Пријава кривичног дела давања противуставне и противправне државне и службене тајности 15/18. нов. 2013   3 comments

.

erde-007

Пријава кривичног дела давања противуставне и противправне државне и службене тајности

Von: Viktor Koß (maliperica_91@live.com)
Gesendet: Freitag, 15. November 2013 22:36:44
An: ukp@mup.gov.rs (ukp@mup.gov.rs)

Пријава кривичног дела давања противуставне и противправне државне и службене тајности

Управи криминалистичке полиције МУПа Републике Србије

Пријава кривичних дела

Пријаву кривичних дела поднео електронским путем:
Виктор Кос
Руже Шуламна 49/16
23000 ЗРЕЊАНИН
Лична карта:
Регистарски број: 315648
Лични број: 250 795 785 0035

Кривично дело које се пријављује:

Давање државних и службених тајности ради прикривања услова и последица у вршењу кривичних дела, као и извршених кривичних дела у иностранству и земљи (бивша СФРЈ) до данас лица пријављених кривичном пријавом од априла 2009 године и понављањем кривичне пријаве од 19.07.2010 године (више у прилозима), јесте кривично дело кажњиво по §§ 35 – 234 – 359 Кривичног законика републике Србије.

Држање под тајношћу, продужења тајности, давање нових тајности у погледу институционалног прикривања кривично правно релевантних чињеница, одбијање пријема доказа, уништавања и уклањања доказа, уништавање архивских података, измене садржаја истих, избегавање вредновања утврђених чињеница постојања злоупотребе личних и породичних података у конструисању лажног, прикривеног, делимичног идентитета конкретног лица Радислава Баукова – „Лација“ као заштићеног бившег сарадника више делова посебних служби безбедности у земљи и у иностранству јесте кривично дело.

Прикривањем кривичних дела додељивањем или одржавањем тајности на доказни поступак, забрану доказног поступка и лажна оптуживања, улазак у заштићена језгра приватне организације живота и даље вршење утицаја на приватну и социјалну средину под тајношћу у иностранству и земљи употребом тајних политичких полиција, а ради заштите чињенице постојања посебног, институционално заштићеног статуса пријављених лица у вршењу кривичних дела преваре, пљачке, утаје пореза, организације услова ликвидације и претње ликвидацијама сведоцима и лицима који су препознали криминалне радње заштићене различитим облицима институционалне тајне заштите и механизмима њиховог деловања јесте кривично дело.

Члан 42 Устава Р.С одређује заштиту података о личности и забрану злоупотребе истих података. Злоупотреба података о личности, злоупотреба о чињењу и нечињењу оштећених из разлога противправне, институциобално заштићене трајне злоупотребе података и чињеница у формирању привидног прикривеног идентитета егента абсолутно заштићених агената сарадника више тајних служби, злоупотребе и манипулације претрпљеним личним и породичним губицима очевих родитеља итд. је уграђена бар од шездесетих година без знања и без воље оштећених у стварање привидног контраобавештајног идентитета и посебне операције из таквог положаја пријављеног лица на тлу СРН. Радислав Баукова – „Лаци“ је у оквиру посебних закона у вези права припадника или лица са посебним статусом од стране стационираних група, савезничких трупа на тлу СРН имао реалну заштиту вршења иначе кривичним и осталим законима санкционисаних радњи. Закони и одредбе настале из следећих правних аката и уговора НАТО трупа и државе СРН:

http://www.abg-plus.de/abg2/ebuecher/abg_all/Nordatlanti.htm
http://www.abg-plus.de/abg2/ebuecher/abg_all/NATO-Truppe.htm
http://www.abg-plus.de/abg2/ebuecher/abg_all/Zusatzabkom.htm
http://www.abg-plus.de/abg2/ebuecher/abg_all/Unterzeichn.htm

Са тим у вези посебно у погледу реалног правног положаја скрећем пажњу на Закон о уговору између страна Северноатлантског савеза од 19. јуна 1951 о правном положају њихових трупа и припадника истих у различитим облицима посебне заштите, као и додатних одредби од 3 аугуста 1959. (Закон о НАТО-статутату трупа и додатне одредбе од 18.аугуста 1961.*

*Gesetz zu dem Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags vom 19. Juni 1951 über die Rechtsstellung ihrer Truppen und den Zusatzvereinbarungen vom 3. August 1959 zu diesem Abkommen (Gesetz zum NATO-Truppenstatut und zu den Zusatzvereinbarungen)1  vom 18. August 1961 (BGBl. II S. 1183)

У вези процеса препознавања посебног правног статуса и правног третмана Радислава Баукова „Лација“ помоћ је дошла од познавања посебних услова вођења кривичног поступка ( трајна забрана доказног поступка), а у вези потврђеног положаја као посебног сарадника НАТО трупа из на пример члана 38 Додатног уговора о НАТО статуту за трупе (Заштита од службених и државних тајности; Одобравање исказа). Овај члан практично може да изузме одређене доказне поступке у вези посебних сарадника и строго тајних прикривених операција са тим у вези. Изричито скрећем пажњу да се ради о препознавању правно-законске позадине у вези сталне забране или повреде чињеница у доказним поступцима, уговорним обевазама и законским обавезама са тим у вези, који су поред осталог допринели откривању тајне операције злоупотребе породичног идентитета и стварне породичне слике (Члан 8 ства1 Евр. конве. о осн. слободама и људским правима), институционалну злоупотребу и кривотворење заштићених података и чињеница, и послужила су и служе за стални процес посредне или непосредне дискриминације према мени, укидање основних грађанских права, покушаје организације ликвидације, уништавање егзистенцијалне основе рада и живота, противправно отуђење или уништавање имовине у непрекинутом трајању.

Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut
Artikel 38 [Schutz von Amts- und Staatsgeheimnissen; Aussagegenehmigung]
(1)
Ergibt sich im Verlauf eines strafrechtlichen oder nichtstrafrechtlichen Verfahrens oder einer Vernehmung vor einem Gericht oder einer Behörde einer Truppe oder der Bundesrepublik, dass ein Amtsgeheimnis eines der beteiligten Staaten oder beider oder eine Information, die der Sicherheit eines der beteiligten Staaten oder beider schaden würde, preisgegeben werden könnte, so holt das Gericht oder die Behörde vorher die schriftliche Einwilligung der zuständigen Behörde dazu ein, dass das Amtsgeheimnis oder die Information preisgegeben werden darf. Erhebt die zuständige Behörde Einwendungen gegen die Preisgabe, so trifft das Gericht oder die Behörde alle in ihrer Macht stehenden Maßnahmen, einschließlich derjenigen, auf die sich Absatz (2) bezieht, um die Preisgabe zu verhüten, vorausgesetzt, dass die verfassungsmäßigen Rechte einer beteiligten Partei dadurch nicht verletzt werden.
(2)
Die Vorschriften des deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes (§§ 172 bis 175) über den Ausschluss der Öffentlichkeit von Verhandlungen in strafrechtlichen und nichtstrafrechtlichen Verfahren und die Vorschriften der deutschen Strafprozessordnung (§ 15) über die Möglichkeit der Übertragung von Strafverfahren an das Gericht eines anderen Bezirks werden in Verfahren vor deutschen Gerichten und Behörden, in denen eine Gefährdung der Sicherheit einer Truppe oder eines zivilen Gefolges zu besorgen ist, entsprechend angewendet

 ○

 

Конретно се у надлежности УКП-МУПа РС од 19.07.2010 до 17.01.2011 налазио предмет кривичне пријаве у вези злоупотребе личног и породичног идентитета од стране Радислава Баукова – „Лација“ и његове бивше супруге Илинке ( садашње презиме непознато) обоје са местом живљења у Смедереву. Ради се о истом садржају и кривичној пријави поднешеној априла 2009 г. пред надлежним службама полиције Р. Србије која је обрађивана под абсолутном институционалном ћутњом и у тајној сарадњи са иностраним институцијама под условом међусобне тајности.

На овај истражни предмет и питања у вези међународне сарадње са тим у вези је дата тајност, да бих 17.01.2011 године у телефонском разговору установио да се предмет не налази у обради УКПе МУПа РС, али ни у архиви МУПа РС, па сам сходно тој информацији обновио конкретну кривичну пријаву и поновио питање о међународној сарадњи. Нисам добио тражени одговор нити у вези тајности на предмет, нити у вези међународне сарадње. Начином даљњег поступка код Одељења криминалистичке полиције у Зрењанину и начина предаје и вођења даљњег поступка пред Основним јавним тужилаштвом, препознајем кроз изузеће узимања и прихватања доказа, уклањање доказа из самог предмета, да се обрада кривичне пријаве врши под тајношћу на поступак и кроз забарну доказног поступка из услова давања тајности која је препозната у периоду од 19.07.2010 до 17.01.2011 и даље у начину рада УКПа МУПа Р.С., односно од 17.01.2011 надаље кроз начин приступа основним питањима злоупотребе личног и продичног идентитета од стране Кабинета министра унутрашњих послова и Биро за информације од јавног значаја министра унутрашњих послова.

10. маја 2011 године ради обезбеђивања предуслова за утврђивање по уставу и закону и свим релевантним чињеницама за један фер поступак (обавеза из Уства РС, обавеза из закона о тајности података, обавеза из закона и начину уређења служби безбедности РС, а у вези конкретне позадине и последица из злоупотребе података у конструкцији прикривеног привидног идентитета контраобавештајног агента, заштићеног како је горе описано у СРН., иностранству и заштићеног по члану 19 Закона о основама уређења служби безбедности РС, односно од бар седамдесетих година заштитом врха СДБа од стране Станета Доланца, обраћам се надлежном уставном институционалноим месту провере ових навода, а ради омогућавања услова за укидање непосредне и посредне трајне вишедеценијске дискриминације кроз укидање државних и службених тајности као правног основа трајне дискриминације.

Одговор је потпуна институционална ћутња или покушај формално правног избегавања испитивања конкретних отворених правних питања до данас.

Из архиве председништва је уклоњено обраћање од 10. маја 2010 године. Из архиве МУПа је уклоњен случај на који је дата тајност у вези кривичне пријаве и питања о међународној сарадњи, а који је био у обради од 09.07.2010 до 17.01.2011 године. Давање тајности као предуслов забране истражног обавезног поступка са намером прикривања извршених кривичних дела, јесте кривично дело како је горе описано.

Позивање на тајност страних података, преузимање таквих података са конструисаним и манипулисаним садржајима у сврху стварања и заштите привидног идентитета у условима важења рестриктивних закона без икакве контроле, а у вези заштите вршења кривичних дела под реалном комплексном институционалном заштитом која је све време позната Радиславу Баукову „Лацију“ и његовој бившој супрузи Илинки (са заједничким местом живљења у Смедереву). Повратно заштићеним сардницима служби безбедности СФРЈ деценијама уназад у вршењу кривичних дела у иностранству под тим условима није само у погледу личне и породичне диксриминације у трајању ташко кривично дело, већ указује обзиром на све познате промене и основни циљ и намену ове тешке злоупотребе у строго тајним односима и посебним прикривеним операцијама кроз све време свих промена деценијама уназад.

Позивање на остале одредбе као основе продужавања – давања тајности као националног интереса, економских интереса, сигурносно безбедонсних интереса је без икаквог основа, напротив, последица је у трајању угрожавања истих интереса из начина конструкције, примене, чувања и последица функционисања целе препознате операције.

Поред ових уставно – правних услова, дејство тајности је деценијама уназад услов најтеже личне дискриминације и укидања низа основних грађанских права, напад је на забрану дискриминације по било ком основу у свим срединама, али се давањем тајности оставрују услови за наставак диксриминаторског односа и спречава се утврђивање чињеница у погледу извршених кривичних дела у трајању.

Важна напомена 1

Тек је током две и по деценије анализе начина одлучивања у свим битним поступцима пред извршним носиоцима институционалне власти у СРН и посебно начину вођења, организације судских процеса у СРН (генерална општа забрана сваког, било ког доказног поступка и одбијање сваког било ког исказа) почело да поставља питање могуће правне позадине у погледу откривених механизама тајности, врсте и могућих услова настајања конструкције на основу понашања и деловања конкретних лица, да би тако била не само откривена, већ и 2008/2009 потврђена злоупотреба података и чињеница о личном и породичном животу.

Важна напомена 2

Продори у социјалну заштићену сферу живота, као наставак продора у уставно-законски заштићену приватну сферу организације живота, трајно повређених постојањем конкретне тајне операције, а започети као метод целокупне изолације 2007 у СРН., су регистровани као узимање утицаја у приватној сфери живота и даље социјалне сфере у Р.С. Овакав третман је последица дејства тајности и њеног очувања, а истивремено је инструмент трајне институционалне личне дискриминације из услова начина заштите целокупне операције и стварања привидног заштићеног идентитета контраобавештајног агента провокатора Радислава Баукова – „Лација“. Било какве преветивне намере или циљеви према мени су плод маште у наставку конструктора и заштитника строго тајне конструкције и њиховог непосредног и посредног дејства из оваквих операција, са циљевим и последицама које у методолошком смислу проузрокују исто институционално дејство које је имплемнтирано пљачком идентитета у привидни идентитет хаос-агента Бауков Радислава – „Лација“, а део су неотуђивог и заштићеног личног идентитета.

Важна напомена 3

Понављам, не постоје никакве везе и контакти у било ком облику како институционалних или приватних са моје стране или стране оштећене породице према или са тајним или осталим институционалним деловима из склопа тајних политичких полиција. У истом контексту је посебно злоупотреба података о породици, брака очевих родитеља и њиховог стварног укупног живота, посебна врста криминалне енргије институционалних последица у трајању, без обзира на знање и вољу носилаца одлука у вези одржавања постојећег стања под различитим тајностима и без обзира на све уважавајуће разлике у вишедеценијском непрекинутом трајању једностраних последица по елементарну егзистенцију исте породице.

Посебна напомена у вези пријаве кривичног дела давања тајности ради прикривања тешких кривичних дела

09.11.2010 је из УКПа МУПа РС потврђено следеће:

„неко је дао свој имунитет на цео случај“

Не постоји законска и правна основа која предвиђа да неко уложи свој имунитет ради давања тајности у вези прикривања кривичних дела, посебно не у смислу сталне дискриминације у трајању, повреде елементарног достојанства и основних грађанских права, институционалног напада на основе егзистенције и живот у трајању, посебно из разлога губитка тих истих права злоупотребљених у контраобавештајној операцији као повратне основе наставка дискриминације лица и уже породице из чије је стварне егзистенције пљачком података конструисана цела операција без воље и знања исте.

Тражење и успостављање међународне институционалне сарадње у погледу наводне потребе превенције у заштити било чијег интегритетабило ког лица је последица ангажовања и посебног статуса истих лица као информаната или сарадника различитих политичких полиција током свог времена трајања ове целе операције.

Сасвим конкретно, 2004 године је чудно писмо које је добила Љубица К. рођ. Белић било поред осталог утврђивање чињенице њеног деловања као умрежене сараднице тајних политичких полиција СРН. унутар ове операције.

Нисам кажњаван, нисам починио ниједно кривично дело никада, кривична дела против мене имају институционалну реалну заштиту, организацију или измену чињеничног стања. Овде је и део услова препознавања позадине оваквог третмана.

Тајност на међународну сарадњу је повреда члана 17 Евр. повеље о сонвним људским слободама и правима и повлачи кроз забрану обевзног доказног поступка повреду члана 6 исте конвенције и основа је строго противуставне дискриминације у сваком уставно-правном систему што је у супротности са основним уставним обевзама.

Укидање тајности је предуслов за утврђивање свих реалних чињеница, а одржавање тајности на целу операцију деценијама уназад и давање нових тајности од бар 2007/2008 године је кривично дело. Овим се не доводи у питање намере и циљеви носилаца одлука, али оне по аутоматизму носе најтежи облик трајног укидања или оштећења свих битних права и слобода до отворених сталних напада на основе егзистенције, да би тако у цикличном понављању коришћењем конкурентског права и његових конструкција била и позадина откривена.

Немачки парламент је обавештен и биће  додатним  доказима упућен на проверу уставности и законитости целог третмана у погледу откривене преваре, положаја и повратних услова у вези привидног идентитета Радислава Баукова – „Лација“ и његовог посебног правног статуса.

Пријава кривичног дела давања тајности ради прикривања више кривичних дела УКП МУП РС је уједно обавештење министру МУПа и службујућем председнику владе Р.С. о забрани исте ради стварања правних  предуслова за један поштени, на закону и уставу заснован процес утврђивања свих могућих чињеница правно релевантних за престанак трајне дискриминације у инсотранству и земљи.

И у овоме истоме смислу биће обавештени надлежни контролни парламентарни орагни СРН., при чему даљње институционалнo ћутање повлачи судски пут утврђивања противуставности и противзаконитости целе операције, њене конструкције и институционалне заштите исте деценијама уназад.

Последњи прилог „привидни идентитет“, правна позадина указује на противзаконитост давања тајности по постојећим законским и уставним основама. Члан 19 Закона о уређењу служби безбедности Р.С. поред осталог указује на озбиљне елементе противуставности, поред осталог закона у целини, јер искључује парламентарну, контролу извршних власти и судску контролу, укида грађанску једнакост и као у овом случају ослобођа сараднике службе са измењеним идентитетом од кривичне одговорности, укида грађанска права оштећенима из чије је стварне егзистенције настао привидни идентитет, да би тако поред пљачки и непридржавања уговора и закона под институционалном заштитом у иностранству био и препознат, како је горе назначено.

Ова пријава вршења кривичног дела је уједно као и свака друга изјава под заклетвом. На другој страни (институционални носиоци одлука) постоји абсолутно, трајно институционално ћутање.

Даљње конкретне информације ће бити у току процеса предати надлежним контролним и судским – уставно-судским носиоцима одлучивања.

Виктор Кос

У Зрењанину 15. новембра 2013

Рад УКП од 19.07.2010 до 17.01.2011 није био у складу са уставом и законом, а основа за такво вођење поступка под условом тајности кроз ометање или неизвршавање обавезе утврђивања повреде и последица из кривичне пријаве је такође повреда основних уставом и међународним актима загарантованих права.

Конкретни детаљи, докази о процесима и начину њиховог вођења, као и докази у вези знања заштићених сарадника спољњих и унтрашњих политичких полиција од бар шездесетих година о последицама њиховог деловања против злоупотребљених објекта стварања привидног прикривеног идентитета агента провокатота „Лација“, указаће на димензије, трајност и тежину последица повреде заштићених права, као и циљеве и последице саме строго тајне конструкције. Уједно ови докази указују на тежину и трајност повратног дејства на елементрани основ егзистенције у трајању.

Порука електронским путем је послата на основу информације из средстава јавног информисања, конкретно из следећег извора:

U saopštenju se navodi da će gradjanima, u cilju bolje koordinacije i efikasnijeg postupanja, biti omogućeno da se 24 sata dnevno obrate Upravi kriminalističke policije na telefone 011/274-10-19 i 064/472 – 41-019, kao i na imejl adresu ukp@mup.gov.rs .
„Uprava kriminalističke policije će, kao i do sada, svaku prijavu građana uzeti u rad i postupiti u skladu sa zakonom“, navodi se.

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/novi-telefoni-za-prijavu-krivicnih-dela/36930

Са уважавањем

Виктор Кос

________________________________________
________________________________________

Пријава кривичног дела давања противуставне и противправне државне и службене тајности (допуна ел. поште од 15.11.2013)

 .

erde-007

From: maliperica_91@live.com
To: ukp@mup.gov.rs
Subject: Пријава кривичног дела давања противуставне и противправне државне и службене тајности (допуна ел. поште од 15.11.2013)
Date: Mon, 18 Nov 2013 11:31:38 +0100

Управи криминалистичке полиције МУПа Републике Србије

Пријава кривичних дела

Пријаву кривичних дела поднео електронским путем:
Виктор Кос
Руже Шуламна 49/16
23000 ЗРЕЊАНИН
Лична карта:
Регистарски број: 315648
Лични број: 250 795 785 0035

Допуна пријаве кривичних дела додељивања тајности на већ уочену тајну сталну операцију и конструисање лажних – привидних контраобавештајних идентитета злоупотребом личне и породичне стварне егзистенције као правним основом повратне трајне дискриминације од 15. новембра 2013.

У прилогу 13 је дата правна – уставно-законска основа у земљи и иностранству у погледу строге противправности давања тајности као основе реалног оштећења низа основних, иначе уставом и међународним повељама загарантованих основних грађанских права

У прилогу 14 је дат поднесак – петиција парламенту СРН – Бундестагу у истом смислу противуставности начина функционисања и последица из конструкције тајне операције и заштићеног – привидног идентитета, који су поред осталог предмет установљавања стварних и за одлучивање једино релевантних чињеница. Контролни органи парламента биће посебно информисани истим садржајем. Пут ка уставном суду тиме није искључен у случају одбијања установљавања обвезујућих чињеница.

У прилогу 14 је дат одговор на одговор надлежне петиционе службе, јер се ради о сасвим другим садржајима од петиција у којима је упућено на потпуну забрану исказа у погледу доказа неоснованости конструкција у посебном конкретном процесу и касније два судска процеса без дозвољавања доказног поступка. – Прилог 15

Овим дописом нису уопште споменути низ процеса и доказа који дају тек пуну слику о димензијама, трајању и последицама из злоупотребе личног идентитета као повартног услова из злоупотребе исте под тајношћу сталне дискриминације у трајању.

У Зрењанину 18. новембра 2013

Виктор Кос

Министар МУП Р. Србије Ивица Дачић – 7.7.`08 – 27.4.`14

Изричито бих замолио да Кабинет министра и министар буду обавештени о садржајима

Било какав систем политичког одлучивања је недопустив, посебно имајући у виду све промене које су управо из политичких непроверених интереса мотивисали на сасвим различитим странама целокупног тоталитета односа и промена ову целу конструкцију и њену примену. Улазак и даљња анализа ових сложених процеса излази ван оквира конкретног правног питања противуставности и противзаконитости саме конструкције и злоупотребе личних и породичних података конструисањем лагенде – привидног идентитета конкретног заштићеног хаос-агента „Лација“. Даље би ова анализа захтевала много шири простор у правном смислу и навођењем познатих процеса и догађаја у вишедеценијском трајању. Независно од тога постоји реални повратни утицај као стални процес укинутих или укидања елементарно замисливих права и даље тиме директни реални напад на основе егзистенције у трајању, уз сво уважавање посебних периода њихових услова и обележја који су определили целу тајну конструкцију.

Кривична пријава против дела давања – продужавања противуставних противправних држ. служ. тајности
http://wp.me/P3pD8b-6u  – кратки линк

 

Објављено 2 децембра, 2014 од стране Viktor Koss

3 одговора на “Пријава кривичног дела давања противуставне и противправне државне и службене тајности 15/18. нов. 2013

Пријави се на коментаре преко RSS-а.

  1. Повратни пинг: Ништавна одлука вишег јавног тужиоца Зрењанин 23-27.03.2015 | Viktor Koss - криминал и тајне службе

  2. Повратни пинг: Ништавна одлука вишег јавног тужиоца Зрењанин 23-27.03.2015 | Viktor Koss - криминал и тајне службе

  3. Повратни пинг: Ништавна одлука јавног тужиоца | Viktor Koss - криминал и тајне службе

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

abseits vom mainstream - heplev

Nahost, Europa, Deutschland und die Welt...

AnoNews Vienna

“In lulz we trust.”

Gegen den Strom

"Wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle"

СРБски ФБРепортер

Разбијмо режимски медијски мрак - будимо сви ФБ репортери

entudbafizierung

Eine Lustration (Entudbafizierung und Entstasifizierung) tut in Kärnten not!

ГЕТО СРБИЈА

ПРАВА ИСТИНА ЈЕ СКРИВЕНА ОД ОБИЧНИХ ЉУДИ ! ! !

Blog sudije Majića

O pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure

Angus Young

Otvoreni blog, liberalnog uma...

Greater Surbiton

The perfect is the enemy of the good

Politička Konkretnost

Pokreni se i sebe pobedi, jer ko živi u nadi umire u bedi!

Balkanblog

Just another WordPress.com weblog

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Учионица историје

Historia magistra vitae est

Die Propagandaschau

Der Watchblog für Desinformation und Propaganda in deutschen Medien

WiPoKuLi

Wissenschaft, Politik, Kunst und Literatur

Machtelite

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.

Geopolitiker's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: