егзистемције породице, задржаћу из пиетитета према достојанству било кога учсеника овог вишедеценијског процеса, а посебно жртава и злоупотребљене породице, мишљење у себи. У овоме смислу примена члана 33 став 3 о покретању поступка у изузетним случајевима је више него обавезајућа, не само за омбудсмана, већ је то требала бити за све ноиоце одлука све време трајања ове злоупотребе, ништа мање и последњих 8 година малтертирања кроз институционалну општу ћутњу из услова давања нечијих имунитета на забрану сваког доказног поступка и утврђивања обавезујућих чињеница, које дубоко задиру у уставно-правни простор забране дискриминације по било ком основу и у том смислу се чини повреда члана 17 Римског уговора и тешка повреда члана 6 истог римског уговора, право на правични третман у вези члана 1 Римског уговора. Изградњом, по мом дубоком уверењу једног система противуставне законске регулативе, је створен формално-правни простор за примену цуљне институционалне дискриминације, али је и ова проблематична основа повређена расположивим и датим доказима у погледу вршења кривичних радњи и њихове заштите, што је супротно члану 3 закона о тајности података РС. Државном тајном на основу члана 316 тачка 6. кривичног закона Р. Србије, се прописује да подаци, односно измењени подаци и садржаји који су усмерени или делују као тешка повреда основних права човека се не сматрају државном тајном. Исто важи и за службене тајне са целим случајем злоупотребе података, чињеница и информација из стварног живота који се сматрају основним правом човека на основу члана 369, тачка 5., кривичног закона Р. Србије.

И поред указивања на делом цитирану правну основу, и поред откривања чињеница препознатих из злоупотребе и правног положаја конкретног хаос-агента „Лација“ и последица из такве консталације, постоји абсолутно институционално ћутање у вези отврених питања. До душе са свих страна, кроз договор о начину примене рестриктивне зконске основе без обзира на све злоупотребљене чињенице, информације и податке од пре 1941 године. Са овим у вези постоји низ осталих доказа који поврeђују основнa права и слободе у смислу забране повреде достојанства и забране повреде права на властити ставрни идентитет, из последице залоупотребе података о личности и породици као трајни повратни услов личне дискриминације. Више у наставку поступка.

Одговор на притужбу је објављен на интернет страницама са напоменом да се на њој налазе и текуће притужбе и кривична пријава против дела давања противправне државне и службене тајности, који се по устаљеном и сада очекиваном начину обрађују институционалном потпуном ћутњом.

Линк са објављеним садржајима ове елктронске поште.

 

Представка покрајинском омбудсману на основу захтева истог о допуни притужбе од 24.12.2014 г.

 

Покрајински заштитник грађана - омбудсман Аутономне Покрајине Војводине


Покрајински заштитник грађана – омбудсман
Булевар Михајла Пупина 25, 21 000 Нови Сад
Тел: 021/487-41-44, 021/557-727
office@omudsmanapv.org
http://www.omudsmanapv.org

.

ПРЕДСТАВКА / PREDSTAVKA / COMPLAINT /
FOLYAMODVÁNY / ПРЕДСТАВКА / PODANIE / PETITIE

 ____________________________________

Име / Ime / First Name / Utónév / Meno / Mено / Prenumele

Виктор


Презиме / Prezime / Last Name / Családnév / Priezvisko / Презвиско / Numele

Кос


 Адреса / Adresa / Address / Cím / Ulica a číslo / Улїца и Число / Strada

Руже Шулман 49/16


 Место / Mesto / Mjesto / Location / Helység / Miesto / Город

23000 ЗРЕЊАНИН


 Телефон / Telefon / Phone / Telefón

023/523 954


 Датум / Datum / Date / Dátum / Data

15.01.2015


 E-mail

maliperica_91@live.com


Разлог због кога се жалите / Razlog zbog koga se žalite / Razlog zbog kojeg se žalite / The reason for your complaint / A panasz oka / Dôvod vašej sťažnost / Причина за жалбу / Motivul de înaintare a contestaţiei:

1. Tрајнa, вишедеценијска противправна институционална дискриминација из услова институционалне злоупотребе података и информација о личном и породичном животу у образовању посебне легенде – привидног прикривеног идентитета агента – провокатора Радислава Баукова – „Лација у иностранству и земљи (СФРЈ до данас) и заштити лица као сарадника тајних служби са овом операцијом у вези,  под институционалном заштитом у вршењу кривичних дела у иностранству и земљи од краја педсетих година до данас, укључујући и кривично дело под овом операцијом, трајне злоупотребе података и информација о животу породице у примени и заштити контретног агента са измењеним делимичним идентитетом.

2. Губитак, повреда или укидање основних грађанских права у бићу свог материјално-правног значења, укидање права на правични третман кроз забрану употребе правног лека, забране давања исказа, забране одбране пред конструисаним оптужницама, забране утуживања препознатог услова укидања правне личности из разлога злоупотребе података и чињеница у формирању прикривеног идентитета заштићеног агента „Лација“.

3. Противправно и противуставно давање државних и службених тајности и примену посебних мера и поступака са циљем одбране и задржавања препознатог трајног правног стања и из ових услова наставак дискриминације у трајању.

4. Противправну међународну институционалну тајну сарадњу на овом случају, прихватање и размену без провере тајних података и информација са измењеним или произвољно конструисаним садржајима у непрекинутом трајању од више деценија, а ради заштите и прикривања строго тајне заштићене операције и начина употребе заштићеног агента – провокатора са прикривеним, лажним делимичним идентитетом.

5. У склопу размене измењених података и садржаја примене забране утуживања постојећег трајног стања дискриминације из услова члана 13 Г-10 зкона СРН. (За даљње информације и упутства стојим Вам на располагању или ће бити накнадно допуњена)

6. Употребу, начин употребе и последице из мера заштите кроз трајно ангажовање мера сарадника служби у иностранству и земљи. Посебно од 2007 г. се ради о циљном уласку у социјалну сферу живота. Иначе се ради о непрекинутим мерама са препознатом злоупотребом и тајном операције од почетка седамдесетих година, а у личном и на лични приватни живот исте мере и различити креционизам пратим од 1975/76 године.

6. Отуђивање, крађу, уништавање приватне имовине, ствари, докуемната.

7. Лажна оптуживања, мере посебне превенције из услова заштите препознате позадине циљева, употребе и последица из тајне операције и улоге агента провокатора „Лација“.

Ово су основни, доказима подкрепљени разлози притужбе.

Када и како сте сазнали за Ваш проблем / Kada i kako ste saznali za Vaš problem / Kad i kako ste saznali za Vaš problem / When and how did you find out about it / Mikor és hogyan szerzett tudomást a problémáról / Kedy a ako ste zistili váš problém / Кеди и як сце дознали за ваш проблем / Cum şl când ati sesizat problema dumneavoastră

Кроз лично искуство за време обраде мог захтева из права на основу члана 116 Основног закона СРН од 1989/90 године и у том смислу посебно искуства током 1992/93 године са агентом – провокатором „Лацијем“, а у вези начина пословања, изнуде и неплаћања радника и изнуде рада на црно која ће се од 1998/99 потврдити као институционално заштићена основна намена агента провокатора. Писмо брачног пара Бауков од 18. нов 1998 г. Признањем истог од априла 2009 г. Употребом и сарадњом бивше формално-правне супруге као сараднице служби на овом случају. Начину одлучивања у управним и судским процесима кроз забрану доказног поступка, неприхватање чињеница и доказа које ће се показати такође у вези са манипулацијама и давањем или скривањем чињеница од стране агента – провокатора „Лација“. 2008 године ми је такође у спорадичном сусрету у Улму СРН саопштено „сада се зна да је он (Бауков) са мајчине стране од Шеферових“. Тиме је и моја основна сумња која се створила од 2002/2003, а на основу низа претходних почела добијати реалне контуре под условом злоупотребе и заштите ове целе тајне операције. Постоји низ осталих битних детаља, процеса са расположивим материјалним правним доказима, који из разлога форме прве информације су изостављени.

На рад ког органа се жалите / Na rad kog organa se žalite / Na rad kojeg javnog tijela se žalite / Which authority are you complaining about / Melyik szerv munkájára vonatkozik a panasz / Na činnosť ktorého orgánu sa sťažujete / На роботу хторого орґана ше одноши ваша жалба / Activitatea cărui organ o contestaţi

Поред осталог ова операција, мере њене заштите и последице из исте се протежу на период од бар почетка седамдесетих година и стоје у вези са различитим облицима и формама узимања утицаја у креирању појединих на први поглед безазлених неприметних условно речено „игара“ или обавеза. Место дешавања је у ближем одређењу Зрењанин, од 1976 Београд и Зрењанин. Како су уз све промене које су пратиле откревену операцију и злоупотребу података и чињеница у стварању лажног прикивеног идентитета као и високу заштиту у иностранству и земљи, постоји и стална употреба или злоупотреба у истом времену различитих органа. Од 2009 г. и давања прве кривичне пријаве до данас у очекивању правичног третмана и утврђивања свих чињеница укључујући и обавезе у погледу истинитости и откривене међународне тајне сарадње потпуно сам се повукао осим неопходних контаката у вези конкретне утужбе из свих контаката.

Јесте ли се већ раније из истог разлога неком жалили / Jeste li se već ranije iz istog razloga nekom žalili / Da li ste se prije űalili iz istog razloga / Have you already complained about it before / Ugyanebből az okból emelt-e már panaszt más szervnél / Sťažovali ste sa už skôr niekomu z rovnakého dôvodu / Чи сце уж скорей пре исту причину дакому подношели жалбу / Daca ati mai prezentat cuiva contestaţie din acelaşi motiv
DA
Ако сте се жалили наведите коме и када / Ako ste se žalili navedite kome i kada / Ako ste se žalili navedite tkome i kad / Što želite kao rješenje Vašeg problema / If you did, specify to whom and when / Igenlő válasz esetén tüntesse fel kihez és mikor fordult / Ak ste sa sťažovali, uveďte komu a kedy / Кед сце подношели жалбу, напишце кому и кеди / Daca ati mai înaintat vreo contestaţie, invocaţi cui şi când ati adresat-o

Прву конкретну жалбу и указивање на поздину сам учинио 2007 у зрењанинском МУПу, односно дирекцији полиције. 2009 г. априла подижем кривичну пријаву која се не обрађује. 19. јула 2010 понављам кривичну пријаву у вези поред осталог лажног представљања и давања лажних информација или исказа пред МУП РС УКП у Београду. Од тада теку процеси који током 2011 године откривају тајност на поступак и потврђују постојање – наставак шире тајне међународне сарадње. 10. маја 2011 препорученом поштом кабинету председника указујем на препознату дискриминацију из разлога злоупотребе идентитета, али без икакве реакције кабинета. У два наврата, мојом иницијативом имао сам краће телефонске разговоре са саветником председника за притужбе, Јорданом Живановићем, који су јасно указали на избегавање било каквог питања у вези основе притужбе, противазконске тајности, мера и последица из њих у трајању и питања утицаја на поступке у току из услова одбране тајности. Избором новог председника и кабинета проверавам стање притужбе и добијам одговор да се предмет не налази у обради, али ни у архиви председника. Упућујем основне информације парламентарним странкама које остају без икакве реакције, као што су и без реакције сва остала обраћања током трајања процеса одлучивања у вези основне тужбе. Обавештавам у истом смислу кабинет министра МУПа и министра, али по сада устаљеном обичају без икакве реакције на основне садржаје и питања противзаконитости и из ње диксриминације у трајању. Подижем кривичну пријаву 15-18. 11. 2013 године против продужавања – давања државних и службених тајности и тајне међународне сарадње из разлога њихове строге супротности чињеничном материјалном правом стању у трајању, као и супротности обавезним уставним законским и међународно-правним обевзама.

У СРН се у принципу начина одлучивања од 1989/90 понавља исти начин. Посебно препознајући мере елктронског праћења и коришћење сарадника у својству прикривених сарадника, обраћам се надлежном министраству унутрашњих дела ради обуставе мера и дозвољавања једног правичног поступка утврђивања чињеница – децембар 2006. Притужба је проглашена тајном, а мере које су и до тада биле уочљиве и које лично под сумњом посебних интереса пратим од 1998 се практично проширују на целу социјалну средину од 2007 године. То је и време регистације међународне сарадње и увођење наводно потребне превентиве у погледу употребе бивше супруге кроз наводну потребу провере мојих ракција. Таквих уплива и условно речено „игара“ под институционалном заштитом са различитим облицима провокација је било више у прошлости. Мени су од 1998 г. познате као једна по мојој предпоставци тада – приватна игра. Од 2004 недвосмислено знам да се ради о институционалном мешању, односно систему узимања утицаја ради заштите касније препознатог основног узрока кроз операцију и начин употребе агента провокатора „Лација“. Не ради се о мерама ради спречавања или откривања безбедоносних ризика, већ о мерама унутар система заштите посебно прикривене операције, чији је управо циљ контролисано стварање сукоба и ширење поља хаоса.

Шта је Ваш захтев према поступајућем органу / Šta je Vaš zahtev prema postupajućem organu / Što želite kao rješenje Vašeg problema / What is your request to the competent body / Mit vár el az eljáró szervtől / Čo je vaša žiadosť voči konajúcemu orgánu / Цо вимагаце од поступаюцого орґана / Care este cererea dumneavoastră concreta adresata organului în cauză

Основни захтев је укидање сваке тајности којом је извршена повреда неотуђивих чињеница, информација и података, иначе уставима и међународним правним актима заштићених основних права у трајању. Омогућавање права на правни лек који је искључен или се онемогућава применом посебних закона и одредби о забрани утврђивања, иначе обавезних и уставом загрантованих повреда права.

Правичан поступак, управни или судски се искључује кроз општу забрану било ког доказног поступка и прихватања доказа и чињеница из услова препознатих тајности и њихове заштите.

Шта желите као решење Вашег проблема / Šta želite kao rešenje vašeg problema / Što želite kao rješenje Vašeg problema / How would you like your problem to be resolved / Milyen megoldást találna megfelelőnek / Čo si želáte ako riešenie vášho problému / Як жадаце же би ше ришело ваш проблем / Cum doriţi sa fie soluţionate problemele dumneavoasetra

Омогућавање правичног третмана кроз утврђивање чињеница и степена повреде и последица из разлога институционалне трајне злоупотребе личних и породичних података и стварне слике и живота злоупотребљених без знања и без воље мене лично, као и чланова пордице.

Испуњавање свих законских обавеза из препознате међународне сарадње у погледу поштовања принципа истинитости, а у вези трајања и степена повреде личних права и повреде достојанствених интереса, укључујући и вређање слике и стварног живота породице, чија је судбина злоупотребљена у овој операцији.

Tражим анонимност у поступку/Tražim anonimnost u postupanju/Tražim anonimnost u postupanju/I wish to stay anonymous/Az eljárást névtelenül kérem/Žiadam si anonymitu v konaní/Вимагам анонимносц у поступаню/Solicit anonimitate în procedare

НЕ

Без укључивања јавности није могућ никакав помак нити схватање суштине позадине у погледу начина уређења система, обезбеђивања контролних демократских правних механизама, као и примене ваљаног правног лека, како из интереса укинутих права жртава, ништа мање из недељивог, општег, било чијег јавног интереса.

_______________________________________________________
Потпис / Potpis / Signature / Aláírás / Подпис / Podpis / Semnătură

 Виктор Кос

Зрењанин 16. јануар 2015

Руже Шулман 49/16

 


 

.

erde-007

 

Допис покрајинског омудсмана са образложењем о ненадлежности

 

 У среду 04.02.2015 сам обавио разговор у вези питања надлежности, посебно указујући на позадину и трајање откривене злоупотребе идентитета, а у вези питања узимања утицаја и уплива и покрајинских органа, осталих јавних институција и управе у вези конкретног случаја. Сходно тиме сам уложио приговор на допис покрајинског омбудсмана од 27.јануара 2015:

Ваш број: 1-ОП-1-812/14

 

Покрајински заштитник грађана - омбудсман Аутономне Покрајине Војводине

Ваша порука од 27. јануара 2015

 

Ombudsman - pokr. 27.01..2015 - postanski pecat 05.02.2015 За увећање кликнути на слику
Von:             Viktor Koß (maliperica_91@live.com)
Gesendet:  Montag, 9. Februar 2015 02:07:04
An:               Омбудсман покрајина војводина (office@ombudsmanapv.org)

 

Покрајински заштитник грађана – Омбудсман

Булевар Михајла Пупина 25
21 000 Нови Сад

Поруку – притужбу електронским путем коришћењем права на основу члана 35. став 1. покрајинске скупштинске одлуке о омбудсману (ПсооО) поденео:

Виктор Кос
Руже Шулман 49/16
23 000 Зрењанин

Предмет бр: I-ОП-1-812/14

 

Поштовани господине Арамбашићу,

притужба на Ваш допис од 27. јануара 2014 г. се заснива на члану 12 став 1 Закона о општем управном поступку Р.С (ЗоОУП)., а у погледу Ваше обавезе из члана 3 у вези члана 1 покрајинске одлуке о омбудсману, да се као самосталан и независтан орган придржавате у поступку одлучивања поред осталих закона,  устава и међународних правних прописа, и начела из закона о општем управном поступку Р.С. ЗоОУП. У овоме смислу обавезе примене ЗоОУП нарочито скрећем пажњу на члан 8 – У поступку се морају утврдити правилно и потпуно све чињенице и околности које су од значаја за доношење законитог и правилног решења (одлучне чињенице).

Stevan_Arambasic 2

Ставан Арамбашић зам. пок. омбудсмана

У Вашем допису од 27. јануара 2015 г. образлажете одбијање моје притужбе неутврђеном чињеницом о наводном непостојању повреде права и повратне дискриминације без обзира на знање и вољу носилаца одлуке од стране органа управе и осталих јавних институција чији је основач покрајина.

Ова тврдња је спорна и не одговара чињеничном стању из више разлога. Подсећам на главни предмет притужбе омбудсману, продужавање и давање тајности и предузимање мера ради заштите исте у вишедеценијском трајању у земљи СФРЈ, иностранству и Републици Србији кроз противправну злоупотребу породичних и личних података, стварног чињења и нечињења као повратни услов неутуживе трајне дискриминације из услова заштите злоупотребе неотуђивих података и чињеница без знања и воље оштећених у трајању. Покрајински, као и градски орагани и институције су учествовали и учествују у примени заштитних мера из услова давања и продужавања тајности, као и из услова размене тајних података са иностраним организацијама, службама и државама.

Утврђивање одлучних чињеница, а обзиром на укидање или оштећење низа загарантованих основних права и слобода из основног описасног услова институционалне злоупотребе под тајношћу је обавеза из ЗоОУП. Члан 5., начело законитости у целини, Члан 6., начело заштите права грађана и заштите јавног интереса у целини, члан 7,. начело ефикасности, већ поменути члан 8., начело истинитости, члан 9., начело саслушања странке су потпуно изузети или се игноришу и после давања информације и доказа о конкретној противправној институционално заштићеној злоупотреби података и чињеница о личном и породичном животу и стварној слици у трајању.

У поступку пред покрајинским, као и пред градским омбудсманом изостављен је део поступка прихватања чињеница и доказа, како у вези врсте, дужине и последица из трајања целе строго тајне откривене операције, тако и у погледу надлежности у истом том вишедеценијском периоду до данас. У писменим приговорима сам упутио на обавезе омбудсмана утврђивања чињеница  и прихватање доказа, као и међусобне сарадње и сарадње са републичким омбудсманом и омбудсманима у иностранству на основу општих начела, етичких принципа и стандарда рада омбудсмана. Дозволите ми да Вам скренем пажњу да у сивој зони посебних прикривених тајних операција (covert operation) и деловање потпуно заштићених агената кроз примену посебне законске регулативе абсолутног приоритета заштите истих као у овом случају, не важе никакви етички принципи. Шта више ради се о рационалној измени садржаја, конструкцијама чињења и нечињења са циљем прикривања стварних извршитеља као и стварних циљева и намера –  „false flag operation„. У случају хаос – агента „Лација“ је стварање хаоса кроз напад на етичке принципе и рационална наизменична манипулација истим под условом заштите таквог начина живота и пословања била управо јeдна од најважнијих практицирајућих атрибута његових активности као контермен-агента у вршењу противправних радњи под институционалном, строго тајном, обостраном заштитом.

Узимајући у обзир дискреционо и самостално право одлучивања омбудсмана као стандардно начело рада, као и одбијање случајева без потребе објашњења разлога, а обзиром на Ваше образложење да покрајински и градски орагани, јавне институције, службе итд. нису у конкретном случају учествовали у целој операцији, Ваша тврдња не одговара чињеничном стању. Овим се Ваше дискреционо право да одбијете случај и тиме заштиту права не доводи у питање, али се скреће пажња на нетачност тврдње да не постоји чињење и нечињење и покрајинских органа и јавних институција чији је основач покрајина у целој операцији.

Међутим, у одговору на Ваш захтев о допуни сам навео две битне ствари.

1. Потребу давања, односно преузимања низа доказа и чињеница у наставку поступка, као и,

2. посебност тежине случаја обзиром на трајање, просторно и временско детерминсање операције и узимање једностраног институционалног повратног утицаја из саме природе целе конструкције и начина њене заштите у вишедеценијском трајању (члан 32 став 2 ПооО).

Све ово без знања и воље оштећених као безупитни објект употребе кроз све промене које су пратиле услове и предуслове целе операције злоупотребе података и чињеница.

Конкретно питање Вама јесте, да ли одбијате цео случај заштите у случају трајне дискриминације из Вашег дискреционог права?

У том случају су непотребне даљне било какве непроверене тврдње, посебно из свих искустава и процеса у којима су носиоци одлука давали атрибутативна објашњења са политичком, етичком или неком другом конструисаном чињеничном квалификацијом, а које су потпуно стране реалним чињеницама, догађајима и стварним односима, као и основном предмету утужбе, једностране, трајне, строго институционално заштићене злоупотребе података и чињеница у конструкцији и заштити строго тајне операције са хаос-агентом „Лацијем“, као и непрекидно вршење противправних и кривичних дела под институционалном заштитом према објекту злоупотребљене стварне егзистенције кроз одбијање доказа и чињеница о начину ове тешке противправне злоупотребе.

Да ли сте као независни и самостални орган, на основу законом прописане основе Вашег рада, кодекса, стандарда и начела рада омбудсмана, вољни Вашом слободном вољом да прихватите чињенице и доказе са овим у вези или на основу Ваше слободе одлучивања која Вам је стандардима и начелима загарантована одбијате случај?

10.05.2011 је препорученом поштом на основу законом дефинисане улоге и овлашћења са поздином основног отвореног питања упознат Савет за националну безбедност Р.С., тадашњи секретар бироа за координацију, односно председник републике и његов кабинет по функцији на основу тадашњих законских одредби о надлежности ( ЗоОУСБ §§ 5., 6. и 11.) о  конкретном случају и његове строге трајне противзаконитости:

Допис кабинету председника републике, односно председнику и секретару Савета од 10.05.2011.

Не постоји никаква реакција надлежних институција. Предмет је нестао и не налази се у архиви председништва, тиме се не обрађује без давања одговора на конкретне уставом, законима и међународним актима прекршених ограничења у конкретном случају. Предмет, кривична пријава против злоупотребе идентитета, давања лажних исказа из одржања заблуде о непостојећим односима и чињеницама итд. против хаос-агента „Лација“ подигнуте априла 2009 и обновљене 19.07.2010 се обрађивала под дејством тајности и забарне истражног поступка, да би нестала из архива МУПа и тиме обраде пред УКП – МУПа Србије између 19.07.2010 и 18.01.2011 године. Предмет је проглашен тајном, јер је неко дао свој имунитет на цео случај.

Давање иминитета на чињење и нечињење радњи институционалних носиоца одлука, а  ради спречавања утврђивања кривичних дела у конкретном случају, које чине трајну инститиционалну повреду основних грађанских права и основа обичајног права, односно измене тих садржаја са циљем одржавања тајности целе конструкције јесте кривично дело – противправно дело.

Обнављање кривичне пријаве по трећи пут (18.01.2011) доводи до примопредаје случаја Основном јавном тужилаштву Зрењанин, без обавештења мене као странке која подиже пријаву.  Начин целокупног третмана кривичне пријаве указује на тајности које су и повод горње цитираног дописа Савету за националну безбедност Р. Србије од 10. маја 2011 о забрани тајности и давању јавности на увид случаја.

Надлежна институционална места одлучивања, парламентране странке, надлежна министраства су такође обавештени у погледу неодрживости препознатог стања из разлога супротности релевантним чињеницама и доказима, али и строге супротности третмана кроз постојање и дејство тајности и њиховог продужења уставним, законским и одредбама међународног права. Одговор абсолутна институционална ћутња. Део медија је информисан, са реакцијом абсолутне ћутње.

Међународна срадња

Сарадња С.Р. Немачке са Р. Србијом и осталим земљама подписницима законске регулативе на коју се односи Г-10 закон и уговор, односно додатни уговор о правном положају НАТО трупа и њиховим припадницима на тлу СРН.

Сарадња под ознаком тајности постоји, као што су под тајношћу размењене „информације“. Тајна сарадња из услова злоупотребе података у конструкцији привидног делимичног идентитета хаос-агента „Лација“ и тајна операција са њим постоји деценијама, бар од шездесетих година у СРН. и од седамдесетих кроз заштиту УДБЕ односно њеног реалног шефа Станета Доланца, са директним учешћем и заштитом хаос-агента у спречавању ислеђивања противправних радњи. Не постоји ни један основ из чланова 3 и 5 Г-10 закона који би овакво стање последице и посебно имаући узроке, стварну злоупотребљену судбину као правни основ повратне трајне дискриминације могао оправдати. Као основа наводне потребе било какве превенције, ради се искључиво о последицама из вредновања на основу заблуда из основне конструкције злоупотребе података, конструкције тајне операције и заштићеног прикривеног делимичног идентитета хаос-агента „Лација“, независно од тешких егзистенцијалних последица по „даваоце легенде“ хаос агенту, и без дозвољавања одбране од директних даљњих конструкција и поселедица из начина функционисања „превентивних мера“.

Посебне мере праћења, ангажмана кртица и осталих облика узимања утицаја, употерба различитих „информаната“, вредновање њихових једностраних непроверених исказа, мере прислушкивања, различити облици електронске контроле, ангажман бивше формално-правне супруге, немају никакву правну основу. На страну конструкције и измене садржаја, лажна оптуживања, забрана одбране у таквим случајевима као стална последица свих битних процеса одлучивања.

Чланом 12 Г-10 закона се одређује трајање мера, које по потреби и процени посебних контролних тела немачког Бундестага трају до 5 година, или се продужују у случају потребе заштите претежних интереса. У конкретној операцији, посредно или непосредно постоји трајно вишедеценијско дејство ових мера. Поред осталог тако су и откривене као услов укидања или оштећења низа загарантованих основних права и слобода, као трајни третман уз уважавање свих разлика које су овај процес деценијама пратиле.

Чланом 13 Г-10 закона се забрањује употреба правног лека против предузетих мера. Трајно стање.

У конкретном случају, а обзиром на трајање и простор у конструкцији и примени целе тајне операције, заштите низа сарадника, информаната итд., заштите специјалних метода узимања утицаја у вези конкретне операције, протеже се период посебног третмана на штету оштећених, односно конкретно моју правну позицију на почетак седамдесетих, односно директно узимање утицаја од 1975/76 године. Чињенице и докази стоје на располагању, а оне између осталог задиру у рад органа, јавних институција, управе у којима је учесзвовала и учествује покрајина из услова супстидијарности или директним извршењем дела узимања утицаја.

Размена података С.Р. Немачке са иностранством, конкретно Р. Србијом, али и другим земљама на основу обавеза уговора и закона који су наведени у овом случају је такође трајна, без знања и без воље оштећених. Од 2006/2007 и моје притужбе савезном министраству унутрашњих дела СРН, тиме конкретно координатору рада тајних служби ради прекида неоснованих мера и дозвољавања утврђивања чињеница, а обзиром на низ догађаја, поступака који су имали ток са измењеним реалним дешавањима и очигледним конструкцијама, а  од правне важности кроз забрану доказног поступка, проширују се мере на шире социјално окружење и преносе се на Р. Србију кроз сарадњу надлежних органа и служби. Уз то је регистрован и покушај уплива других надлежних органа других земаља.

Члан 7а Г-10 закона СРН. одређује предају и обострану размену података, информација у одређеним случајевима. Овакву размену одобрава служба канцелара, а оперативно је под надзором БНДа, односно службеног лица са судијском стручном спремом. Предуслов је поштовање владавине права у земљи са којом се подаци размењују, ефикасна заштита података о личности, обострана сарадња итд. Ни један услов није испуњен без обзира на основу и разлоге размене података и информација. Поред основне чињенице злоупотребе података у конструкцији тајне операције и делимичног прикривеног идентитета хаос – агента, и информације и подаци који се скупљају и преносе, настају у времену мог санања о постојању таквих мера, али и постављања основног питања, разлога – узрока таквог сталног третмана и одбране елементарне егзистенције у сивој зони примене посебних мера, утицаја са циљем социјалне изолације.

Члан 3б Г-10 закона, слично, али не и исто у погледу члана 38 додтаног уговора на основни уговор о положају НАТО-трупа, предвиђа мере потпуне заштите лица која имају право имунитета у погледу недавања исказа у судским и управним поступцима, даље заштите посебних прикривених операција  у зависности од интереса страна – земаља подписница уговора о праву и стационирању њихових трупа, једне или више у појединачним случајевима и операцијама. Из ових услова посебне законске регулативе, кроз забрану доказа, забрану утуживања постојећег трајног стања, применом тајности на размену података на основу закона о тајности података Р. Србије (Члан 8 став 2 тачка 2 и члан 15), ствара се формално правна основа за мере трајног, непрекидног укидања или оштећења загарантованих основних права и слобода.

Зашто?

Из разлога заштите злоупотребе података и стварних личних и породичних чињеница у конструкцији прикривеног, привидног идентитета хаос-агента „Лација“

Скрећући пажњу на основу овог приговора у погледу начина Ваше формулације одбијања моје притужбе од 24.12.2014 и 16.01.2015 г. из Вашег дописа од 27.01.2015 са тврдњом непостојања повреде права од стране органа, упарве и јавних институција чији је основач покрајина, град или општина, Ви то нисте могли учинити без узимања доказа, одлучујућих чињеница, како посебно, тако и заједно обзиром на простор и време трајања предуслова и услова који су определили злоупотребу података и њихову заштиту кроз трајно повратно оштећење или укидање права у трајању. – Обавеза из члана 10 ЗоОУП, односно члана 11 начело самосталности у решавању. Користећи члан 12 ЗоОУП скрећем пажњу да прихватање, утврђивања и вредновања доказа и чињеница није ни започет, тиме је овај приговор указивање на неиспуњавање основне форме обавезе прихватања чињеница и доказа, да би уопште могло доћи до приближно објективног вредновања њиховог садржаја и позадине и тиме отварања поступка.

Чланом 19 закона о уређењу служби безбедности Р. Србије, као и законом о тајности података чланом 38, поред осталог се врши заштита сарадника служби са измењеним идентитетом, заштита операција у току, заштита метода измене података са иностранством и иностраним организацијама и службама, итд. Примена ових одредби је у потпуној супротности са уставним и законским началима и чини сталну, вишедеценијску повреду забране прикривања извршених кривичних дела, односно у конкретном случају повреда члана 3 закона о тајности података:

 Podaci koji se ne smatraju tajnim podacima

Član 3

Tajnim podatkom ne smatra se podatak koji je označen kao tajna radi prikrivanja krivičnog dela, prekoračenja ovlašćenja ili zloupotrebe službenog položaja ili drugog nezakonitog akta ili postupanja organa javne vlasti.

….

Парламентарне странке, покрајинске и републичке скупштине су од маја 2011 обевештене о потреби демократске контроле изнетих садржаја у смислу повреде устава, закона и међународно-правних основа, а сходно стварним и неотуђивим чињеницама и реалним односима. Како не постоји никаква реакција и уз изостављање оцене таквог односа, скрећем пажњу да су у овом смислу требали бити обавештени носиоци функција који су и директно обавештени о отвореним правним питањима. Дозвољавам себи основно право да из недељивог општег заједничког интереса и у одбарни својих права кроз трајно укидање или оштећење истих, наставим обевештавање и изношење даљњих чињеница на основу уставних, законских и норми и начела међунаодног права.

Све тајности које стоје као трајна препрека приближно предпостављеном оштећеном положају и начелу грађанске једнакости пред правдом и законом губе зато своје дејство. За ово је потребна правоснажна одлука егзекутивних носилаца одлуке или независног надлежног суда. Мени је коришћење ваљаног правног лека и сваки правни пут онемогућен дејством горе у тексту поменутог члана 13 Г-10 закона СРН, односно члана 38 о додатном уговору на уговор о положају припданика НАТО-трупа у СРН 1959/61.

Међутим, у вези размене података и информација, међусобне заштите тајности устих ради се о тешкој и трајној повреди члана 3а истог Г-10 закона и у ставу 1 члана 38 додатног уговора сталне повреде основних грађанских права, достојантсвених интереса и истине о породици и стварним чињеницама по члану 8 став 1 евр. конв. о осн. слоб и грађан. правима.

Ради се о тешкој повреди, која је поред осталог отктила рационалну манипулацију конфликтима савести, појединаца или група у ширем систему Гладиа у погледу метода и циљева у хладноратовском периоду. Независно од свих идеолошких, политичких и осталих важних безбедоносних интереса, како колективне тако и појединачне безбедности, овај систем рационалних противречности са највишим системом институционалне заштите у вршењу протвправних до криминалних радњи је у супротности са било чијим недељивим минимумом општег јавног интереса.

Covert operationzatvorene tajne operacije, false flag operationопарције под „туђом заставом – туђим именом“ уживају посебну дискрецију очувања тајности из политичких, дипломатских услова различитих интереса, из разлога прекорачења или кршења како домаћег права земље – земаља организатора, исто тако и кршење права земље на коју се примењују операције и тиме и кршење међународног права.

Изазивање страха, конфликта савести, изнуде одлука носиоца одлучивања, протежирање посебних интереса су део циљева.

Правни аспекти и последице прикривених операција, у конкретном случају целе тајне операције и употребе хаос-агента „Лација“ су имале намере и циљеве који одговарају дефиницији и познатим осталим случајевима из назначеног поља активности деценијама уназад. Оне су изазивале у прошлости кризу политичких и дипломатских односа, стварање изнуда кроз аутоднимаку узимања утицаја и начину заштите делова операција, група и појединаца у вишедеценијском периоду. Било какве друге последице у смислу даљњег продубљавања криза, стварања додатних конфликта су противне стварној слици, чињењу и нечињењу злоупотребљене породице и зато указујем и из ове перспективе, а са надом у стварање услова спречавања кризе, поштовања стандарда и начела у међународним односима, да је ова конкретна откривена операција завршена уз личну цену, а ради недељивог општег минимума заједничких интереса.

Обзиром на мени познате стандарде и начела, етичке принципе рада омбудсмана, самосталности и слободе у начину одлучивања, као и начина и облика сарадње, молио бих Вас да тако прихватите овај приговор и цело обраћање и молбу за Вашу помоћ. Поред одбране личног и породичног интергритета и достојанства од ове злоупотребе, одбране и успостављање личних укинутих грађанских права, ради се и о општим недељивим интересима сваке средине односно државе или уније.

Са поштовањем

Виктор Кос

У Зрењанину
дана 08. фебруара 2015 г.

http://wp.me/P3pD8b-70 – кратки линк
https://viktorkoss.wordpress.com/434-2/

//

Објављено 24 децембра, 2014 од стране Viktor Koss

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

AnoNews Vienna

“In lulz we trust.”

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Machtelite

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: